Γιατί δεν είναι δυνατό να εγκαταστήσω ή να καταργήσω αρχεία γλώσσας;

Με τα αρχεία γλώσσας, μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο που χρησιμοποιείται για το κείμενο στους οδηγούς, τα παράθυρα διαλόγου, τα μενού, τα θέματα της Βοήθειας και τα υπόλοιπα στοιχεία των Windows. Ακολουθούν λύσεις για ορισμένα κοινά προβλήματα σχετικά με την εγκατάσταση ή την κατάργηση εγκατάστασης των αρχείων γλώσσας.

Εμφάνιση όλων

Δεν μπορώ να εγκαταστήσω ένα αρχείο γλώσσας.

Ακολουθούν ορισμένες αιτίες για αυτό το πρόβλημα:

 • Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στο σκληρό δίσκο για την εγκατάσταση του αρχείου γλώσσας. Ένα αρχείο γλώσσας συνήθως απαιτεί 200 MB χώρου στον δίσκο. Αποδεσμεύστε χώρο στον σκληρό σας δίσκο, διαγράφοντας ορισμένα αρχεία ή προγράμματα και μετά προσπαθήστε να κάνετε και πάλι εγκατάσταση.

 • Δεν έχετε την κατάλληλη άδεια χρήσης για να εγκαταστήσετε το αρχείο γλώσσας. Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε αρχεία γλώσσας, πρέπει να εκτελείτε ένα γνήσιο αντίγραφο των Windows 7. Ένα πακέτο γλώσσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε υπολογιστές που εκτελούν Windows 7 Ultimate ή Windows 7 Enterprise. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι τα γνήσια Windows;

 • Από τον υπολογιστή σας λείπουν ένα ή περισσότερα αρχεία τα οποία απαιτούνται για την εγκατάσταση του αρχείου γλώσσας. Για παράδειγμα, εάν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε ένα πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας (LIP), τότε πρέπει να εγκαταστήσετε και το πακέτο γονικής γλώσσας που αντιστοιχεί σε αυτό το πακέτο LIP. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορώ να λάβω πρόσθετες γλώσσες εμφάνισης;

 • Το αρχείο γλώσσας δεν είναι συμβατό με τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή σας. Κατά την επιλογή των αρχείων προς εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι σχεδιασμένα για τον τύπο του επεξεργαστή του υπολογιστή σας (32 bit ή 64 bit). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή των πληροφοριών του υπολογιστή σας.

 • Το αρχείο γλώσσας έχει καταστραφεί. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη λήψη και την εγκατάσταση του αρχείου γλώσσας.

 • Το αρχείο γλώσσας είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο γλώσσας δεν έχει ήδη εγκατασταθεί, ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

  1. Ανοίξτε τις Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", το στοιχείο Πίνακας ελέγχου, την επιλογή Ώρα, γλώσσα και περιοχή και στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πληκτρολόγια και γλώσσες.

  3. Στην περιοχή Γλώσσα εμφάνισης, ελέγξτε τις γλώσσες στη λίστα.

   Εάν γλώσσα που προσπαθείτε να εγκαταστήσετε βρίσκεται στη λίστα, τότε υπάρχει ήδη στον υπολογιστή σας.

Δεν μπορώ να καταργήσω ένα αρχείο γλώσσας.

Υπάρχουν δύο αιτίες για αυτό το πρόβλημα:

 • Η γλώσσα που προσπαθείτε να καταργήσετε είναι η γλώσσα του συστήματος. Η γλώσσα συστήματος είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη. Η κατάργηση της γλώσσας συστήματος δεν είναι δυνατή.

 • Η γλώσσα που προσπαθείτε να καταργήσετε απαιτείται για τη σωστή λειτουργία των υπόλοιπων γλωσσών. Αυτό συμβαίνει με τις γλώσσες των πακέτων γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας (LIP) και τις γονικές τους γλώσσες. Για να καταργήσετε μια γονική γλώσσα πρέπει πρώτα ή ταυτόχρονα να καταργήσετε το αντίστοιχο πακέτο LIP.

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του οδηγού Εγκατάστασης ή κατάργησης εγκατάστασης αρχείων γλώσσας.

Υπάρχουν δύο αιτίες για αυτό το πρόβλημα:

 • Ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη (User Account Control, UAC) έχει απενεργοποιηθεί και προσπαθείτε να εκτελέσετε τον οδηγό χωρίς να διαθέτετε δικαιώματα διαχείρισης. Για να εγκαταστήσετε αρχεία γλώσσας, πρέπει να συνδεθείτε με έναν λογαριασμό διαχειριστή. Εάν ο UAC είναι ενεργοποιημένος, τότε τα Windows θα ζητήσουν της άδειά σας για την εκτέλεση του οδηγού. Εάν ο UAC είναι απενεργοποιημένος, τότε δεν είναι δυνατό να δώσετε την άδειά σας και επομένως δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του οδηγού. Για να ενεργοποιήσετε τον UAC πρέπει να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC);

 • Ο οδηγός εκτελείται ήδη. Περιμένετε να ολοκληρωθούν οι εργασίες που εκτελεί ο οδηγός και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να εκτελέσετε και πάλι τον οδηγό.