Χρήση της Διαχείρισης πρόσθετων του Internet Explorer 8

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για τον Windows Internet Explorer 8.

Μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις γραμμές εργαλείων και τις επεκτάσεις σας, τις υπηρεσίες παροχής αναζήτησης, τους Επιταχυντές και τις λίστες Φιλτραρίσματος InPrivate, χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση πρόσθετων.

Άνοιγμα της Διαχείρισης πρόσθετων

Για να ανοίξετε τη Διαχείριση πρόσθετων, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Ανοίξτε ton Internet Explorer κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον Internet Explorer.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πρόσθετων.

 3. Από εδώ, μπορείτε να προβάλετε ή να διαχειριστείτε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τύπους πρόσθετων:

  • Γραμμές εργαλείων και επεκτάσεις. Προβάλετε, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε γραμμές εργαλείων, στοιχεία ελέγχου ActiveX, αντικείμενα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης (BHO) και επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης.

  • Υπηρεσίες παροχής αναζήτησης. Προβάλετε, αλλάξτε τις προεπιλογές και προσθέστε ή καταργήστε υπηρεσίες παροχής αναζήτησης. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την αλλαγή της προεπιλεγμένης υπηρεσίας παροχής αναζήτησής σας από προγράμματα.

  • Επιταχυντές. Προβάλετε, αλλάξτε τις προεπιλογές και προσθέστε ή καταργήστε Επιταχυντές.

  • Λίστα Φιλτραρίσματος InPrivate. Προβάλετε την κατάσταση και διαχειριστείτε τη λίστα αποκλεισμένων τοποθεσιών Web.

Εργασία με στήλες στη Διαχείριση πρόσθετων

Η Διαχείριση πρόσθετων εμφανίζει πληροφορίες πρόσθετων σε στήλες, τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε. Ορισμένοι τύποι πρόσθετων έχουν περισσότερες στήλες από όσες εμφανίζονται από προεπιλογή. Για την εμφάνιση ή την απόκρυψη των πρόσθετων στηλών, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Ανοίξτε ton Internet Explorer κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον Internet Explorer.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πρόσθετων.

 3. Στην περιοχή Τύποι πρόσθετων, κάντε κλικ σε μια κατηγορία.

 4. Κάντε δεξιό κλικ σε οποιαδήποτε από τις επικεφαλίδες στήλης και κατόπιν τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Στήλες, για να δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες στήλες.

 5. Κάντε κλικ στη στήλη που θέλετε να προσθέσετε.

 6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 5 για κάθε επιπλέον στήλη που θέλετε να προσθέσετε.

Οι ακόλουθοι πίνακες εξηγούν τις στήλες που είναι διαθέσιμες για καθέναν από τους τύπους πρόσθετων που αναγράφονται στη Διαχείριση πρόσθετων:

Γραμμές εργαλείων και επεκτάσεις

Αυτή η στήλη Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες
Αυτή η στήλη

Όνομα

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Το φιλικό όνομα του πρόσθετου.

Αυτή η στήλη

Εφαρμογή

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Το όνομα του προγράμματος με το οποίο λειτουργεί το πρόσθετο. Αυτό θα είναι πάντα ο Internet Explorer.

Αυτή η στήλη

Εκδότης

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Το όνομα της εταιρείας ή της τοποθεσίας Web (αν είναι γνωστό) που δημοσίευσε ή δημιούργησε το πρόσθετο.

Αυτή η στήλη

Κατάσταση

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Υποδεικνύει αν το πρόσθετο είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. Σημειώστε ότι τα ενεργοποιημένα πρόσθετα δεν λειτουργούν πάντα ούτε βρίσκονται πάντα στη μνήμη, όπως όταν ένα πρόσθετο δεν έχει χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας περιήγησής σας.

Αυτή η στήλη

Τύπος

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Προσδιορίζει το είδος του πρόσθετου, όπως ένα αντικείμενο βοήθειας του προγράμματος περιήγησης (BHO) ή ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX.

Αυτή η στήλη

Τελευταίο άνοιγμα

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Η ημερομηνία και ώρα που χρησιμοποιήθηκε το πρόσθετο για τελευταία φορά. Για πρόσθετα όπως τα στοιχεία ελέγχου ActiveX, αυτή συχνά είναι η ημερομηνία και ώρα που ανοίξατε την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας περιήγησής σας.

