Εγκατάσταση προσαρμογέα ασύρματου δικτύου

Οι περισσότεροι υπολογιστές διαθέτουν ενσωματωμένο δίκτυο. Αν δεν υπάρχει προσαρμογέας ασύρματου δικτύου στον υπολογιστή, μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν. Ο τύπος του προσαρμογέα που θα εγκαταστήσετε εξαρτάται από τον υπολογιστή και το επίπεδο των γνώσεών σας.

Τρόπος προσδιορισμού ύπαρξης προσαρμογέα ασύρματου δικτύου

Πριν να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή, ελέγξτε αν υπάρχει ήδη προσαρμογέας ασύρματου δικτύου.

Τρόπος προσδιορισμού ύπαρξης εγκατεστημένου προσαρμογέα ασύρματου δικτύου

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου και Internet.

 3. Στην περιοχή ή επιλογή εικονιδίου του Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο Συνδέσεις δικτύου.

 4. Τα Microsoft Windows XP εμφανίζουν τους προσαρμογείς δικτύου που έχετε. Οι προσαρμογείς ασύρματου δικτύου φέρουν την ένδειξη Σύνδεση ασύρματου δικτύου. Αν σε κάποιον προσαρμογέα εμφανίζεται ένα X, ο προσαρμογέας έχει αποσυνδεθεί. Αν το παράθυρο Συνδέσεις δικτύου είναι κενό, ο υπολογιστής δεν έχει ακόμα προσαρμογέα ασύρματου ή ενσύρματου δικτύου.

Αν έχετε ήδη προσαρμογέα ασύρματου δικτύου, μπορείτε να ρυθμίσετε το ασύρματο δίκτυο.

Συμβουλή

 • Αν ο φορητός υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα ασύρματου δικτύου, αλλά δεν φαίνεται να είναι ενεργοποιημένος ή να λειτουργεί, αναζητήστε στο πίσω και στο μπροστινό μέρος και στα πλάγια του υπολογιστή ένα διακόπτη προσαρμογέα ασύρματου δικτύου. Πολλοί φορητοί υπολογιστές διαθέτουν διακόπτη για την απενεργοποίηση του προσαρμογέα, ώστε να μειώνεται η κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας.

Τρόπος εγκατάστασης προσαρμογέα ασύρματου δικτύου USB

Η προσθήκη ενός προσαρμογέα ασύρματου δικτύου USB είναι μακράν ο ευκολότερος τρόπος εγκατάστασης ενός προσαρμογέα.

Εγκατάσταση προσαρμογέα ασύρματου δικτύου USB

 1. Πριν να αγοράσετε έναν προσαρμογέα ασύρματου δικτύου USB, ελέγξτε αν υπάρχει διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή.

  Σημείωση

  • Αν πρέπει να μετακινήσετε τον υπολογιστή για να φτάσετε στις θύρες USB, θα πρέπει να τερματίσετε τη λειτουργία των Windows, για να μην προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή. Αν είναι εύκολο να φτάσετε στη θύρα USB, δεν χρειάζεται να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή.

  Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη θύρα USB, μπορείτε να συνδέσετε ένα διανομέα USB, για να προσθέσετε επιπλέον θύρες, ή να εγκαταστήσετε έναν εσωτερικό προσαρμογέα.

 2. Αγοράστε έναν προσαρμογέα ασύρματου δικτύου USB.

 3. Αν τερματίσατε τη λειτουργία του υπολογιστή για να φτάσετε στη θύρα USB, μπορείτε τώρα να τον ενεργοποιήσετε. Τοποθετήστε το CD που συνοδεύει τον προσαρμογέα στον υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού. Αν ο προσαρμογέας δεν διατίθεται με CD, συνεχίστε με το επόμενο βήμα.

 4. Συνδέστε τον προσαρμογέα USB στη θύρα USB του υπολογιστή που δεν χρησιμοποιείται.

 5. Έπειτα από λίγο, τα Windows εντοπίζουν και εγκαθιστούν αυτόματα το νέο υλικό και, στη συνέχεια, σας ενημερώνουν όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

 6. Αν εγκαθιστάτε έναν προσαρμογέα ασύρματου δικτύου με ξεχωριστή κεραία, τοποθετήστε την κεραία σε μια θέση όπου μπορείτε να λάβετε καθαρό σήμα ασύρματου δικτύου. Συνήθως, θα έχετε ισχυρότερο σήμα (και ταχύτερη σύνδεση δικτύου), αν τοποθετήσετε την κεραία μακριά από τοίχους και σε μια θέση όπου δεν θα εμποδίζεται από την οθόνη ή τον υπολογιστή.

Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε το ασύρματο δίκτυο.

Τρόπος εγκατάστασης προσαρμογέα ασύρματου δικτύου CardBus ή CF

Πολλοί φορητοί υπολογιστές διαθέτουν είτε υποδοχή κάρτας CardBus είτε υποδοχή κάρτας CF (είναι το ίδιο πράγμα, αλλά η υποδοχή κάρτας CF είναι κάπως πιο σύγχρονη και μικρότερη). Είναι πιο εύκολο και βολικό να μεταφέρετε τις κάρτες CardBus και CF παρά τους προσαρμογείς δικτύου USB για φορητούς υπολογιστές, επειδή η κάρτα μπαίνει σε μια υποδοχή στο πλάι του υπολογιστή.

