Αναβάθμιση από Windows XP

Λήψη βοήθειας για την εγκατάσταση της αναβάθμισης

Αν έχετε ήδη αγοράσει τα Windows 7 και χρειάζεστε βοήθεια για την αναβάθμιση, μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός τεχνικού υπολογιστών ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες βήμα προς βήμα, οι οποίες θα σας καθοδηγήσουν σε ολόκληρη τη διαδικασία.

Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ενημερωθείτε σχετικά με την αναβάθμιση σε Windows 7

Αν σκέφτεστε να αγοράσετε τα Windows 7, μπορείτε είτε να αγοράσετε έναν νέο υπολογιστή με Windows 7, είτε να αναβαθμίσετε τον υπολογιστή που ήδη έχετε.

Αγοράστε έναν νέο υπολογιστή

Σε νέο υπολογιστή, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα Windows 7.

Αναβαθμίστε τον υπολογιστή που έχετε ήδη

Αν ο υπολογιστής που έχετε μπορεί να εκτελέσει Windows 7, μπορείτε να τον αναβαθμίσετε. Σημειώστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέσα αναβάθμισης, αλλά πρέπει να εκτελέσετε προσαρμοσμένη εγκατάσταση των Windows 7, με την οποία δεν διατηρούνται τα αρχεία, τα προγράμματα ή οι ρυθμίσεις σας.