Σφάλμα ενεργοποίησης των Windows 7: μη έγκυρος αριθμός-κλειδί προϊόντος

Εάν λάβετε ένα σφάλμα που υποδεικνύει ότι ο αριθμός-κλειδί προϊόντος δεν είναι έγκυρος κατά την εγκατάσταση των Windows 7, μπορεί να οφείλεται στους παρακάτω λόγους:

  • Μπορεί να έχετε πληκτρολογήσει λάθος τον αριθμό-κλειδί προϊόντος. Δοκιμάστε να τον πληκτρολογήσετε ξανά.

  • Μπορεί να χρησιμοποιείτε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος, ο οποίος δεν αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows 7 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Ελέγξτε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος για να βεβαιωθείτε ότι προορίζεται για την έκδοση που προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε.

  • Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος προορίζεται για μια έκδοση αναβάθμισης των Windows 7 και δεν υπήρχε προηγούμενη έκδοση των Windows στον υπολογιστή σας κατά την εγκατάσταση των Windows 7. Για να εγκαταστήσετε μια έκδοση αναβάθμισης των Windows 7, πρέπει να είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας τα Windows Vista ή τα Windows XP. Εάν διαμορφώσατε τη μονάδα πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος αναβάθμισης για να ενεργοποιήσετε τα Windows 7. Για να ενεργοποιήσετε τα Windows 7, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε την προηγούμενη έκδοση των Windows και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε ξανά τα Windows 7. Για βοήθεια σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης, μεταβείτε στην τοποθεσία Υποστήριξη της Microsoft στο Web.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows 7, ανατρέξτε στο θέμα Σφάλμα ενεργοποίησης των Windows 7: 0xC004F061.

Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε τα Windows 7 ενώ εκτελείται η τρέχουσα έκδοση των Windows. Εάν θέλετε να διαμορφώσετε το σκληρό δίσκο και χρησιμοποιείτε μια έκδοση αναβάθμισης των Windows 7, θα χρειαστεί να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το δίσκο εγκατάστασης των Windows 7 ή μια μονάδα flash USB, να κάνετε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη (για προχωρημένους) και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Επιλογές μονάδας (για προχωρημένους).

Για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος, αναζητήστε το αυτοκόλλητο με τον αριθμό-κλειδί προϊόντος που υπάρχει επάνω στον υπολογιστή σας ή μέσα στη συσκευασία των Windows—ή σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης εάν αγοράσατε και κάνατε λήψη των Windows 7 από το Internet. Επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της Microsoft για να δείτε παραδείγματα αυτοκόλλητων με αριθμούς-κλειδιά προϊόντος.

Εάν και πάλι δεν μπορέσετε να βρείτε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος, τότε ίσως να πρέπει να αγοράσετε έναν νέο για να ενεργοποιήσετε τα Windows. Μπορείτε να αγοράσετε ένα επιπλέον αντίγραφο της ίδιας έκδοσης των Windows 7, το οποίο περιέχει έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη νέου αριθμού-κλειδιού προϊόντος των Windows 7.

Εάν δεν μπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος χωρίς να λάβετε μήνυμα σφάλματος, μπορείτε να αφήσετε κενό το πλαίσιο και να κάνετε κλικ στην επιλογή Επόμενο. Αυτό θα σας επιτρέψει να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, αλλά το αντίγραφο των Windows 7 δεν θα ενεργοποιηθεί. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τα Windows μέσα σε 30 ημέρες από την εγκατάσταση. Για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση των Windows 7 μετά την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση των Windows 7 σε αυτόν τον υπολογιστή και Ενεργοποίηση των Windows 7: συνήθεις ερωτήσεις.

Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος δεν θα είναι έγκυρος εάν εκτελείτε κάποιο μη γνήσιο αντίγραφο των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι τα γνήσια Windows;

Αναγνωριστικό άρθρου: MSW700002