Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη λήψη του Οδηγού στο Windows Media Center

Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει δέκτη τηλεόρασης, τότε για την αναπαραγωγή και εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων στο Windows Media Center θα χρειαστείτε μια αναλογική ή ψηφιακή κάρτα τηλεόρασης.

Ακολουθούν λύσεις σε ορισμένα συνηθισμένα προβλήματα με τη λήψη του Οδηγού στο Windows Media Center.

Εμφάνιση όλων

Γιατί αποτυγχάνει η λήψη του Οδηγού;

Η λήψη μπορεί να αποτύχει όταν ρυθμίζετε τον Οδηγό ή κατά τη λήψη ενημερωμένων καταχωρήσεων του Οδηγού. Η αιτία του προβλήματος μπορεί να είναι μία από τις παρακάτω:

 • Ο υπολογιστής δεν έχει συνδεθεί στο Internet ή δεν μπορεί να συνδεθεί χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Internet που έχει οριστεί για τον υπολογιστή του Windows Media Center.

  Εάν ο υπολογιστής σας συνδέεται στο Internet με σύνδεση μέσω τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση μέσω τηλεφώνου έχει ρυθμιστεί σωστά, ώστε να είναι δυνατή η λήψη των πιο πρόσφατων δεδομένων του Οδηγού. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων μιας σύνδεσης μέσω τηλεφώνου για χρήση στο Windows Media Center, ανατρέξτε στην ενότητα Προβλήματα αντιμετώπισης προβλημάτων με μια σύνδεση Internet.

 • Ο διακομιστής του Οδηγού δεν είναι διαθέσιμος ή δεν λειτουργεί προσωρινά. Αν έχετε ήδη κάνει ρύθμιση του Οδηγού με επιτυχία, τότε το Windows Media Center θα προσπαθεί σε ημερήσια βάση να κάνει λήψη.

 • Η υπηρεσία παροχής υπηρεσιών οδηγού δεν έχει διαθέσιμες διαθέσιμες πληροφορίες Οδηγού για την περιοχή σας.

Γιατί δεν είναι σωστές οι πληροφορίες του Οδηγού;

Αν οι πληροφορίες για αρκετά κανάλια είναι λανθασμένες, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό σύνολο καταχωρήσεων στις ρυθμίσεις του οδηγού. Ωστόσο, αν στον Οδηγό δεν εμφανίζονται σωστές πληροφορίες δικτύου και προγράμματος για λίγα μόνο κανάλια, μπορείτε να επεξεργαστείτε τους αριθμούς των καναλιών, να αλλάξετε καταχωρήσεις ή να προσθέσετε καταχωρήσεις σε ένα κανάλι, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Για να επεξεργαστείτε τους αριθμούς των καναλιών

 1. Στην οθόνη έναρξη, κάντε κύλιση στην επιλογή Εργασίες, κάντε κλικ στις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στις επιλογές Τηλεόραση, Οδηγός, Επεξεργασία καναλιών και, έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία αριθμών. Ένα σημάδι ελέγχου δίπλα στην επιλογή Επεξεργασία αριθμών δείχνει ότι μπορείτε να επεξεργαστείτε τους αριθμούς. (Προαιρετικό) Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά προεπιλογής για να καταργήσετε όλες τις αλλαγές που έγιναν στις καταχωρήσεις του Οδηγού. Επιλέγοντας τη δυνατότητα Επαναφορά προεπιλογής, ενεργοποιούνται όλα τα διαθέσιμα κανάλια και γίνεται επαναφορά των προεπιλεγμένων καταχωρήσεων.

  Αν ο τύπος τηλεοπτικού σήματος που λαμβάνετε είναι PAL, SECAM ή DVB-T, στην οθόνη Επεξεργασία καναλιών δεν θα εμφανιστεί η επιλογή Επεξεργασία αριθμών. Αν στην οθόνη δεν υπάρχει το κουμπί Επεξεργασία αριθμών, παραλείψτε τα βήματα που περιγράφονται εδώ και μεταβείτε στη διαδικασία με τίτλο Για να αλλάξετε ή να προσθέσετε καταχωρήσεις σε ένα κανάλι, παρακάτω, η οποία καλύπτει τις περιπτώσεις εναέριας μετάδοσης σήματος ψηφιακής τηλεόρασης, PAL και DVB-T μόνο.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να κάνετε κύλιση μέσα στη λίστα και να εντοπίσετε τον αριθμό του καναλιού που θέλετε να αλλάξετε. Καθώς επιλέγετε κάθε κανάλι, αυτό εμφανίζεται στο ένθετο παράθυρο.

