Κάντε εκκίνηση του υπολογιστή σας από το δίσκο εγκατάστασης ή τη μονάδα flash USB των Windows 7

Ίσως πρέπει να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το δίσκο εγκατάστασης των Windows 7 ή μια μονάδα flash USB εάν θέλετε να κάνετε ένα από τα εξής:

 • Εγκατάσταση ή επανεγκατάσταση των Windows 7 Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση των Windows 7, ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση και επανεγκατάσταση των Windows 7. Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη των Windows 7 και, στη συνέχεια, τη δημιουργία μιας μονάδας flash USB για εγκατάσταση των Windows 7, μεταβείτε στο θέμα Εγκατάσταση των Windows 7 σε netbook στην τοποθεσία Web των Windows.

 • Ανάκτηση των Windows 7 από σοβαρό σφάλμα. Αν δεν γίνεται εκκίνηση των Windows στον υπολογιστή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην "Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση" και σε άλλα εργαλεία στο μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος" από το δίσκο εγκατάστασης ή τη μονάδα flash USB των Windows 7. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να θέσουν ξανά τα Windows 7 σε λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Επιδιόρθωση Εκκίνησης: συνήθεις ερωτήσεις και Ποιες είναι οι επιλογές αποκατάστασης συστήματος στα Windows 7;

Σημείωση

 • Εάν χρησιμοποιείτε Tablet PC ή άλλον υπολογιστή με οθόνη αφής, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι ώστε να χρησιμοποιήσετε την "Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση" και τα άλλα εργαλεία στο μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος".

Για εκκίνηση των Windows 7 από ένα δίσκο εγκατάστασης ή μια μονάδα flash USB

 1. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας, τοποθετήστε το δίσκο εγκατάστασης ή τη μονάδα flash USB των Windows 7 και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.

 2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

 3. Όταν σας ζητηθεί, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

 4. Όταν εμφανιστεί η σελίδα Εγκατάσταση των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση τώρα για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης ή κάντε κλικ στο Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές αποκατάστασης συστήματος.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Εάν δεν εμφανιστεί η σελίδα "Εγκατάσταση των Windows"

Εάν δεν εμφανιστεί η σελίδα "Εγκατάσταση των Windows" και δεν σας ζητηθεί να πατήσετε κάποιο πλήκτρο, ίσως χρειαστεί να καθορίσετε ότι ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί τη μονάδα DVD ή τη μονάδα flash USB ως την πρώτη συσκευή εκκίνησης. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου (BIOS) του υπολογιστή.

Σημείωση

 • Οι περισσότεροι νέοι υπολογιστές μπορούν να κάνουν εκκίνηση από μια συσκευή USB, ωστόσο ορισμένοι παλιότεροι υπολογιστές ενδέχεται να μην έχουν αυτή τη δυνατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκκίνησης στο BIOS του υπολογιστή σας

Πριν την αλλαγή των ρυθμίσεων BIOS, ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες σχετικά με την πρόσβαση του BIOS και την αλλαγή των ρυθμίσεων μπορεί να διαφέρουν αναλόγως με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας ή ενδέχεται να μπορείτε να επιλέξετε τη συσκευή εκκίνησης που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις BIOS.

Προειδοποίηση

 • Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων του BIOS. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη του BIOS έχει σχεδιαστεί για προχωρημένους χρήστες και είναι πιθανό η αλλαγή μιας ρύθμισης να εμποδίζει τη σωστή εκκίνηση του υπολογιστή σας.

 1. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας, τοποθετήστε το δίσκο εγκατάστασης ή τη μονάδα flash USB των Windows 7 και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

 2. Οι νεότεροι υπολογιστές εμφανίζουν συχνά ένα μενού εκκίνησης. Στο μενού εκκίνησης, επιλέξτε "BIOS setup" ή "BIOS settings" ή κάτι παρόμοιο.

  Οι διαδικασίες διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή του BIOS. Συνήθως, θα πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο (όπως F2, F12, Delete, Esc) ή ένα συνδυασμό πλήκτρων αμέσως αφού ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας, αλλά πριν ξεκινήσουν τα Windows. Αν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows, θα πρέπει να προσπαθήσετε ξανά περιμένοντας έως ότου εμφανιστεί η προτροπή σύνδεσης των Windows και, στη συνέχεια, τερματίζοντας και επανεκκινώντας τον υπολογιστή σας.

 3. Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων του BIOS. Στην οθόνη ρυθμίσεων του BIOS, ορίστε την επιλογή που ονομάζεται "Boot order" ή κάτι παρόμοιο. Οι ρυθμίσεις "Boot order" ενδέχεται να εμφανίζονται επίσης στην περιοχή "Ρυθμίσεις για προχωρημένους" ή κάτι παρόμοιο.

 4. Επιλέξτε τη μονάδα DVD ή τη μονάδα flash USB ως την πρώτη συσκευή εκκίνησης. (Η μονάδα flash USB ενδέχεται να εμφανίζεται στην περιοχή "Αφαιρούμενες συσκευές" ή κάτι παρόμοιο.)

 5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές των ρυθμίσεων και πραγματοποιήστε έξοδο από το BIOS.

 6. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και κατόπιν εκκινήστε τα Windows 7 από το δίσκο εγκατάστασης ή τη μονάδα flash USB, όπως περιγράφεται παραπάνω.