Εγκατάσταση πολλαπλών οθονών

Όταν συνδέετε μια πρόσθετη οθόνη στον φορητό υπολογιστή σας, τα Windows εντοπίζουν αυτόματα την οθόνη και εμφανίζουν την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε πώς θέλετε να εμφανίζεται η επιφάνεια εργασίας και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις οθόνης, όπως την ανάλυση οθόνης και το βάθος χρώματος.

 1. Πραγματοποιήστε τη μη αυτόματη σύνδεση της οθόνης με τον φορητό υπολογιστή.

  Εάν τα Windows δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την οθόνη, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Εντοπίστηκε νέα οθόνη, χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους:

  • Πατήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου που ενεργοποιεί μια πρόσθετη οθόνη.

   Σε πολλούς φορητούς υπολογιστές, για αυτόν το σκοπό χρησιμοποιείται η συντόμευση πληκτρολογίου FN+F5. Για να διαπιστώσετε ποια συντόμευση πληκτρολογίου ενεργοποιεί μια πρόσθετη οθόνη, ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει τον φορητό υπολογιστή σας ή επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή.

  • Ανοίξτε το Κέντρο φορητότητας των Windows, κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", επιλέγοντας τον Πίνακα Ελέγχου, κάνοντας κλικ στην επιλογή Φορητός υπολογιστής και, στη συνέχεια, στην επιλογή Κέντρο φορητότητας των Windows.

   Στη συνέχεια, στο παράθυρο Εξωτερική οθόνη, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση οθόνης.

  Σημείωση

  • Το Κέντρο φορητότητας των Windows είναι διαθέσιμο μόνο σε φορητούς υπολογιστές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εντοπίστηκε νέα οθόνη, επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Με κατοπτρισμό.  Εμφανίζει είδωλα κατοπτρισμού ή αντίγραφα της επιφάνειας εργασίας σας σε κάθε οθόνη που συνδέετε. Η επιλογή οθόνης "Με κατοπτρισμό" είναι η προεπιλογή. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε τον φορητό υπολογιστή σας για να πραγματοποιήσετε μια παρουσίαση σε προβολέα ή σε μια σταθερή οθόνη σε μια αίθουσα συσκέψεων, όπως σε μια οθόνη πλάσματος που είναι αναρτημένη στον τοίχο ή σε μια οθόνη τύπου τηλεόρασης.

  • Εκτεταμένη. Επεκτείνει την επιφάνεια εργασίας σε όλες τις οθόνες που συνδέετε. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη εάν θέλετε να αυξήσετε το μέγεθος της επιφάνειας εργασίας.

  • Μόνο εξωτερική οθόνη.  Εμφανίζει την επιφάνεια εργασίας σε κάθε οθόνη που συνδέετε, αλλά όχι στην οθόνη του φορητού υπολογιστή σας. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη εάν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή και θέλετε να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για την αναπαραγωγή ενός DVD σε φορητό υπολογιστή ο οποίος υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο πλήρους οθόνης σε μία μόνο οθόνη.

  Εάν τα Windows δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την οθόνη που συνδέετε, εφαρμόζουν αυτόματα τις τελευταίες ρυθμίσεις οθόνης που χρησιμοποιήσατε για τον συγκεκριμένο τύπο οθόνης και σας ρωτούν εάν θέλετε να διατηρήσετε αυτές τις ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να διατηρήσετε αυτές τις ρυθμίσεις.

  Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο, ή δεν κάνετε καμία ενέργεια, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις οθόνης έτσι, ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις οθόνης.

  Σημείωση

  • Για να επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις οθόνης οποιαδήποτε στιγμή, ανοίξτε το στοιχείο "Ρυθμίσεις οθόνης" στον Πίνακα Ελέγχου.

   Ανοίξτε τις "Ρυθμίσεις οθόνης" κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου, στο στοιχείο Εμφάνιση και εξατομίκευση, επιλέξτε Εξατομίκευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις οθόνης.