  Εικόνα του ένθετου παραθύρου
  Απεικόνιση του ένθετου παραθύρου
 3. Επιλέξτε το νέο αριθμό καναλιού. Αν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο NumLock.

 4. Συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:

  • Ο νέος αριθμός καναλιού γίνεται αποδεκτός.

  • Ο νέος αριθμός καναλιού υπάρχει ήδη στις καταχωρήσεις και πρέπει να επιλύσετε τη διένεξη.

   Αν επεξεργάζεστε πολλούς αριθμούς καναλιών, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση λίστας για να την ταξινομήσετε με αριθμητική σειρά κατά αριθμό καναλιού και να δείτε τις καταχωρήσεις που αλλάξατε.

 5. Όταν κάνετε όλες τις αλλαγές, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να επιστρέψετε στην οθόνη ρυθμίσεις του οδηγού.

Για να αλλάξετε ή να προσθέσετε καταχωρήσεις σε ένα κανάλι (μόνο για σήμα εναέριας μετάδοσης ψηφιακής τηλεόρασης, PAL και DVB-T)

 1. Στην οθόνη έναρξη, κάντε κύλιση στην επιλογή Εργασίες, κάντε κλικ στις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τηλεόραση, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός και, έπειτα, κάντε ένα από τα παρακάτω.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία καταχωρήσεων ψηφιακής τηλεόρασης, αν το κανάλι που θέλετε να επεξεργαστείτε αφορά σήμα ψηφιακής τηλεόρασης.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη καταχωρήσεων στο κανάλι, αν το κανάλι που θέλετε να επεξεργαστείτε αφορά τηλεοπτικό σήμα PAL ή DVB-T.

 2. Επιλέξτε το κανάλι στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε καταχωρήσεις.

 3. Επιλέξτε, από τη λίστα που εμφανίζεται, τις κατάλληλες καταχωρήσεις οδηγού για το συγκεκριμένο κανάλι. Συνεχίστε με την προσθήκη καταχωρήσεων, αν χρειάζεται.

 4. Όταν κάνετε όλες τις αλλαγές, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να επιστρέψετε στην οθόνη ρυθμίσεις του Οδηγού.

Για να επιλέξετε διαφορετικό σύνολο καταχωρήσεων Οδηγού

 1. Στην οθόνη έναρξη, κάντε κύλιση στην επιλογή Εργασίες, κάντε κλικ στις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τηλεόραση, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός και, έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση καταχωρήσεων Οδηγού.

 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιλέξετε ένα νέο κατάλογο καναλιών.

  Αν δεν είστε βέβαιοι ποια υπηρεσία παροχής τηλεοπτικού προγράμματος να επιλέξετε, ανατρέξετε στο λογαριασμό της καλωδιακής τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες.

Γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες στον Οδηγό;

Η λήψη των πληροφοριών του Οδηγού γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω του Internet, από την υπηρεσία παροχής καταχωρήσεων Οδηγού. Στον Οδηγό εμφανίζεται μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει ότι 'Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα', αν συμβεί κάποιο από τα παρακάτω:

 • Το Windows Media Center δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet και να λάβει τις νέες πληροφορίες του Οδηγού για μεγάλο χρονικό διάστημα και οι πληροφορίες που είχε λάβει προηγουμένως είναι κατεστραμμένες ή έχουν λήξει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης Internet.

 • Η υπηρεσία παροχής καταχωρήσεων οδηγού δεν έχει διαθέσιμες διαθέσιμες πληροφορίες Οδηγού για την περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη ενημερωμένων καταχωρήσεων του Οδηγού.

