Προβλήματα στην εγκατάσταση των Windows 7: συνήθεις ερωτήσεις

Ακολουθούν μερικές απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση των Windows 7.

Εμφάνιση όλων

Πώς μπορώ να αναβαθμίσω την τρέχουσα έκδοση των Windows στον υπολογιστή μου σε Windows 7;

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων των Windows που μπορούν να αναβαθμιστούν σε Windows 7, ανατρέξτε στο θέμα Αναβάθμιση σε Windows 7: συνήθεις ερωτήσεις στην τοποθεσία Web των Windows.

Για εκμάθηση βήμα βήμα, ανατρέξτε στο θέμα Αναβάθμιση από Windows XP σε Windows 7 και Αναβάθμιση από Windows Vista σε Windows 7 στην τοποθεσία Web των Windows.

Γιατί δεν μπορώ να εγκαταστήσω την έκδοση 64 bit των Windows 7;

Εάν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος κατά την εγκατάσταση της έκδοσης 64 bit των Windows, ενδέχεται η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) του υπολογιστή σας να μην έχει δυνατότητα λειτουργίας της έκδοσης 64 bit των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκδόσεις 32-bit και 64-bit των Windows: συνήθεις ερωτήσεις.

Εάν η CPU σας μπορεί να εκτελέσει μια έκδοση 64 bit των Windows, αλλά ο υπολογιστής σας εκτελεί έκδοση 32 bit των Windows, πρέπει να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το δίσκο εγκατάστασης των Windows 7 ή μια μονάδα flash USB. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κάντε εκκίνηση του υπολογιστή σας από το δίσκο εγκατάστασης ή τη μονάδα flash USB των Windows 7.

Σημείωση

  • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή εγκατάστασης "Αναβάθμιση" για αναβάθμιση μιας έκδοσης 32 bit των Windows σε έκδοση 64 bit των Windows 7, ή για αναβάθμιση μιας έκδοσης 64 bit των Windows σε μια έκδοση 32 bit των Windows 7. Θα πρέπει να επιλέξετε "Προσαρμοσμένη" κατά την εγκατάσταση των Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση και επανεγκατάσταση των Windows 7.

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τα Windows 7 σε υπολογιστή netbook;

Η αγορά και η λήψη των Windows 7 μέσω Internet από το Microsoft Store είναι ο ευκολότερος τρόπος εγκατάστασης των Windows 7 σε netbook ή σε άλλο υπολογιστή που δεν διαθέτει εσωτερική μονάδα DVD. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο θέμα Εγκατάσταση των Windows 7 σε netbook στην τοποθεσία των Windows στο Web.

Γιατί βλέπω μια Αναφορά συμβατότητας αναβάθμισης;

Αυτή η αναφορά μπορεί να εμφανιστεί στη διάρκεια της εγκατάστασης αναβάθμισης εάν τα Windows εντοπίσουν προβλήματα που μπορούν να επηρεάσουν την αναβάθμιση. Η αναφορά περιλαμβάνει προτεινόμενα βήματα και ένα αντίγραφο αυτής είναι αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας σας έτσι ώστε να μπορέσετε να ανατρέξετε σε αυτήν αργότερα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι η Αναφορά συμβατότητας αναβάθμισης των Windows 7 και τι σημαίνουν τα αποτελέσματα;

Πού μπορώ να βρω τον αριθμό-κλειδί προϊόντος μου;

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος στον υπολογιστή ή μέσα στη συσκευασία των Windows—ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης αν αγοράσατε και κάνατε λήψη των Windows 7 μέσω Internet. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πού μπορώ να βρω τον αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows 7;

Πώς μπορώ να αποκτήσω έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος;

Εάν δεν διαθέτετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για να πληκτρολογήσετε κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, πρέπει να αγοράσετε ένα νέο αριθμό-κλειδί προϊόντος και να ενεργοποιήσετε τα Windows σε διάστημα 30 ημερών από την ημέρα της εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Λήψη νέου αριθμού-κλειδιού προϊόντος των Windows 7 και Ενεργοποίηση των Windows 7: συνήθεις ερωτήσεις.

Γιατί δεν είναι κοινόχρηστος ο εκτυπωτής μου μετά την αναβάθμιση;

Εάν στα Windows Vista κάνατε κοινή χρήση εκτυπωτών, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά την κοινή χρήση τους ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συσκευές και εκτυπωτές.
  2. Κάντε δεξιό κλικ στον εκτυπωτή που θέλετε να ορίσετε σε κοινή χρήση και επιλέξτε Ιδιότητες εκτυπωτή.

  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κοινή χρήση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση εκτυπωτή ως κοινόχρηστου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Εάν άλλοι υπολογιστές εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στον εκτυπωτή, διαγράψτε τον εκτυπωτή από τους άλλους υπολογιστές και έπειτα προσθέστε ξανά τον εκτυπωτή.

