Κατάργηση εγκατάστασης, αλλαγή ή επιδιόρθωση ενός προγράμματος

Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος

Αν θέλετε να απελευθερώσετε χώρο σε μια μονάδα δίσκου, μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση προγραμμάτων που δεν χρησιμοποιείτε.

Κατάργηση της εγκατάστασης μιας εφαρμογής από την οθόνη Έναρξης

 1. Στην οθόνη Έναρξης, πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξί κλικ στον τίτλο της εφαρμογής.

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης.

  Αν προτιμάτε να μην καταργήσετε την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, αλλά απλώς να την καταργήσετε από την οθόνη Έναρξης, αντί να πατήσετε ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ξεκαρφίτσωμα από την Έναρξη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα Τρόποι μετακίνησης στον υπολογιστή σας.

Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος επιφάνειας εργασίας

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης και πατήστε στην επιλογή Αναζήτηση.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση).

 2. Πληκτρολογήστε πίνακας ελέγχου στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.

 3. Στην περιοχή Προβολή κατά: επιλέξτε Μεγάλα εικονίδια και μετά πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα και δυνατότητες.

 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στο πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για άλλους τρόπους που θα βοηθήσουν στις βέλτιστες επιδόσεις των μονάδων δίσκου σας, μεταβείτε στη σελίδα Βελτίωση απόδοσης με βελτιστοποίηση του σκληρού σας δίσκου.

Αλλαγή ενός προγράμματος

Ορισμένα προγράμματα μπορούν να τροποποιηθούν, δηλαδή να προστεθούν ή να καταργηθούν δυνατότητες. Αν λάβατε την εφαρμογή από το Windows Store, ελέγξτε πρώτα το Store για ενημερώσεις.

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης και πατήστε στην επιλογή Αναζήτηση.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση).

 2. Πληκτρολογήστε πίνακας ελέγχου στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.

 3. Στην περιοχή Προβολή κατά: επιλέξτε Μεγάλα εικονίδια και μετά πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα και δυνατότητες.

 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στο πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Επιδιόρθωση ενός προγράμματος

Αν ένα πρόγραμμα δεν λειτουργεί σωστά, ενδέχεται να μπορείτε να το επιδιορθώσετε. Αν λάβατε την εφαρμογή από το Windows Store, ελέγξτε πρώτα το Store για ενημερώσεις.

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης και πατήστε στην επιλογή Αναζήτηση.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση).

 2. Πληκτρολογήστε πίνακας ελέγχου στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.

 3. Στην περιοχή Προβολή κατά: επιλέξτε Μεγάλα εικονίδια και μετά πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα και δυνατότητες.

 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στο πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Επιδιόρθωση.
  – Ή –
  Αν δεν υπάρχει η επιλογή Επιδιόρθωση, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή, αν υπάρχει, και δείτε αν παρέχεται η επιλογή επιδιόρθωσης.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;