Περιήγηση στις κατηγορίες

Εύκολη μεταφορά των Windows

Κατά τη μετάβαση σε έναν νέο υπολογιστή, η δυνατότητα "Εύκολη μεταφορά των Windows" σάς βοηθά να μεταφέρετε αρχεία, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εικόνες και ρυθμίσεις. Στα Windows 7, η εύκολη αυτή δυνατότητα δικαιώνει το όνομά της.

Μας έχετε ενημερώσει ότι οι προηγούμενες εκδόσεις της Εύκολης μεταφοράς των Windows ήταν δυσνόητες ή ότι η λειτουργία τους σταματούσε προτού ολοκληρωθεί η εργασία σας. Γι' αυτόν το λόγο, σχεδιάσαμε εκ νέου τη δυνατότητα, ώστε να είναι πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική. Πλέον, περιλαμβάνει εξερεύνηση αρχείων, ώστε να μπορείτε να επιλέγετε εύκολα ακριβώς ποια αρχεία θα αντιγραφούν στον νέο υπολογιστή σας. Αν τα Windows εντοπίσουν ένα αρχείο ή μια ρύθμιση με την οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν, η μεταφορά σας δεν θα διακόψει τη σύνδεση. Θα ολοκληρώσει και θα σας παρουσιάσει μια πλήρη αναφορά οποιουδήποτε στοιχείου δεν μετεγκαταστάθηκε.

Αν ο παλιός υπολογιστής σας δεν έχει Windows 7, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε την κατάλληλη έκδοση της Εύκολης μεταφοράς των Windows. Ο παλιός υπολογιστής μου εκτελεί την έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows;

Για Windows XP:

Λήψη 32 bit


Λήψη 64 bit


Για Windows Vista:

Λήψη 32 bit


Λήψη 64 bit


Η Εύκολη μεταφορά των Windows βοηθά κατά τη μετάβαση σε έναν νέο υπολογιστή: παρακολουθήστε το βίντεο, για να ανακαλύψετε πώς λειτουργεί. (0:54)