Εγκατάσταση προσαρμογέα ασύρματου δικτύου CardBus ή CF

 1. Αγοράστε έναν προσαρμογέα ασύρματου δικτύου CardBus ή CF.

 2. Τοποθετήστε το CD που συνοδεύει τον προσαρμογέα στον υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού. Αν ο προσαρμογέας δεν διατίθεται με CD, συνεχίστε με το επόμενο βήμα.

 3. Εισαγάγετε τον προσαρμογέα δικτύου σε μια υποδοχή του υπολογιστή.

 4. Έπειτα από λίγο, τα Windows εντοπίζουν και εγκαθιστούν αυτόματα το νέο υλικό και, στη συνέχεια, σας ενημερώνουν όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε το ασύρματο δίκτυο.

Τρόπος εγκατάστασης εσωτερικού προσαρμογέα ασύρματου δικτύου

Η εγκατάσταση των εσωτερικών προσαρμογέων δικτύου είναι πιο περίπλοκη από εκείνη των προσαρμογέων δικτύου USB, επειδή τοποθετούνται στο εσωτερικό του υπολογιστή. Επίσης, μπορείτε να τους εγκαταστήσετε μόνο σε επιτραπέζιους υπολογιστές που διαθέτουν ένα χώρο (ο οποίος ονομάζεται γενικά υποδοχή) για αυτόν το σκοπό. Αν δεν θέλετε να ανοίξετε εσείς το περίβλημα του υπολογιστή, μπορείτε να ζητήσετε από κάποιον τεχνικό να εγκαταστήσει το υλικό.

Εγκατάσταση εσωτερικού προσαρμογέα ασύρματου δικτύου

 1. Αν υπάρχει διαθέσιμη υποδοχή στον υπολογιστή, αγοράστε έναν εσωτερικό προσαρμογέα ασύρματου δικτύου.

 2. Τοποθετήστε το CD που συνοδεύει τον προσαρμογέα στον υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού. Αν ο προσαρμογέας δεν διατίθεται με CD, συνεχίστε με το επόμενο βήμα.

 3. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Σβήσιμο του υπολογιστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο Απενεργοποίηση.

 4. Αφού τερματιστεί η λειτουργία του υπολογιστή, σημειώσετε τη θέση στην οποία συνδέεται κάθε καλώδιο, στο πίσω μέρος του υπολογιστή. Κολλήστε μια μικρή σημείωση με έναν αριθμό ή ένα γράμμα σε κάθε καλώδιο και μια αντίστοιχη σημείωση στο σημείο του υπολογιστή όπου συνδέεται το καλώδιο. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από τον υπολογιστή.

 5. Τοποθετήστε τον υπολογιστή σε ένα γραφείο, σε ένα τραπέζι ή σε μια άλλη επίπεδη επιφάνεια. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή, για να ανοίξετε τον υπολογιστή. Ανάλογα με το περίβλημα, ίσως χρειαστεί να βγάλετε κάποιες βίδες από το πίσω μέρος του υπολογιστή. Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει με τα ρολόγια ή τις τηλεοράσεις, οι περισσότεροι κατασκευαστές σχεδιάζουν τους υπολογιστές, έτσι ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να τους ανοίξουν.

 6. Οι υποδοχές βρίσκονται στο πίσω μέρος του υπολογιστή, συνήθως στο κάτω μέρος του περιβλήματος. Εντοπίστε μια κενή υποδοχή στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί η κάρτα. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε το μικρό μεταλλικό πλαίσιο που καλύπτει το άνοιγμα της υποδοχής και φυλάξτε τη βίδα.

 7. Αφαιρέστε την κεραία από τον προσαρμογέα δικτύου.

 8. Αγγίξτε ένα σημείο του περιβλήματος του υπολογιστή που δεν είναι βαμμένο, για εκκένωση τυχόν στατικού ηλεκτρισμού. Στη συνέχεια, εισαγάγετε προσεκτικά τον προσαρμογέα δικτύου στην ανοιχτή υποδοχή. Κινήστε με απαλές κινήσεις την κάρτα προς τα εμπρός και προς τα πίσω, μέχρι να καθίσει σταθερά στην υποδοχή.

 9. Τοποθετήστε ξανά τη βίδα που είχατε αφαιρέσει στο βήμα 6, για να συγκρατηθεί η κάρτα στη θέση της.

 10. Συνδέστε την κεραία στον προσαρμογέα δικτύου.

 11. Κλείστε το περίβλημα του υπολογιστή.

 12. Συνδέστε ξανά όλα τα καλώδια στον υπολογιστή, εκκινήστε τον υπολογιστή και συνδεθείτε στα Windows. Έπειτα από λίγο, τα Windows εντοπίζουν και εγκαθιστούν αυτόματα το νέο υλικό και, στη συνέχεια, σας ενημερώνουν όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε το ασύρματο δίκτυο.