Γιατί δεν υπάρχουν καταχωρήσεις Οδηγού για τα κανάλια ψηφιακής τηλεόρασης;

Αν το τυπικό τηλεοπτικό σήμα προέρχεται από κάποια υπηρεσία παροχής δορυφορικής τηλεόρασης και δεν εγγραφείτε για τα τοπικά κανάλια, είναι πολύ πιθανό στις τηλεοπτικές καταχωρήσεις του Οδηγού για το τυπικό τηλεοπτικό σήμα να μην περιλαμβάνεται το πακέτο των τοπικών καναλιών. Επειδή σε πολλές περιπτώσεις οι καταχωρήσεις της ψηφιακής τηλεόρασης προέρχονται από τις τοπικές, αν στον Οδηγό δεν έχετε τις τοπικές καταχωρήσεις για την τυπική τηλεόραση, σημαίνει ότι δεν θα έχετε επίσης καταχωρήσεις για τα αντίστοιχα ψηφιακά κανάλια που εκπέμπουν εναέριο σήμα.

Για να λάβετε καταχωρήσεις για τα κανάλια ψηφιακής τηλεόρασης, μπορείτε να επαναλάβετε τη ρύθμιση των παραμέτρων για το τμήμα εκείνο του Οδηγού που αφορά την τυπική τηλεόραση και να επιλέξετε μια διαφορετική υπηρεσία παροχής τηλεοπτικού προγράμματος η οποία να περιλαμβάνει και τα τοπικά κανάλια. Προσθέτοντας τα τοπικά κανάλια, τα κανάλια ψηφιακής τηλεόρασης θα συσχετιστούν με τις κατάλληλες πληροφορίες του Οδηγού για τα τοπικά κανάλια που περιλαμβάνονται πλέον στον Οδηγό. Για να επαναλάβετε τη ρύθμιση των παραμέτρων για το τμήμα εκείνο του Οδηγού, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση των καταχωρήσεων του Οδηγού για χρήση στο Windows Media Center.

Γιατί δεν συμφωνούν οι καταχωρήσεις του οδηγού με τα κανάλια που λαμβάνω;

Μπορείτε να δοκιμάσετε να επιλέξετε μια νέα περιοχή και, έπειτα, ένα νέο ταχυδρομικό κώδικα, για να δείτε αν θα λάβετε πιο ακριβείς καταχωρήσεις Οδηγού, ακόμα και αν δεν προορίζονται ειδικά για την περιοχή σας. Για να αλλάξετε την περιοχή και τον ταχυδρομικό κώδικα, κάντε τα ακόλουθα:

 1. Στην οθόνη έναρξη, κάντε κύλιση στην επιλογή Εργασίες, κάντε κλικ στις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τηλεόραση, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός και, έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση καταχωρήσεων Οδηγού.

 2. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την περιοχή σας. Κάντε κλικ στην επιλογή Όχι, θέλω να επιλέξω διαφορετική γεωγραφική περιοχή και ακολουθήστε τις οδηγίες. Ολοκληρώστε τη ρύθμιση των παραμέτρων του Οδηγού κάνοντας μια νέα επιλογή για τις καταχωρήσεις Οδηγού, που θα μπορούσε να ταιριάζει περισσότερο με τα κανάλια που λαμβάνετε.

Τι συμβαίνει αν εμφανιστούν τα σφάλματα 20, 21, 22, 23, 24, 25 ή 82;

Αν εμφανιστούν τα σφάλματα 20, 21, 22, 23, 24, 25 ή 82, σημαίνει ότι έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα στην επεξεργασία, το οποίο προκάλεσε την αποτυχία της λήψης του Οδηγού. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και προσπαθήστε να κάνετε πάλι λήψη των ενημερωμένων καταχωρήσεων Οδηγού. Αν ο υπολογιστής του Windows Media Center συνεχίζει να μην είναι σε θέση να λάβει τον Οδηγό λόγω σφάλματος επεξεργασίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του για βοήθεια.

Αν έχω πρόβλημα με τη σύνδεσή μου στο Internet;

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας στο Internet λειτουργεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης Internet.