Περιήγηση στις κατηγορίες

Γονικός έλεγχος

Μπορείτε να παρακολουθείτε τη χρήση του υπολογιστή από τα παιδιά σας με τον Γονικό έλεγχο — παρακολουθήστε το βίντεο για να δείτε πώς λειτουργεί. (0:54)

Στα Windows 7 μπορείτε να θέσετε όρια για τη χρήση του υπολογιστή από τα παιδιά σας και να συμβάλετε στη μεγαλύτερη προστασία τους καθώς περιηγούνται στο Internet, χωρίς να χρειάζεται να κρυφοκοιτάζετε συνέχεια.

Με τον Γονικό έλεγχο περιορίζετε το χρόνο που έχουν τα παιδιά στη διάθεσή τους για τη χρήση του υπολογιστή, καθώς και τα προγράμματα και τα παιχνίδια που μπορούν να χρησιμοποιήσουν (και, το πιο σημαντικό, πότε μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά). Με τον Γονικό έλεγχο στο Windows Media Center, μπορείτε επίσης να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αμφίβολα τηλεοπτικά προγράμματα και ταινίες.