Προβολή του κώδικα προέλευσης για μια ιστοσελίδα

Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν για τον Windows Internet Explorer 7 και Windows Internet Explorer 8.

Οι ιστοσελίδες δημιουργούνται με τη χρήση κώδικα που καθορίζει στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε τι να εμφανιστεί και πώς να εμφανιστεί. Προβάλλοντας τον κώδικα προέλευσης μιας ιστοσελίδας, μπορείτε να δείτε τη δομή της, να εντοπίσετε παραπλανητικές συνδέσεις ή να διαπιστώσετε πού στέλνει πραγματικά μια φόρμα Web τις πληροφορίες σας. Όταν προβάλλετε τον κώδικα προέλευσης, αυτός εμφανίζεται στο Σημειωματάριο.

Για την προβολή του κώδικα προέλευσης μιας ιστοσελίδας

  1. Ανοίξτε ton Internet Explorer κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον Internet Explorer.

  2. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα που θέλετε να προβάλετε.

  3. Κάντε δεξιό κλικ στο φόντο ή στο κείμενο της ιστοσελίδας ή ενός πλαισίου.

  4. Κάντε κλικ στην εντολή Προβολή προέλευσης.

Σημειώσεις

  • Εάν έχετε ενεργοποιημένη την προστατευμένη λειτουργία όταν προβάλλετε την προέλευση μιας ιστοσελίδας, ο Internet Explorer 7 θα σας ζητήσει άδεια για να ανοίξει το αρχείο. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του προγράμματος που εμφανίζεται στην ερώτηση είναι Σημειωματάριο και ότι ο εκδότης είναι τα Microsoft Windows πριν επιτρέψετε το άνοιγμα.

  • Εάν η σελίδα δημιουργήθηκε με πλαίσια, θα πρέπει να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα σε κάθε πλαίσιο για να δείτε όλο τον κώδικα προέλευσης για την ιστοσελίδα. Για να εμφανίσετε τον κώδικα προέλευσης για όλο το πλαίσιο που περιέχει τα μεμονωμένα παράθυρα, πατήστε τα πλήκτρα ALT+V για να εμφανιστεί το μενού Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον εντολή Προέλευση.