Σφάλμα 8000FFFF του Windows Update

Αν εμφανιστεί το σφάλμα 8000FFFF του Windows Update, σημαίνει ότι υπάρχουν τιμές του μητρώου των Windows‌ που αποκλείουν τη λήψη και την εγκατάσταση της ενημέρωσης.

Μπορείτε να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων που θα βρει και θα επιδιορθώσει αυτόματα ορισμένα συνήθη προβλήματα με το Windows Update ή θα επιδιορθώσει το πρόβλημα με μη αυτόματο τρόπο.

Για αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος

 1. Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί:

  Εικόνα του κουμπιού "Fix it"
  Επιδιόρθωση του προβλήματος

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, επιλέξτε Εκτέλεση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.

Για επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος με μη αυτόματο τρόπο

Τα παρακάτω βήματα σάς δείχνουν πώς μπορείτε να καταργήσετε τις τιμές μητρώου, οι οποίες, εάν υφίστανται, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στη σωστή λειτουργία του Windows Update. Εάν οι συγκεκριμένες τιμές δεν υπάρχουν, αυτά τα βήματα δεν είναι χρήσιμα.

Προειδοποίηση

 • Αυτά τα βήματα προορίζονται για προχωρημένους χρήστες. Εάν δεν έχετε την ευχέρεια να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μητρώου, χρησιμοποιήστε την αυτόματη μέθοδο που περιγράφεται παραπάνω ή ζητήστε βοήθεια από κάποιον. Η εσφαλμένη τροποποίηση του μητρώου μπορεί να προκαλέσει επιπλέον προβλήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του μητρώου.

 1. Ανοίξτε τον Επεξεργαστή Μητρώου κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", έπειτα πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, βρείτε το κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE, κάντε διπλό κλικ σε αυτό και, στη συνέχεια, επιλέξτε COMPONENTS.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή COMPONENTS και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή. Από προεπιλογή, αυτό το αρχείο αποθηκεύεται στην επιφάνεια εργασίας σας, αλλά μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκευτεί σε οποιονδήποτε φάκελο.

 4. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε COMPONENTS. Μόλις δημιουργήσατε ένα αντίγραφο ασφαλείας των τιμών μητρώου τις οποίες θα καταργήσετε.

 5. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου, αναζητήστε το PendingXmlIdentifier, κάντε δεξιό κλικ σε αυτό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή. Το PendingXmlIdentifier μπορεί να μην εμφανίζεται.

 6. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου, αναζητήστε το NextQueueEntryIndex, κάντε δεξιό κλικ σε αυτό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή. Το NextQueueEntryIndex μπορεί να μην εμφανίζεται.

 7. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου, αναζητήστε το AdvancedInstallersNeedResolving, κάντε δεξιό κλικ σε αυτό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή. Το AdvancedInstallersNeedResolving μπορεί να μην εμφανίζεται.

 8. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά το Windows Update.

Σημείωση

 • Εάν πρέπει να επαναφέρετε τις τιμές μητρώου που τροποποιήσατε, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο COMPONENTS.reg στην επιφάνεια εργασίας σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση. Μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο μόλις τελειώσετε με αυτό.

Αν συνεχίσει να εμφανίζεται αυτό το σφάλμα, ανατρέξτε σε αυτήν την αυτόματη αντιμετώπιση προβλημάτων στην τοποθεσία Web της Υποστήριξης της Microsoft ή μεταβείτε στην τοποθεσία Web του Microsoft Answers για περισσότερη βοήθεια.

Κωδικοί σφάλματος για τους οποίους ισχύουν τα παραπάνω:

 • WindowsUpdate_8000ffff

 • 0x8000ffff

 • 8000ffff