Τα πρόσθετα είναι εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο Internet Explorer για να αλληλεπιδρά με περιεχόμενο web, όπως βίντεο και παιχνίδια. Οι γραμμές εργαλείων και οι επεκτάσεις είναι επίσης τύποι πρόσθετων. Ορισμένα κοινά πρόσθετα είναι τα Adobe Flash, Quicktime και Silverlight. Ο Internet Explorer έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια εμπειρία χωρίς πρόσθετα. Μπορεί να αναπαράγει HTML5 και πολλά βίντεο Adobe Flash χωρίς να χρειάζεται να εγκατασταθούν ξεχωριστά πρόσθετα. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε πρόσθετα μόνο στον Internet Explorer για desktop. Αν προσπαθείτε να προβάλετε μια σελίδα που απαιτεί πρόσθετα, προβάλετέ την στην επιφάνεια εργασίας: σαρώστε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης (ή κάντε δεξί κλικ) για να εμφανίσετε εντολές εφαρμογών, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία σελίδας Κουμπί "Εργαλεία σελίδας" και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή στην επιφάνεια εργασίας.

Σημείωση

 • Στα Windows RT, τα πρόσθετα δεν υποστηρίζονται από τον Internet Explorer ή τον Internet Explorer για desktop.

Εγκατάσταση και χρήση πρόσθετων στην επιφάνεια εργασίας

Αν σας λείπει ένα πρόσθετο που χρειάζεται για να ανοίξετε μία σελίδα, ο Internet Explorer θα σας ενημερώσει και θα σας ζητήσει να εγκαταστήσετε το πρόσθετο. Ορισμένα πρόσθετα έρχονται προεγκατεστημένα από άλλες εφαρμογές ή τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας.

Εμφάνιση όλων

Για να δείτε εγκατεστημένα πρόσθετα

 1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο εικονίδιο Internet Explorer της γραμμής εργασιών.

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί ΕργαλείαΚουμπί "Εργαλεία" και κατόπιν πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πρόσθετων.
 3. Στην ενότητα Εμφάνιση, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα πρόσθετα.

Για να ενεργοποιήσετε πρόσθετα

 1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο εικονίδιο Internet Explorer της γραμμής εργασιών.

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί ΕργαλείαΚουμπί "Εργαλεία" και κατόπιν πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πρόσθετων.
 3. Στην ενότητα Εμφάνιση, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα πρόσθετα.

 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στο πρόσθετο, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Απενεργοποίηση και κατάργηση πρόσθετων

Τα πρόσθετα μπορεί ορισμένες φορές να προκαλέσουν την αργή εκτέλεση ή τη διακοπή της λειτουργίας των προγραμμάτων περιήγησης ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη συμβατότητα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένα πρόσθετα για να αυξήσετε την ταχύτητα περιήγησής σας ή όταν υποπτεύεστε ότι προκαλούν προβλήματα στον Internet Explorer. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε πρόσθετα που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στον υπολογιστή σας. Είναι καλή ιδέα να διαγράφετε πρόσθετα που υποπτεύεστε ότι προκαλούν προβλήματα στις επιδόσεις, τη συμβατότητα ή την ασφάλεια.

Εμφάνιση όλων

Για να απενεργοποιήσετε πρόσθετα

 1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο εικονίδιο Internet Explorer της γραμμής εργασιών.

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί ΕργαλείαΚουμπί "Εργαλεία" και κατόπιν πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πρόσθετων.
 3. Στην ενότητα Εμφάνιση, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα πρόσθετα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πρόσθετο που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Για να καταργήσετε πρόσθετα από τον υπολογιστή σας

Σημείωση

 • Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση όλων των πρόσθετων. Ορισμένα πρόσθετα είναι απαραίτητα για να λειτουργεί σωστά ο Internet Explorer και ο υπολογιστής σας.

 1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο εικονίδιο Internet Explorer της γραμμής εργασιών.

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί ΕργαλείαΚουμπί "Εργαλεία" και κατόπιν πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πρόσθετων.
 3. Στην ενότητα Εμφάνιση, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα πρόσθετα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πρόσθετο που θέλετε να διαγράψετε.

 4. Αν είναι δυνατή η διαγραφή του πρόσθετου, θα δείτε την επιλογή Κατάργηση. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Οι κίνδυνοι της εγκατάστασης πρόσθετων

Παρόλο που τα πρόσθετα μπορούν να βελτιώσουν την περιήγησή σας, παρέχοντάς σας πρόσβαση σε εξαιρετικό περιεχόμενο web, ορισμένα πρόσθετα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, τα προσωπικά σας δεδομένα ή τις επιδόσεις των προγραμμάτων σας. Βεβαιωθείτε ότι τα πρόσθετα που εγκαθιστάτε προέρχονται από αξιόπιστη πηγή.

Βελτιωμένη προστατευμένη λειτουργία και πρόσθετα

Η Βελτιωμένη προστατευμένη λειτουργία βοηθά στην προστασία του υπολογιστή και των προσωπικών δεδομένων σας από κακόβουλο λογισμικό και άλλες επιθέσεις. Όταν είναι ενεργοποιημένη, πρόσθετα όπως οι γραμμές εργαλείων, οι επεκτάσεις και τα βοηθητικά αντικείμενα προγράμματος περιήγησης μπορούν να εκτελεστούν μόνο σε περίπτωση που είναι συμβατά με την Βελτιωμένη προστατευμένη λειτουργία. Θα ειδοποιηθείτε αν ένα πρόσθετο δεν είναι συμβατό. Αν χρειαστεί να εκτελέσετε ένα ασύμβατο πρόσθετο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη Βελτιωμένη προστατευμένη λειτουργία στο πρόγραμμα περιήγησης επιφάνειας εργασίας.

Εμφάνιση όλων

Για να ενεργοποιήσετε τη Βελτιωμένη προστατευμένη λειτουργία

 1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο εικονίδιο Internet Explorer της γραμμής εργασιών.

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί ΕργαλείαΚουμπί "Εργαλεία" και κατόπιν πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές Internet.
 3. Στην καρτέλα Για προχωρημένους, στην περιοχή Ασφάλεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση βελτιωμένης προστατευμένης λειτουργίας και μετά πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί OK. Για να τεθεί σε ισχύ αυτή η ρύθμιση, θα χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Για να απενεργοποιήσετε τη Βελτιωμένη προστατευμένη λειτουργία

Σημείωση

 • Η Βελτιωμένη προστατευμένη λειτουργία βοηθά στην προστασία του υπολογιστή σας από κακόβουλο λογισμικό και άλλες επιθέσεις. Απενεργοποιήστε τη Βελτιωμένη προστατευμένη λειτουργία μόνο αν είστε βέβαιοι για την αύξηση του επιπέδου κινδύνου στον υπολογιστή σας.

 1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο εικονίδιο Internet Explorer της γραμμής εργασιών.

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί ΕργαλείαΚουμπί "Εργαλεία" και κατόπιν πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές Internet.
 3. Στην καρτέλα Για προχωρημένους, στην περιοχή Ασφάλεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση βελτιωμένης προστατευμένης λειτουργίας και μετά πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί OK. Για να τεθεί σε ισχύ αυτή η ρύθμιση, θα χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;