Χρήση του υπολογιστή για εκτύπωση, σάρωση και αποστολή/λήψη φαξ

Με τα Microsoft Windows XP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας, για να εκτυπώσετε σε χαρτί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα σαρωτή, για να μετατρέψετε έντυπες εικόνες σε αρχεία εικόνας υπολογιστή, τα οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε και να μοιραστείτε εύκολα. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν εκτυπωτή ή ένα σαρωτή που διαθέτει δυνατότητα αποστολής/λήψης φαξ, για να στείλετε και να λάβετε ηλεκτρονικά έγγραφα στον υπολογιστή, μέσω τηλεφωνικής γραμμής, από και προς ένα απομακρυσμένο μηχάνημα φαξ.

Τρόπος εκτύπωσης αρχείου σε χαρτί

 1. Ανοίξτε το έγγραφο, την ιστοσελίδα ή το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, δείτε την περιοχή σελίδων και τον αριθμό των αντιγράφων. Αν θέλετε να αλλάξετε την ποιότητα εκτύπωσης ή άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

  Το έγγραφό σας εκτυπώνεται από τα Windows XP.

Τρόπος σάρωσης με χρήση του Οδηγού σαρωτή και φωτογραφικής μηχανής

 1. Τοποθετήστε στο σαρωτή το έγγραφο που θέλετε να σαρώσετε.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κατόπιν στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός σαρωτή και φωτογραφικής μηχανής.

 3. Εμφανίζεται ο Οδηγός σαρωτή και φωτογραφικής μηχανής Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στη σελίδα Επιλογή προτιμήσεων σάρωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος εικόνας που ταιριάζει περισσότερο με το χαρτί που σαρώνεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στη σελίδα Όνομα και προορισμός εικόνας, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εικόνα, επιλέξτε τη μορφή αρχείου JPG, επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκευτεί η σαρωμένη εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Το έγγραφό σας σαρώνεται από τα Windows XP. Στη σελίδα Άλλες επιλογές, κάντε κλικ στο στοιχείο Τίποτα. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στη σελίδα Ολοκλήρωση του Οδηγού σαρωτή και φωτογραφικής μηχανής, μπορείτε να προβάλετε το σαρωμένο έγγραφο, κάνοντας κλικ στη σύνδεση που εμφανίζεται. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα, κάντε κλικ στο κουμπί Προηγούμενο, για να επιστρέψετε στη σελίδα Επιλογή προτιμήσεων σάρωσης, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και επαναλάβετε τη σάρωση. Επαναλάβετε τη διαδικασία, μέχρι να μείνετε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος, για να κλείσει ο οδηγός και να ανοίξει ο φάκελος που περιέχει το σαρωμένο έγγραφο.

  Αφού σαρώσετε ένα έγγραφο, μπορείτε να το στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ σε άλλα άτομα.

Τρόπος αποστολής και λήψης φαξ

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε φαξ, χρησιμοποιώντας το φαξ/μόντεμ του υπολογιστή. Αν το έγγραφο που θέλετε να στείλετε με φαξ είναι έντυπο, σαρώστε το πρώτα και, στη συνέχεια, στείλτε τη σαρωμένη εικόνα. Όταν λαμβάνετε ένα φαξ, ο υπολογιστής το αποθηκεύει ως αρχείο εικόνας, το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε.

Για να προετοιμάστε τον υπολογιστή για αποστολή και λήψη φαξ, συνδέστε πρώτα το μόντεμ του υπολογιστή με μια γραμμή τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας ένα συνηθισμένο τηλεφωνικό καλώδιο. Κατόπιν, προετοιμάστε τον υπολογιστή.

Εμφάνιση όλων

Εγκατάσταση του στοιχείου φαξ

 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως διαχειριστής. Αν δεν είστε βέβαιοι αν ο λογαριασμός σας είναι λογαριασμός διαχειριστή, μπορείτε να δοκιμάσετε να εγκαταστήσετε το στοιχείο φαξ. Αν ο λογαριασμός σας δεν έχει δικαιώματα διαχείρισης του υπολογιστή, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και η εγκατάσταση θα διακοπεί.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

 3. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows, για να ξεκινήσει ο Οδηγός στοιχείων των Windows.

 5. Στη λίστα Στοιχεία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υπηρεσίες φαξ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Αν το πλαίσιο ελέγχου Υπηρεσίες φαξ είναι ήδη επιλεγμένο, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το στοιχείο φαξ.

 6. Το πρόγραμμα εγκατάστασης εγκαθιστά το στοιχείο φαξ. Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το CD των Microsoft Windows XP στη μονάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο. Συνεχίστε με την επόμενη ενότητα, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της υπηρεσίας φαξ.

Ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας φαξ

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κατόπιν στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνίες, μετά στην επιλογή Φαξ και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Κονσόλα φαξ.

