Αλλαγή των σύνθετων επιλογών ευρετηρίου

Τα Windows χρησιμοποιούν το ευρετήριο για την εκτέλεση ταχύτατων αναζητήσεων στον υπολογιστή σας. Εδώ θα βρείτε ορισμένες σύνθετες επιλογές ευρετηρίου, τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε. Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές επιλογές δημιουργίας ευρετηρίου, ανατρέξτε στο θέμα Βελτίωση των αναζητήσεων των Windows με το ευρετήριο: συνήθεις ερωτήσεις.

Εμφάνιση όλων

Για να προσθέσετε έναν τύπο αρχείου στο ευρετήριο

Εάν χρησιμοποιείτε έναν ασυνήθιστο τύπο αρχείου, ο οποίος δεν αναγνωρίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή από το ευρετήριο, μπορείτε να τον προσθέσετε στο ευρετήριο έτσι, ώστε να μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στα Windows σύμφωνα με αυτόν τον τύπο αρχείου.

 1. Ανοίξτε τις Επιλογές ευρετηρίου κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη" και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε επιλογές ευρετηρίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ευρετηρίου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστήΑν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές για προχωρημένους, κάντε κλικ στην καρτέλα Τύποι αρχείων.

 4. Στο πλαίσιο Προσθήκη νέας επέκτασης στη λίστα:, πληκτρολογήστε την επέκταση του ονόματος αρχείου (για παράδειγμα, "txt") και, στη συνέχεια επιλέξτε Προσθήκη.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ευρετηρίου για τις ιδιότητες μόνο ή Δημιουργία ευρετηρίου για τις ιδιότητες και τα περιεχόμενα αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να δημιουργήσετε ξανά το ευρετήριο

Το ευρετήριο δεν απαιτεί σχεδόν καθόλου συντήρηση. Ωστόσο, εάν το ευρετήριο έχει προβλήματα στην εύρεση αρχείων που γνωρίζετε ότι πρέπει να βρίσκονται σε μια θέση ευρετηρίου, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξανά το ευρετήριο. Η αναδημιουργία του ευρετηρίου ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ώρες και οι αναζητήσεις ίσως να μην ολοκληρώνονται μέχρι να ολοκληρωθεί η αναδημιουργία του ευρετηρίου.

 1. Ανοίξτε τις Επιλογές ευρετηρίου κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη" και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε επιλογές ευρετηρίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ευρετηρίου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστήΑν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

 3. Στο παραθύρου διαλόγου Επιλογές για προχωρημένους, κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις ευρετηρίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναδόμηση. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστήΑν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

Για τη δημιουργία ευρετηρίου κρυπτογραφημένων αρχείων

Πριν πραγματοποιήσετε την προσθήκη κρυπτογραφημένων αρχείων στο ευρετήριο, προτείνεται η ενεργοποίηση του BitLocker των Windows (ή ενός προγράμματος κρυπτογράφησης άλλου κατασκευαστή) στη μονάδα δίσκου του συστήματος σας (τη μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows).

Σημείωση

 • Το BitLocker των Windows περιλαμβάνεται μόνο στα Windows 7 Enterprise και τα Windows 7 Ultimate.

Σημειώστε ότι θα γίνεται αυτόματη αναδόμηση του ευρετηρίου κάθε φορά που αλλάζει αυτή η ρύθμιση. Αυτό ενδέχεται να διαρκέσει αρκετή ώρα και να αποτρέπει την ολοκλήρωση των αναζητήσεων μέχρι να ολοκληρωθεί η διεργασία.

 1. Ανοίξτε τις Επιλογές ευρετηρίου κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη" και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε επιλογές ευρετηρίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ευρετηρίου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστήΑν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

 3. Στο παραθύρου διαλόγου Επιλογές για προχωρημένους, κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις ευρετηρίου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Καταχώρηση κρυπτογραφημένων αρχείων στο ευρετήριο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστήΑν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

Σημειώσεις

 • Αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή για την κρυπτογράφηση της μονάδας δίσκου συστήματος, τα προγράμματα κρυπτογράφησης αρχείων άλλου κατασκευαστή δεν υποστηρίζονται. Τα Windows υποστηρίζουν μόνο την κρυπτογράφηση αρχείων που έγινε με χρήση του Συστήματος αρχείων κρυπτογράφησης (EFS). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι το σύστημα αρχείων κρυπτογράφησης (EFS);

 • Το EFS περιλαμβάνεται μόνο στα Windows 7 Enterprise, τα Windows 7 Professional και τα Windows 7 Ultimate.

