Αντιμετώπιση προβλημάτων πληκτρολογίου

Ακολουθούν λύσεις για ορισμένα κοινά προβλήματα που παρουσιάζονται με τα πληκτρολόγια.

Εμφάνιση όλων

Το πληκτρολόγιό μου δεν λειτουργεί καθόλου.

Υπάρχουν ορισμένοι τρόποι αντιμετώπισης που μπορείτε να δοκιμάσετε:

 • Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιό σας είναι σωστά συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας. Εάν το πληκτρολόγιό σας συνδέεται σε θύρα USB, δοκιμάστε να το αποσυνδέσετε και να το συνδέσετε σε μια άλλη θύρα USB.

  Εικόνα ενός τυπικού καλωδίου και θύρας USB
  Τυπικό καλώδιο και θύρα USB
 • Πολλά ασύρματα πληκτρολόγια απαιτούν ειδικό πρόγραμμα οδήγησης για να λειτουργήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το τυχόν λογισμικό που συνοδεύει το πληκτρολόγιο. Εάν για το πληκτρολόγιό σας χρησιμοποιείτε συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, τότε ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση συσκευής με δυνατότητα Bluetooth.

 • Δοκιμάστε να συνδέσετε το πληκτρολόγιό σας σε έναν άλλο υπολογιστή. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, τότε ενδέχεται να έχει βλάβη. Εξετάστε το ενδεχόμενο αντικατάστασής του με ένα νέο ή, εάν ισχύει η εγγύησή του, την αντικατάστασή του με νέο μέσω του κατασκευαστή.

Προειδοποίηση

 • Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή προτού συνδέσετε ή αποσυνδέσετε ένα πληκτρολόγιο σε μια θύρα PS/2.

‍Τα ‍Windows δεν αναγνωρίζουν το πληκτρολόγιό μου ή δεν αναγνωρίζουν ορισμένα πλήκτρα του.

Ενδέχεται να λείπει ή να πρέπει να γίνει ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης για το πληκτρολόγιό σας. Εάν το πληκτρολόγιο συνοδεύεται από δίσκο με λογισμικό, τότε τοποθετήστε το δίσκο στον υπολογιστή και εγκαταστήστε και πάλι το πρόγραμμα οδήγησης. Διαφορετικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε ενημέρωση στο πρόγραμμα οδήγησης.

 1. Ανοίξτε το Πληκτρολόγιο κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", έπειτα κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου, επιλέξτε Υλικό και ήχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Πληκτρολόγιο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό, εντοπίστε το πληκτρολόγιο που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ επάνω του.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης, κατόπιν στο κουμπί Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

 4. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, εάν σας ζητηθεί.

Ορισμένα πλήκτρα κολλάνε και δεν λειτουργούν σωστά.

Αναποδογυρίστε το πληκτρολόγιό σας και ανακινήστε το ελαφρά. Με αυτόν τον τρόπο θα απομακρύνετε τυχόν συσσωρευμένα υπολείμματα που ενδέχεται να εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία των πλήκτρων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πεπιεσμένο αέρα για να καθαρίσετε τη σκόνη από δυσπρόσιτα σημεία κάτω από τα πλήκτρα.

Οι χαρακτήρες που πληκτρολογώ δεν αντιστοιχούν σε αυτούς που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η διάταξη του πληκτρολογίου σας ενδέχεται να έχει ρυθμιστεί για διαφορετική γλώσσα από αυτήν που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή της διάταξης του πληκτρολογίου για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της διάταξης του πληκτρολογίου ώστε να ταιριάζει με τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εάν δεν διορθωθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε να συνδέσετε το πληκτρολόγιο σε έναν άλλον υπολογιστή. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, τότε ενδέχεται να έχει βλάβη και να χρειάζεται αντικατάσταση.

Τα πλήκτρα SHIFT, CTRL, ALT ή το πλήκτρο λογότυπου των Windows δεν λειτουργούν κατά τα αναμενόμενα.

Ενδέχεται να έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα προσβασιμότητας Ασύγχρονα πλήκτρα. Για να μάθετε τον τρόπο απενεργοποίησης των Ασύγχρονων πλήκτρων, ανατρέξτε στο θέμα Διευκόλυνση χρήσης του πληκτρολογίου.