Τι απέγινε η δυνατότητα "Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά";

Σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows, μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας ή να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας ειδώλου συστήματος ή ένα δίσκο επιδιόρθωσης. Τα Windows 8.1 σας δίνουν διάφορους τρόπους επαναφοράς του υπολογιστή σας και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τα προσωπικά σας αρχεία.

Επαναφορά ή Ανανέωση του υπολογιστή σας

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τον υπολογιστή σας, μπορείτε να ανανεώσετε τα Windows χωρίς να χάσετε τις φωτογραφίες, τη μουσική, τα βίντεο ή άλλα προσωπικά αρχεία σας. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε από την αρχή, με επαναφορά του υπολογιστή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πώς να ανανεώσετε, να επαναφέρετε ή να κάνετε αποκατάσταση του υπολογιστή σας.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφορά προσωπικών αρχείων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ιστορικό αρχείων για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων στους φακέλους Έγγραφα, Μουσική, Εικόνες, Βίντεο και Επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και των αρχείων OneDrive που είναι διαθέσιμα εκτός σύνδεσης στον υπολογιστή σας. Όσο περνάει ο καιρός, το Ιστορικό Αρχείων θα δημιουργεί ένα ιστορικό των αρχείων σας. Πρώτα θα χρειαστεί να δημιουργήσετε μια μονάδα ιστορικού αρχείων και να ενεργοποιήσετε το Ιστορικό αρχείων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση μιας μονάδας δίσκου για χρήση του Ιστορικού αρχείων. Αν τα πρωτότυπα αρχεία σας χαθούν, καταστραφούν ή διαγραφούν, μπορείτε να τα επαναφέρετε όλα. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε και να επαναφέρετε διαφορετικές εκδόσεις των αρχείων σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά αρχείων ή φακέλων με το Ιστορικό αρχείων.

Χρήση της Δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας ειδώλου συστήματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ειδώλου συστήματος όπως κάνατε και στις προηγούμενες εκδόσεις των Windows.

Για να ανοίξετε τη Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ειδώλου συστήματος

  1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης και πατήστε στην επιλογή Αναζήτηση.
    (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση).

  2. Πληκτρολογήστε Ιστορικό αρχείων στο πλαίσιο αναζήτησης, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό αρχείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ειδώλου συστήματος.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;