Αυτή η στήλη

Ημερομηνία αρχείου

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Η ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του αρχείου που περιέχει το πρόσθετο.

Αυτή η στήλη

Χρήση

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Πόσες φορές έγινε πρόσβαση στο πρόσθετο από τον Internet Explorer ή μια τοποθεσία Web.

Αυτή η στήλη

Αποκλεισμός

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Πόσες φορές αποτράπηκε η εκτέλεση του πρόσθετου.

Αυτή η στήλη

Αναγνωριστικό κλάσης

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε πρόσθετο που χρησιμοποιείται από τον Internet Explorer και τα Windows.

Αυτή η στήλη

Αρχείο

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Το όνομα αρχείου του πρόσθετου, που τυπικά έχει μια επέκταση .DLL.

Αυτή η στήλη

Στο φάκελο

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Ο φάκελος όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο πρόσθετου στον υπολογιστή σας.

Αυτή η στήλη

Έκδοση

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Ο αριθμός έκδοσης του εκδότη. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με ένα πρόσθετο ή στοιχείο ελέγχου που ενδέχεται να είναι απαρχαιωμένο, μπορεί να είναι χρήσιμο να συγκρίνετε αυτόν τον αριθμό με τον αριθμό τελευταίας έκδοσης στην τοποθεσία Web του εκδότη.

Αυτή η στήλη

Χρόνος φόρτωσης

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Ο μέσος όρος χρόνου σε δευτερόλεπτα που χρειάστηκε για τη φόρτωση και την ολοκλήρωση της προετοιμασίας ενός πρόσθετου, με βάση τους τελευταίους 10 χρόνους φόρτωσης. Τα πρόσθετα φορτώνονται όταν ανοίγει μια νέα καρτέλα ή παράθυρο.

Υπηρεσίες παροχής αναζήτησης

Αυτή η στήλη Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες
Αυτή η στήλη

Όνομα

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Το όνομα της υπηρεσίας παροχής αναζήτησης που εμφανίζεται στο πλαίσιο αναζήτησης του Internet Explorer.

Αυτή η στήλη

Κατάσταση

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Η προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής αναζήτησης.

Αυτή η στήλη

Σειρά εμφάνισης

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι υπηρεσίες παροχής αναζήτησης, όταν κάνετε κλικ στο πλαίσιο αναζήτησης ή στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτή η στήλη

Προτάσεις αναζήτησης

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Υποδεικνύει αν η υπηρεσία παροχής αναζήτησης προσφέρει προτάσεις αναζήτησης. Αυτοί είναι σχετικοί όροι αναζήτησης που προσφέρει η υπηρεσία παροχής.

Αυτή η στήλη

Διεύθυνση αναζήτησης

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Η διεύθυνση Web όπου θα σταλούν οι όροι αναζήτησής σας.

Αυτή η στήλη

Διεύθυνση προτάσεων

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Η διεύθυνση Web όπου μια συγκεκριμένη υπηρεσία παροχής αναζήτησης θα στείλει αυτό που πληκτρολογείτε, ώστε να ανακτήσει προτάσεις αναζήτησης.

Επιταχυντές

Αυτή η στήλη Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες
Αυτή η στήλη

Όνομα

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Το όνομα που εμφανίζεται στο μενού "Επιταχυντής" και στη σελίδα νέας καρτέλας.

Αυτή η στήλη

Διεύθυνση

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Η διεύθυνση όπου θα μεταβεί ο επιταχυντής, όταν την επιλέξετε.

Αυτή η στήλη

Κατηγορία

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Ο τύπος υπηρεσίας που παρέχει ο επιταχυντής στο κείμενο που αντιγράψατε, όπως ιστολόγιο, ορισμός, χάρτης ή μετάφραση.

Αυτή η στήλη

Κατάσταση

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Υποδεικνύει αν ένας Επιταχυντής είναι η προεπιλογή για την κατηγορία και αν είναι ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος.

Λίστα Φιλτραρίσματος InPrivate

Αυτή η στήλη Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες
Αυτή η στήλη

Κατάσταση

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Υποδεικνύει αν μια διεύθυνση Web έχει αποκλειστεί ή επιτρέπεται.

Αυτή η στήλη

Διεύθυνση

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Η διεύθυνση περιεχομένου κοινής χρήσης σε πολλές τοποθεσίες Web.

Αυτή η στήλη

Αρχείο

Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες

Το όνομα αρχείου περιεχομένου κοινής χρήσης.