Συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων με συσκευές USB

Ακολουθούν λύσεις για ορισμένα κοινά προβλήματα σε σχέση με συσκευές ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) που περιλαμβάνουν προβλήματα εγκατάστασης.

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μιας καινούργιας συσκευής USB στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση μιας συσκευής USB.

Εμφάνιση όλων

Η συσκευή USB δεν λειτουργεί.

Οι συσκευές USB είναι συσκευές τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας (Plug and Play). Επομένως υπάρχουν λίγα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να τις ελέγξετε ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους τους. Συνήθως, τα Windows εντοπίζουν τις συσκευές με τη σύνδεσή τους και, εάν είναι απαραίτητο, εγκαθιστούν προγράμματα οδήγησης.

Εάν η συσκευή USB δεν λειτουργεί μετά τη σύνδεσή της στον υπολογιστή, αυτό πιθανώς οφείλεται σε έναν από τους εξής λόγους:

 • Τα Windows δεν μπορούν να εντοπίσουν ένα πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή USB. Όταν ένα υλικό που είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή δεν λειτουργεί σωστά, αυτό συχνά οφείλεται σε πρόβλημα ενός προγράμματος οδήγησης. Όταν συνδέετε μια συσκευή USB, τα Windows αναγνωρίζουν αυτόματα τη συσκευή και αναζητούν ένα πρόγραμμα οδήγησης.

  Στις περισσότερες περιπτώσεις τα Windows έχουν ήδη εγκατεστημένο το απαραίτητο πρόγραμμα οδήγησης ή μπορείτε να εκτελέσετε αυτόματη λήψη του προγράμματος από την τοποθεσία Windows Update. Εάν τα Windows εγκαταστήσουν ένα πρόγραμμα οδήγησης με αυτόματο τρόπο, θα δείτε μια ειδοποίηση που υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

  Εάν τα Windows δεν μπορούν να εντοπίσουν το απαιτούμενο πρόγραμμα οδήγησης, θα σας ζητήσουν να τοποθετήσετε το δίσκο ο οποίος περιέχει το πρόγραμμα οδήγησης που συνόδευε τη συσκευή σας.

  Περιστασιακά μπορεί να έχετε μια συσκευή USB η οποία δεν συνοδευόταν από δίσκο προγράμματος οδήγησης και για την οποία δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός προγράμματος οδήγησης από τα Windows. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να αναζητήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης στην τοποθεσία του κατασκευαστή της συσκευής στο Web. Συχνά, μπορείτε να λαμβάνετε προγράμματα οδήγησης από την ενότητα υποστήριξης αυτών των τοποθεσιών. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ένα πρόγραμμα οδήγησης σε αυτές τις τοποθεσίες, προσπαθήστε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή.

  Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τρόπο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή, μεταβείτε στην τοποθεσία Βοήθειας και Υποστήριξης της Microsoft ιστοσελίδα για μια λίστα πληροφοριών επικοινωνίας για τους περισσότερους προμηθευτές υλικού.

  Σημείωση

  • Όλα τα προγράμματα οδήγησης πρέπει να είναι συμβατά με αυτή την έκδοση των Windows. Μην εκτελείτε λήψη προγραμμάτων οδήγησης που παρατίθενται ως συμβατά με διαφορετική έκδοση των Windows.

 • Τα Windows δεν αναγνωρίζουν την συσκευή USB. Πριν τα Windows εντοπίσουν και εγκαταστήσουν ένα πρόγραμμα οδήγησης για την συσκευή σας USB, πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσουν σωστά την συσκευή.

  Περιστασιακά, μπορεί να έχετε μια συσκευή USB της οποίας η αναγνώριση δεν είναι δυνατή από τα Windows και δεν συνοδεύεται από δίσκο με πρόγραμμα οδήγησης. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να αναζητήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης στην τοποθεσία του κατασκευαστή της συσκευής στο Web. Συχνά, μπορείτε να λαμβάνετε προγράμματα οδήγησης από την ενότητα υποστήριξης αυτών των τοποθεσιών. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ένα πρόγραμμα οδήγησης σε αυτές τις τοποθεσίες, προσπαθήστε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή.

  Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τρόπο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή, μεταβείτε στην τοποθεσία Βοήθειας και Υποστήριξης της Microsoft ιστοσελίδα για μια λίστα πληροφοριών επικοινωνίας για τους περισσότερους προμηθευτές υλικού.

  Μετά τον εντοπισμό ενός προγράμματος οδήγησης για μια συσκευή της οποίας δεν είναι δυνατή η αναγνώριση από τα Windows, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης με μη αυτόματο τρόπο. Για πληροφορίες σχετικά με την μη αυτόματη εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης, ανατρέξτε στο θέμα Επιδιόρθωση ή ενημέρωση προγράμματος οδήγησης.

  Σημείωση

  • Όλα τα προγράμματα οδήγησης πρέπει να είναι συμβατά με αυτή την έκδοση των Windows. Μην εκτελείτε λήψη προγραμμάτων οδήγησης που παρατίθενται ως συμβατά με διαφορετική έκδοση των Windows.