Πώς μπορώ να διορθώσω μια συσκευή, όπως οθόνη, κάρτα ήχου ή εκτυπωτή, η οποία δεν λειτουργεί από τη στιγμή που έκανα αναβάθμιση σε Windows 7;

Αρχικά, επιχειρήστε να επανεγκαταστήσετε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για μια νέα έκδοση του προγράμματος οδήγησης της συσκευής, η οποία είναι σχεδιασμένη για λειτουργία με τα Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης για υλικό που δεν λειτουργεί σωστά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της αντιμετώπισης προβλημάτων για την επίλυση προβλημάτων, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων στα Windows.

Τι είναι ο φάκελος Windows.old και πώς μπορώ να τον καταργήσω;

Εάν πραγματοποιείτε εγκατάσταση των Windows 7 εκτελώντας προσαρμοσμένη εγκατάσταση και δεν διαμορφώνετε το διαμέρισμα κατά την εγκατάσταση, τα αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενη έκδοση των Windows αποθηκεύονται στο φάκελο Windows.old. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορώ να καταργήσω το φάκελο Windows.old;.

Θα λειτουργούν τα προγράμματά μου με τα Windows 7;

Τα περισσότερα προγράμματα που έχουν γραφτεί για τα Windows Vista λειτουργούν και στα Windows 7, αλλά ορισμένα παλαιότερα προγράμματα μπορεί να μην εκτελούνται σωστά ή καθόλου. Για την επίλυση ενός προβλήματος συμβατότητας, ανατρέξτε στο θέμα Άνοιγμα της "Αντιμετώπισης προβλημάτων συμβατότητας προγραμμάτων"‍. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα προγραμμάτων, ανατρέξτε στο θέμα Δυνατότητα εκτέλεσης παλαιότερων προγραμμάτων σε αυτήν την έκδοση των Windows.

Εάν το πρόβλημα δεν επιλύεται με την Αντιμετώπιση προβλημάτων συμβατότητας προγραμμάτων, ενδεχομένως να μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Windows XP. Για περισσότερες πληροφορίες, πραγματοποιήστε αναζήτηση για "Λειτουργία Windows XP" στη Βοήθεια και Υποστήριξη.

Σημειώσεις

  • Ορισμένα προγράμματα, όπως η Αλληλογραφία των Windows και το Outlook Express, δεν περιλαμβάνονται πια στα Windows 7. Εάν χρησιμοποιούσατε την Αλληλογραφία των Windows ή το Outlook Express ως πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα νέο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των Windows 7 για να διαβάσετε τα μηνύματά σας ή για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, μεταβείτε στο θέμα Αναζητάτε την Αλληλογραφία των Windows; στην τοποθεσία των Windows στο Web.

  • Εάν πραγματοποιήσετε προσαρμοσμένη εγκατάσταση των Windows 7, πρέπει να εγκαταστήσετε ξανά, με μη αυτόματο τρόπο, τα προγράμματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στα Windows 7. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τους δίσκους εγκατάστασης και τους αριθμούς-κλειδιά προϊόντων για τα προγράμματά σας, καθώς και τα αρχεία εγκατάστασης εάν έχετε κάνει λήψη προγραμμάτων από το Internet.

  • Εάν εκτελείτε μια έκδοση 64 bit των Windows και σκοπεύετε να εγκαταστήσετε μια έκδοση 32 bit των Windows 7, τα προγράμματα που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για λειτουργικό σύστημα 64 bit μπορεί να μην λειτουργούν. Ανατρέξτε στη σελίδα Web του κατασκευαστή του λογισμικού για περισσότερες πληροφορίες ή μεταβείτε στην τοποθεσία Web του Κέντρου συμβατότητας των Windows 7 για να αναζητήσετε υλικό και λογισμικό που έχει πιστοποιηθεί ως συμβατό, τόσο με την έκδοση 32 bit όσο και με την έκδοση 64 bit των Windows 7.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον αριθμό-κλειδί προϊόντος που διαθέτω σε περισσότερους από έναν υπολογιστές;

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows για να ενεργοποιήσετε τα Windows 7 σε περισσότερους υπολογιστές από όσους επιτρέπουν οι Όροι άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft. Συνήθως οι όροι της άδειας χρήσης επιτρέπουν τη χρήση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος μόνο σε έναν υπολογιστή.

Εάν χρησιμοποιείτε το δίσκο εγκατάστασης ή μια μονάδα flash USB για την εγκατάσταση των Windows 7 σε δεύτερο υπολογιστή, θα χρειαστεί να αγοράσετε πρόσθετο αντίγραφο της ίδιας έκδοσης των Windows 7 για να λάβετε ένα νέο αριθμό-κλειδί προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη νέου αριθμού-κλειδιού προϊόντος των Windows 7.

Αναγνωριστικό άρθρου: MSW700063

Γιατί δεν μπορώ να βρω απάντηση εδώ;

Μπορείτε να ρωτήσετε ή να δείτε εάν υπάρχει απάντηση στην ερώτησή σας μέσω Internet, στην τοποθεσία Microsoft Answers - Φόρουμ εγκατάστασης, αναβάθμισης, ενεργοποίησης.