Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης ή κατάργησης της εγκατάστασης προγραμμάτων

Ακολουθούν λύσεις για ορισμένα κοινά προβλήματα σε σχέση με την εγκατάσταση ή την κατάργηση εγκατάστασης προγραμμάτων. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και την κατάργηση της εγκατάστασης προγραμμάτων, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση προγράμματος και Κατάργηση εγκατάστασης ή αλλαγή προγράμματος.

Εμφάνιση όλων

Δεν μπορώ να εγκαταστήσω κάποιο πρόγραμμα που έχει γραφτεί για παλαιότερη έκδοση των Windows.

Τα περισσότερα προγράμματα που έχουν γραφτεί για τα Windows XP λειτουργούν επίσης και σε αυτήν την έκδοση των Windows, αλλά ορισμένα παλαιότερα προγράμματα μπορεί να μην εκτελούνται σωστά ή να μην εκτελούνται καθόλου. Αν κάποιο παλαιότερο πρόγραμμα δεν εκτελείται σωστά ή δεν εγκαθίσταται, εκκινήστε τον "Οδηγό συμβατότητας προγράμματος" ο οποίος προσομοιάζει μια παλαιότερη έκδοση των Windows. Μπορείτε να εκτελέσετε τον οδηγό στο ίδιο το πρόγραμμα εγκατάστασης εάν το πρόγραμμα δεν εγκαθίσταται ή μπορείτε να εκτελέσετε τον οδηγό του προγράμματος εάν εγκαθίσταται αλλά δεν εκτελείται σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δυνατότητα εκτέλεσης παλαιότερων προγραμμάτων σε αυτήν την έκδοση των Windows‍.

Το πρόγραμμα που προσπαθώ να εγκαταστήσω ή να εκτελέσω λέει ότι πρέπει να διαθέτω δικαιώματα διαχειριστή, ωστόσο, είμαι διαχειριστής στον υπολογιστή.

Εάν προσπαθείτε να εκτελέσετε εγκατάσταση, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης για το πρόγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

Εάν το πρόγραμμα εγκαθίσταται αλλά δεν εκτελείται, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο προγράμματος, επιλέξτεΙδιότητες, κάντε κλικ στην καρτέλα Συμβατότητα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση αυτού του προγράμματος με δικαιώματα διαχειριστή και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να εκτελέσετε το πρόγραμμα.

Δεν μπορώ να εγκαταστήσω ένα πρόγραμμα από το Internet.

Προσπαθήστε να κάνετε πρώτα λήψη του αρχείου εγκατάστασης του προγράμματος στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, να το εκτελέσετε από τον υπολογιστή σας, αντί να το εκτελέσετε από το Internet. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη αρχείων από το Internet: συνήθεις ερωτήσεις

Πώς μπορώ να αλλάξω το φάκελο στον οποίο εγκαθίσταται το πρόγραμμα;

Συνήθως, μπορείτε να επιλέξετε τη θέση του φακέλου κατά τη διεργασία εγκατάστασης. Μπορείτε να αποφασίσετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση εάν έχετε δημιουργήσει πολλά διαμερίσματα στον σκληρό σας δίσκο και θέλετε να αποθηκεύσετε προγράμματα σε ένα συγκεκριμένο διαμέρισμα. Δεν συνιστάται η μετακίνηση αρχείων προγράμματος μετά την εγκατάστασή τους. Εάν έχετε μετακινήσει τα αρχεία προγράμματος, ενδεχομένως να χρειαστεί να εγκαταστήσετε εκ νέου το πρόγραμμα για να μπορεί να λειτουργεί σωστά.

Ορισμένα προγράμματα που περιλαμβάνονται στα Windows, όπως τα παιχνίδια, δεν εμφανίζονται στα "Προγράμματα και δυνατότητες". Πώς μπορώ να τα εγκαταστήσω ή να καταργήσω την εγκατάστασή τους;

Μπορείτε να ελέγξετε την πρόσβαση σε ορισμένα προγράμματα των Windows χρησιμοποιώντας τις Δυνατότητες των Windows στον Πίνακα Ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δυνατοτήτων των Windows.

Όταν προσπαθώ να εγκαταστήσω ένα πρόγραμμα από το CD, τοποθετώ το CD αλλά δεν συμβαίνει τίποτα.

Αν δεν ξεκινά η εγκατάσταση του προγράμματος, περιηγηθείτε στο αρχείο εγκατάστασης του προγράμματος (συνήθως ονομάζεται Setup.exe ή Install.exe) και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Εγκατέστησα ένα πρόγραμμα αλλά δεν το βλέπω να εμφανίζεται στην επιλογή "Προγράμματα και δυνατότητες". Πώς μπορώ να καταργήσω την εγκατάσταση;

Μόνο τα προγράμματα που έχουν γραφτεί για τα Windows θα εμφανίζονται στην επιλογή "Προγράμματα και δυνατότητες". Αν δεν βλέπετε το πρόγραμμα στη λίστα και θέλετε να καταργήσετε την εγκατάστασή του, ελέγξτε τις πληροφορίες που συνοδεύουν το πρόγραμμά σας ή μεταβείτε στην τοποθεσία Web του κατασκευαστή. Τα περισσότερα προγράμματα εγκαθίστανται στο φάκελο C:\Program Files. Ελέγξτε αυτόν το φάκελο επειδή ορισμένα προγράμματα περιλαμβάνουν επίσης ένα πρόγραμμα κατάργησης της εγκατάστασης το οποίο μπορείτε να δοκιμάσετε.