 • Υπάρχει ένα πρόβλημα με την συσκευή. Εάν διαθέτετε έναν άλλο υπολογιστή ο οποίος λειτουργεί σωστά, συνδέστε την συσκευή σε αυτόν τον υπολογιστή για να δείτε εάν αντιμετωπίσετε το ίδιο πρόβλημα. Εάν έχετε το ίδιο πρόβλημα, τότε ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την συσκευή.

  Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή είναι ελαττωματική, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

  Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής σας στα Windows.

  Για να ελέγξετε την κατάσταση μιας συσκευής

  Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστές για να εκτελέσετε αυτά τα βήματα.

  1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Συσκευών κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, επιλέξτε Σύστημα και συντήρηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Συσκευών. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

  2. Κάντε διπλό κλικ στην κατάλληλη κατηγορία συσκευών και, στη συνέχεια, αναζητήστε μια καταχώρηση για τη συσκευή με την οποία αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

  3. Κάντε δεξί κλικ στην καταχώρηση για τη συσκευή USB και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες.

  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και ελέγξτε το πλαίσιο Κατάσταση συσκευής για να δείτε εάν αναφέρονται προβλήματα σχετικά με τη συσκευή—και πιο συγκεκριμένα, προβλήματα με το πρόγραμμα οδήγησης.

  Εάν υποπτεύεστε ότι ένα πρόγραμμα οδήγησης που λάβατε από τον κατασκευαστή είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

 • Το πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή είναι ελαττωματικό. Περιστασιακά ο κατασκευαστής μπορεί να κυκλοφορήσει ένα ελαττωματικό πρόγραμμα οδήγησης για μία από τις συσκευές του.

  Εάν έχετε μία συσκευή που δεν λειτουργεί σωστά, μπορεί να είναι δύσκολο να διαπιστώσετε εάν το πρόβλημα προέρχεται από τη συσκευή ή από το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής

  Εάν η συσκευή λειτουργεί κανονικά αλλά αποτύχει μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, τότε το πρόβλημα προέρχεται από το νέο πρόγραμμα οδήγησης. Υπαναχωρήστε στο προηγούμενα εγκατεστημένο πρόγραμμα οδήγησης. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά ενός προγράμματος οδήγησης στην προηγούμενη έκδοσή του.

  Εάν εγκαθιστάτε μια συσκευή για πρώτη φορά, μπορείτε να επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής σε προηγούμενη έκδοση, επειδή δεν υπάρχει προηγούμενα εγκατεστημένο πρόγραμμα οδήγησης. Ωστόσο μπορείτε να προσπαθήσετε να προσδιορίσετε εάν το πρόγραμμα οδήγησης είναι ελαττωματικό.

  Για να ελέγξετε εάν ένα πρόγραμμα οδήγησης είναι ελαττωματικό

  Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστές για να εκτελέσετε αυτά τα βήματα.

  1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Συσκευών κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, επιλέξτε Σύστημα και συντήρηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Συσκευών. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

  2. Κάντε διπλό κλικ στην κατάλληλη κατηγορία συσκευών και, στη συνέχεια, αναζητήστε μια καταχώρηση για τη συσκευή η οποία παρουσιάζει το πρόβλημα.

  3. Κάντε δεξί κλικ στην καταχώρηση για τη συσκευή USB και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες.

  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και ελέγξτε το πλαίσιο Κατάσταση συσκευής για να δείτε εάν αναφέρονται προβλήματα σχετικά με τη συσκευή—και πιο συγκεκριμένα, προβλήματα με το πρόγραμμα οδήγησης.

  Εάν υποπτεύεστε ότι ένα πρόγραμμα οδήγησης που λάβατε από τον κατασκευαστή είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

 • Η θύρα USB είναι ελαττωματική. Εάν συνδέσετε μια συσκευή USB σε μια ελαττωματική θύρα, τότε η συσκευή δεν θα λειτουργήσει. Δοκιμάστε να συνδέσετε τη συσκευή σε διαφορετική θύρα. Εάν χρησιμοποιούνται όλες οι θύρες USB, αποσυνδέστε μία από τις άλλες συσκευές και συνδέστε την προβληματική συσκευή στη συγκεκριμένη θύρα.

  Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε έναν δευτερεύοντα διανομέα USB αντί να είναι απευθείας συνδεδεμένη σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας, αποσυνδέστε τη συσκευή από το διανομέα και στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή κατευθείαν σε μια θύρα στον υπολογιστή σας.

 • Η συσκευή δεν τροφοδοτείται επαρκώς με ενέργεια. Οι διανομείς USB δεν τροφοδοτούν πάντοτε ορισμένες συσκευές με αρκετή ενέργεια. Η συσκευή που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ενδέχεται να απαιτεί όλη τη διαθέσιμη ισχύ ή το εύρος ζώνης που μπορεί να προσφέρει ο υπολογιστής σας. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε διανομέα USB και όχι κατευθείαν σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας, συνδέστε τη συσκευή κατευθείαν σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας.

  Επίσης μπορείτε να αφήσετε τη συσκευή συνδεδεμένη στο διανομέα USB και να αποσυνδέσετε άλλες συσκευές από το διανομέα για να δείτε εάν λειτουργεί η συσκευή σας. Εάν αυτό λύνει το πρόβλημα, τότε μπορείτε να αγοράσετε ένα διανομέα USB με δική του τροφοδοσία έτσι, ώστε να υπάρχει επαρκής ισχύς για όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον συγκεκριμένο διανομέα.

Λαμβάνω το μήνυμα "Μια συσκευή USB υψηλής ταχύτητας συνδέθηκε σε διανομέα USB μη υψηλής ταχύτητας".

Πολλές συσκευές USB, όπως οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι και οι συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, απαιτούν σύνδεση USB 2.0 υψηλής ταχύτητας για να λειτουργήσουν σωστά.

Πώς μπορώ να ξέρω εάν ο υπολογιστής μου διαθέτει θύρα USB 2.0;

Πολλές συσκευές USB, όπως οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι και οι συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, απαιτούν σύνδεση με τον υπολογιστή σας μέσω θύρας USB 2.0. Η σύνδεση USB 2.0 είναι ταχύτερη από τις προηγούμενες εκδόσεις, γεγονός που καθιστά δυνατή τη μεταφορά αρχείων μεγάλου όγκου.

Για να προσδιορίσετε εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει θύρα USB 2.0

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστές για να εκτελέσετε αυτά τα βήματα.

 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Συσκευών κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, επιλέξτε Σύστημα και συντήρηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Συσκευών. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ελεγκτής ενιαίου σειριακού διαύλου (USB).

 3. Αν η λέξη Εμπλουτισμένος περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους εμφανιζόμενους ελεγκτές, τότε ο υπολογιστής σας διαθέτει εγκατεστημένα τα προγράμματα οδήγησης ελεγκτών USB 2.0.

Οι θύρες USB 2.0 στον υπολογιστή μου δεν φαίνεται να λειτουργούν.

Εάν οι θύρες USB 2.0 υψηλής ταχύτητας στον υπολογιστή σας δεν λειτουργούν, ενδέχεται να μην έχετε εγκαταστήσει το σωστό πρόγραμμα οδήγησης για τις θύρες στον υπολογιστή σας ή οι θύρες ενδέχεται να είναι ελαττωματικές. Εάν χρησιμοποιείτε έναν εξωτερικό διανομέα USB, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας, μπορεί επίσης να είναι ελαττωματικός ή να μην έχουν εγκατασταθεί τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης για αυτόν. Ελέγξτε τη Διαχείριση Συσκευών για να δείτε εάν οι θύρες ή οι διανομείς USB λειτουργούν κανονικά.

 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Συσκευών κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, επιλέξτε Σύστημα και συντήρηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Συσκευών. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) και ελέγξτε για να δείτε εάν όλες οι θύρες, οι διανομείς και οι ελεγκτές USB λειτουργούν κανονικά. Οι τυχόν συσκευές που δεν λειτουργούν θα έχουν ένα κίτρινο θαυμαστικό μπροστά τους.

 3. Εάν η Διαχείριση Συσκευών εμφανίσει θύρες, διανομείς ή ελεγκτές USB που δεν λειτουργούν, ελέγξτε για ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης για υλικό που δεν λειτουργεί σωστά.

Λαμβάνω το μήνυμα "Υπέρβαση εύρους ζώνης".

Εάν έχετε συνδέσει μια βιντεοκάμερα USB στον υπολογιστή σας και λάβετε ένα μήνυμα "Υπέρβαση εύρους ζώνης", τότε δοκιμάστε να ελαττώσετε την ανάλυση της οθόνης στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για να προβάλετε τη ροή βίντεο. Μια χαμηλότερη ανάλυση συνήθως απαιτεί μικρότερο εύρος ζώνης. Για πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή αυτής της ρύθμισης, ελέγξτε τις πληροφορίες του προγράμματος που χρησιμοποιείτε για να προβάλετε τη ροή βίντεο.

Όταν συνδέω μια συσκευή, η Αυτόματη αναπαραγωγή ανοίγει αυτόματα ένα πρόγραμμα που δεν θέλω να χρησιμοποιήσω.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ανοίξτε την Αυτόματη αναπαραγωγή κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", έπειτα κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου, επιλέξτε Υλικό και ήχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Αυτόματη αναπαραγωγή.

 2. Για να μην εμφανιστεί ξανά το παράθυρο διαλόγου της Αυτόματης αναπαραγωγής, επιλέξτε Καμία ενέργεια δίπλα στη συσκευή ή τον δίσκο. Για να επιλέγετε ενέργεια κάθε φορά που συνδέετε μια συσκευή ή τοποθετείτε έναν δίσκο, επιλέξτε Να γίνεται πάντα ερώτηση. Για να ανοίγει αυτόματα ένα πρόγραμμα κάθε φορά, επιλέξτε το πρόγραμμα.