Σφάλμα 8007000b του Windows Update

Εάν εμφανιστεί το σφάλμα 8007000b, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις των Windows Vista, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών του συστήματος αρχείων των Windows έχει καταστραφεί. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών χρησιμοποιείται από το σύστημα αρχείων των Windows για την αποκατάσταση του συστήματος εφόσον προκύψει ένα σφάλμα αρχείου. Για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα ενημέρωσης, θα χρειαστεί να κάνετε απαλοιφή των περιεχομένων του αρχείου καταγραφής. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Για να κάνετε απαλοιφή των περιεχομένων του αρχείου καταγραφής συναλλαγών του συστήματος αρχείων

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού Έναρξη. Στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε Γραμμή εντολών και στη λίστα των αποτελεσμάτων, κάντε δεξιό κλικ στην Γραμμή εντολών και έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής.
  2. Στο παράθυρο της γραμμής εντολών, πληκτρολογήστε την εντολή fsutil resource setautoreset true C:\. (Αυτή η εντολή υποθέτει ότι η μονάδα δίσκου C: είναι η μονάδα δίσκου στην οποία έχουν εγκατασταθεί τα Windows Vista. Εάν τα Windows είναι εγκατεστημένα σε άλλη μονάδα δίσκου, αλλάξτε το γράμμα της μονάδας δίσκου αναλόγως.)

  3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

  4. Κάντε λήψη και εγκαταστήστε την ενημέρωση ξανά.

Αν συνεχίσει να εμφανίζεται αυτό το σφάλμα, ανατρέξτε σε αυτήν την αυτόματη αντιμετώπιση προβλημάτων στην τοποθεσία Web της Υποστήριξης της Microsoft ή μεταβείτε στην τοποθεσία Web του Microsoft Answers για περισσότερη βοήθεια.

Όρος αναζήτησης στη "Βοήθεια και υποστήριξη": WindowsUpdate_8007000b