Τι μπορώ να κάνω εάν δεν είναι δυνατή η κατάργηση της εγκατάστασης του προγράμματος;

Εάν η κατάργηση της εγκατάστασης του προγράμματος δεν ολοκληρωθεί πλήρως την πρώτη φορά, μερικές φορές επιτυγχάνει η εκτέλεση του προγράμματος κατάργησης εγκατάστασης για δεύτερη φορά.

Εάν ούτε αυτό αποδώσει, δοκιμάστε να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος κατά την εκτέλεση των Windows σε ασφαλή λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, αναζητήστε στη βοήθεια τον όρο "ασφαλής λειτουργία".

Εάν εγκαταστήσατε το πρόγραμμα πρόσφατα, μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε την Επαναφορά συστήματος για να επαναφέρετε τα αρχεία συστήματος του υπολογιστή σε μια προγενέστερη ημερομηνία πριν την εγκατάσταση του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες, αναζητήστε στη Βοήθεια τον όρο "επαναφορά συστήματος".

Τι σημαίνει "αλλαγή" ενός προγράμματος;

Ορισμένα προγράμματα που εμφανίζονται στα "Προγράμματα και δυνατότητες" μπορούν, εκτός του να εγκατασταθούν ή να καταργηθεί η εγκατάστασή τους, να αλλάξουν ή να επιδιορθωθούν. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Αλλαγή, Επιδιόρθωση ή Αλλαγή/Επιδιόρθωση (ανάλογα με το κουμπί που εμφανίζεται) μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση για προαιρετικές δυνατότητες του προγράμματος. Δεν διαθέτουν όλα τα προγράμματα κουμπιά Αλλαγή, πολλά διαθέτουν μόνο το κουμπί Κατάργηση εγκατάστασης.

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τα Windows;

Για γενικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση και επανεγκατάσταση των Windows. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης των Windows.

Μπορώ να καταργήσω την εγκατάσταση των Windows Vista;

Όχι, αλλά μπορείτε να εγκαταστήσετε εκ νέου το προηγούμενο λειτουργικό σύστημα το οποίο, στη συνέχεια αντικαθιστά τα Windows Vista. Για να εγκαταστήσετε ξανά το παλιό λειτουργικό σας σύστημα, πρέπει να έχετε τον αρχικό δίσκο εγκατάστασης. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των προγραμμάτων και των αρχείων σας, εισαγάγετε το δίσκο εγκατάστασης στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ξανά το παλιό λειτουργικό σύστημα. Για να ανακτήσετε το χώρο του σκληρού δίσκου που χρησιμοποιείται από τα Windows Vista, αναδιαμορφώστε το δίσκο κατά τη διεργασία της επανεγκατάστασης. Μετά την επανεγκατάσταση του προηγούμενου λειτουργικού σας συστήματος, εγκαταστήστε ξανά τα προγράμματα και τα αρχεία σας.

Πώς μπορώ να κάνω ενεργοποίηση των Windows;

Για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση και τα κλειδιά προϊόντος, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση των Windows: συνήθεις ερωτήσεις.

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω ενημερώσεις στα Windows;

Χρησιμοποιήστε την αυτόματη ενημέρωση για να βεβαιωθείτε ότι τα Windows παραμένουν ενημερωμένα με τις πιο πρόσφατες επιδιορθώσεις από τη Microsoft, συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων προγραμμάτων οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση ενημερώσεων των Windows.

Μπορώ να καταργήσω την εγκατάσταση του Internet Explorer;

Όχι, αλλά εάν έχετε εγκαταστήσει ένα διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης Web, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης εμφανίζουν ένα μήνυμα με το οποίο σας ρωτούν εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένο το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή των προγραμμάτων που τα Windows χρησιμοποιούν από προεπιλογή.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα Πρόσθετα του Internet Explorer;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα, ανατρέξτε στο θέμα Πρόσθετα του Internet Explorer: συνήθεις ερωτήσεις

Εγκατέστησα ένα νέο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής και τώρα αναπαράγει μορφές μουσικής που θέλω να αναπαραγάγει ένα άλλο πρόγραμμα.

Ορισμένα προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων σάς προτείνουν να γίνουν το προεπιλεγμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής για όλους τους τύπους μορφών αρχείων που μπορούν να αναπαραγάγουν. Συνήθως, μπορείτε να επιλέξετε τις μορφές που αναπαράγει από προεπιλογή το πρόγραμμα αναπαραγωγής μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα αναπαραγωγής. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος και να ορίσετε συσχετισμούς αρχείων για προγράμματα μέσα από τα Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή των προγραμμάτων που τα Windows χρησιμοποιούν από προεπιλογή.

Εγκατέστησα μια νέα συσκευή στον υπολογιστή μου η οποία δεν λειτουργεί σωστά.

Οι συσκευές υλικού απαιτούν τα προγράμματα οδήγησης να λειτουργούν σωστά. Τα Windows περιλαμβάνουν προγράμματα οδήγησης από πολλές συσκευές, αλλά ενδεχομένως να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων του προγράμματος οδήγησης.

Τι μπορώ να κάνω εάν καμία από αυτές τις προτάσεις δεν με βοηθάει να εγκαταστήσω το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμά σας μπορεί να μην είναι συμβατό με αυτήν την έκδοση των Windows. Ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή, για να δείτε εάν υπάρχει μια ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος.