Εργασία με την Αλληλογραφία των Windows στα Windows Vista

Στα Windows Vista, η Αλληλογραφία των Windows διαθέτει τα εργαλεία που χρειάζεστε για την ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνεργάτες και φίλους ή τη συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης για την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών.

Για πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Windows 7, συμπεριλαμβανομένου του πώς θα αποκτήσετε την Αλληλογραφία των Windows Live, μεταβείτε στη σελίδα της δυνατότητας Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην τοποθεσία Web των Windows.

Ακολουθούν θέματα της βοήθειας που παρέχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Αλληλογραφίας των Windows στα Windows Vista:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αλληλογραφία των Windows, πραγματοποιήστε αναζήτηση για το θέμα "Αλληλογραφία των Windows" στη Βοήθεια και Υποστήριξη.