 • Εάν προσθέσετε κρυπτογραφημένα αρχεία στο ευρετήριο και δεν χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση πλήρους τόμου για τη θέση του ευρετηρίου, τα κρυπτογραφημένα δεδομένα των αρχείων σας, για παράδειγμα, το κείμενο από ένα κρυπτογραφημένο έγγραφο του Microsoft Word, θα προστεθούν στο ευρετήριο. Το ευρετήριο είναι κρυμμένο έτσι, ώστε να μην είναι εύκολα αναγνώσιμο εάν κάποιος προσπαθήσει να ανοίξει τα αρχεία ευρετηρίου χωρίς να διαθέτει ισχυρή κρυπτογράφηση δεδομένων. Σε περίπτωση που κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή σας, μπορεί να εξαγάγει τα δεδομένα σας από το ευρετήριο. Κατά συνέπεια, για την προστασία των δεδομένων ευρετηρίου, πρέπει να είναι κρυπτογραφημένη και η θέση του ευρετηρίου.

Για την καταχώρηση λέξεων στο ευρετήριο με ή χωρίς ορθογραφικά σημάδια ως διαφορετικών λέξεων

Εάν χρησιμοποιείτε συχνά ορθογραφικά σημάδια (μικρά σημάδια που προστίθενται στα γράμματα για να αλλάξουν την προφορά των λέξεων) στα ονόματα αρχείων και φακέλων, μπορείτε να ρυθμίσετε το ευρετήριο έτσι, ώστε να αναγνωρίζει τις λέξεις με ορθογραφικά σημάδια διαφορετικά. Από προεπιλογή, τα Windows αναγνωρίζουν τα ορθογραφικά σημάδια σύμφωνα με την έκδοση της γλώσσας που χρησιμοποιείτε. Εάν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, θα αναγνωρίζονται όλα τα ορθογραφικά σημάδια.

Θα γίνεται αυτόματη αναδόμηση του ευρετηρίου κάθε φορά που αλλάζει αυτή η ρύθμιση. Αυτό ενδέχεται να διαρκέσει αρκετή ώρα και να αποτρέπει την ολοκλήρωση των αναζητήσεων μέχρι να ολοκληρωθεί η διεργασία.

 1. Ανοίξτε τις Επιλογές ευρετηρίου κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη" και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε επιλογές ευρετηρίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ευρετηρίου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστήΑν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

 3. Κάντε κλικ στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές για προχωρημένους και επιλέξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις ευρετηρίου.

 4. Στην περιοχή Ρυθμίσεις αρχείων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χειρισμός παρόμοιων λέξεων με ορθογραφικά σημάδια ως διαφορετικών λέξεων, πατήστε το κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK ξανά.

Για να αλλάξετε τη θέση στην οποία αποθηκεύεται το ευρετήριο

Εάν χρειάζεται να απελευθερώσετε χώρο στον σκληρό δίσκο, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του ευρετηρίου. Εάν αλλάξετε αυτήν τη θέση, η υπηρεσία Windows Search Service θα επανεκκινηθεί αυτόματα και η αλλαγή δεν θα εφαρμοστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση.

 1. Ανοίξτε τις Επιλογές ευρετηρίου κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη" και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε επιλογές ευρετηρίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ευρετηρίου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστήΑν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

 3. Κάντε κλικ στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές για προχωρημένους και επιλέξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις ευρετηρίου.

 4. Στην περιοχή Θέση ευρετηρίου, επιλέξτε Επιλογή νέου, κάντε κλικ στη νέα θέση, πιέστε το κουμπί OK και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί OK ξανά.

Σημείωση

 • Όταν αλλάξετε τη θέση ευρετηρίου, επιλέξτε μια θέση σε έναν μη-αφαιρούμενο σκληρό δίσκο, που διαμορφώθηκε με χρήση του συστήματος αρχείων NTFS.