 2. Ξεκινά ο Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων φαξ. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Στη σελίδα Πληροφορίες αποστολέα, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στη συνοδευτική σελίδα φαξ. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε όλα τα πλαίσια. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Ο Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων φαξ εμφανίζει τη σελίδα Επιλογή συσκευής για αποστολή ή λήψη φαξ. Αν θέλετε να είστε σε θέση να λαμβάνετε εισερχόμενα φαξ, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση λήψης. Αν η τηλεφωνική γραμμή που συνδέσατε στον υπολογιστή προορίζεται μόνο για φαξ, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη απάντηση έπειτα από. Αν θέλετε να απαντάτε με μη αυτόματο τρόπο στα εισερχόμενα φαξ, κάντε κλικ στην επιλογή Μη αυτόματη απάντηση. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στη σελίδα Αναγνωριστικό συνδρομητή μετάδοσης (TSID), πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο TSID. Συνήθως, αυτές οι πληροφορίες περιέχουν έναν αριθμό φαξ και μια επωνυμία εταιρείας ή το όνομά σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στη σελίδα Αναγνωριστικό καλούμενου συνδρομητή (CSID), πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας στο πλαίσιο CSID. Το αναγνωριστικό CSID που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στο μηχάνημα φαξ από το οποίο προέρχεται το φαξ. Αυτός ο αριθμός σάς βοηθά να επιβεβαιώσετε ότι στέλνετε το φαξ στον σωστό παραλήπτη. Συνήθως, το αναγνωριστικό CSID είναι ίδιο με το αναγνωριστικό TSID. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στη σελίδα Επιλογές δρομολόγησης, επιλέξτε αν θα εκτυπώνεται αυτόματα το φαξ. Αν δεν εκτυπώνετε αυτόματα τα εισερχόμενα φαξ, θα είναι διαθέσιμα στην κονσόλα φαξ. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση σε, αν θέλετε να εκτυπώνεται αυτόματα κάθε φαξ που λαμβάνετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στη σελίδα Ολοκλήρωση του Οδηγού ρύθμισης παραμέτρων φαξ, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 9. Ο Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων φαξ κλείνει και ανοίγει μια προειδοποίηση ασφαλείας των Windows. Αν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση αποκλεισμού.

  Ο υπολογιστής είναι τώρα έτοιμος για αποστολή και, προαιρετικά, για λήψη φαξ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα φαξ, για να περιηγηθείτε στα εισερχόμενα ή στα εξερχόμενα φαξ ή για να λάβετε ένα φαξ με μη αυτόματο τρόπο.

Αποστολή φαξ

 1. Ανοίξτε το έγγραφο, την ιστοσελίδα ή το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να στείλετε με φαξ.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, στην περιοχή Επιλογή εκτυπωτή, κάντε κλικ στο στοιχείο Φαξ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

 4. Στη σελίδα Καλώς ορίσατε στον Οδηγό αποστολής φαξ, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στη σελίδα Πληροφορίες παραλήπτη, πληκτρολογήστε το όνομα του παραλήπτη στο πλαίσιο Προς. Πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ του παραλήπτη στο πλαίσιο Αριθμός φαξ. Αν θέλετε να στείλετε το φαξ σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες του παραλήπτη στα κατάλληλα πλαίσια και κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη. Ο παραλήπτης εμφανίζεται στη λίστα και τα πλαίσια εκκαθαρίζονται, για να μπορέσετε να προσθέσετε τα στοιχεία και άλλων παραληπτών. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη παραληπτών, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στη σελίδα Προετοιμάζεται η συνοδευτική σελίδα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επιλέξτε πρότυπο συνοδευτικής σελίδας με τις ακόλουθες πληροφορίες. Κάντε κλικ στο πρότυπο που θέλετε από τη λίστα Πρότυπο συνοδευτικής σελίδας. Συμπληρώστε το πλαίσιο Γραμμή θέματος και, προαιρετικά, το πλαίσιο Σημείωση. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στη σελίδα Χρονοδιάγραμμα, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στη σελίδα Ολοκλήρωση του Οδηγού αποστολής φαξ, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Ο υπολογιστής σας συνδέεται αυτόματα με το απομακρυσμένο μηχάνημα φαξ και στέλνει το φαξ με συνοδευτική σελίδα. Αν το πρωτότυπο είναι έντυπο, σαρώστε το πρώτα και, στη συνέχεια, στείλτε με φαξ τη σαρωμένη εικόνα.

Προβολή ληφθέντων φαξ

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κατόπιν στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνίες, μετά στην επιλογή Φαξ και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Κονσόλα φαξ.

 2. Στην Κονσόλα φαξ, κάντε κλικ στο στοιχείο Εισερχόμενα. Τα φαξ που έχετε λάβει εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα παραθύρου.

Λήψη φαξ με μη αυτόματο τρόπο

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κατόπιν στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Επικοινωνίες, μετά στην επιλογή Φαξ και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Κονσόλα φαξ.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άμεση λήψη φαξ.

  Εμφανίζεται η Εποπτεία φαξ και αναμένεται το εισερχόμενο φαξ. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, η Εποπτεία φαξ απαντά αυτόματα, συνδέεται με το απομακρυσμένο μηχάνημα φαξ και λαμβάνει το φαξ. Αφού λάβετε το φαξ, μπορείτε να αφήσετε ανοιχτή την Εποπτεία φαξ, ώστε να ληφθούν αυτόματα και άλλα φαξ, ή να την κλείσετε για να λαμβάνετε τα φαξ με μη αυτόματο τρόπο.