Πληροφορίες για σφάλματα πιστοποιητικού


Παρακάτω δίνονται απαντήσεις σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τα σφάλματα πιστοποιητικών.

Εμφάνιση όλων

Γιατί παρουσιάζονται σφάλματα πιστοποιητικών;

Τα σφάλματα πιστοποιητικών παρουσιάζονται όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με ένα πιστοποιητικό ή τη χρήση του πιστοποιητικού από τον διακομιστή. Ο Internet Explorer μπορεί να συμβάλει στη διαφύλαξη των πληροφοριών σας με μεγαλύτερη ασφάλεια προειδοποιώντας σας για σφάλματα στα πιστοποιητικά.

Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν υπάρχει σφάλμα σε ένα πιστοποιητικό;

Συνήθως, εμφανίζεται μια σελίδα αποκλεισμού η οποία σας ειδοποιεί για το πρόβλημα σχετικά με το πιστοποιητικό. Αν επιλέξετε να αγνοήσετε το σφάλμα και συνεχίσετε, η γραμμή διευθύνσεων θα γίνει κόκκινη και θα εμφανιστεί το μήνυμα Σφάλμα πιστοποιητικού στη γραμμή κατάστασης ασφαλείας (δίπλα στη γραμμή διευθύνσεων).

Μπορώ να μεταβώ σε τοποθεσία web με προειδοποίηση πιστοποιητικού;

Παρότι δεν προτείνεται, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Συνέχεια στην τοποθεσία Web (δεν προτείνεται) στη σελίδα αποκλεισμού σφαλμάτων του πιστοποιητικού για να μεταβείτε στην τοποθεσία Web. Εάν αγνοήσετε τη σελίδα προειδοποίησης και μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα της οποίας το πιστοποιητικό περιέχει ένα σφάλμα, ο Internet Explorer διατηρεί τις πληροφορίες για το πιστοποιητικό όσο έχετε ανοιχτό το πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να επιστρέψετε στην τοποθεσία και δεν θα λάβετε άλλη προειδοποίηση για το πιστοποιητικό αυτό μέχρι να κάνετε επανεκκίνηση του Internet Explorer. Ωστόσο, η κόκκινη γραμμή διευθύνσεων θα συνεχίσει να εμφανίζεται καθώς και το μήνυμα Σφάλμα πιστοποιητικού στη γραμμή κατάστασης ασφαλείας.

Μπορώ να απενεργοποιήσω τον έλεγχο πιστοποιητικών;

Όχι, ο έλεγχος πιστοποιητικών δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στον Internet Explorer. Εάν λαμβάνετε σφάλματα πιστοποιητικών, σημαίνει ότι η τοποθεσία την οποία επισκέπτεστε στο web έχει πρόβλημα πιστοποιητικού και αυτό δεν σημαίνει ότι ο Internet Explorer έχει κάποιο πρόβλημα.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος σε τοποθεσίες Web που επισκέπτομαι συνεχώς, τι πρέπει να κάνω;

Εάν παρουσιαστεί σφάλμα πιστοποιητικού σε μια τοποθεσία Web την οποία έχετε επισκεφθεί και κατά το παρελθόν χωρίς σφάλματα, είναι πιθανόν οι παράμετροι της τοποθεσίας Web να μην είναι σωστά ρυθμισμένες. Δοκιμάστε να πληκτρολογήσετε ξανά τη διεύθυνση που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογείτε τη διεύθυνση ως https://example.com, δοκιμάστε να την αλλάξετε σε https://www.example.com.

Επίσης, είναι πιθανόν να έχει λήξει το πιστοποιητικό της τοποθεσίας web και ο κάτοχος ή ο χειριστής πρέπει να επικοινωνήσει με την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών και να ανανεώσει το πιστοποιητικό για να συνεχίσει να το χρησιμοποιεί. Το πρόβλημα αυτό αφορά στην τοποθεσία web και δεν μπορεί να διορθωθεί στον Internet Explorer. Εάν λαμβάνετε σφάλματα σε μια τοποθεσία Web, την οποία έχετε επισκεφτεί επιτυχώς στο παρελθόν, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή της τοποθεσίας για να αναφέρετε το πρόβλημα.

Υπάρχουν φορές που είναι ασφαλές να αγνοείται ένα σφάλμα πιστοποιητικού και να συνεχίζεται η μετάβαση σε μια τοποθεσία Web;

Το πιστοποιητικό μιας τοποθεσίας Web επιτρέπει την αναγνώριση του διακομιστή Web. Εάν το πιστοποιητικό περιέχει κάποιο σφάλμα, αυτό ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη ότι στη σύνδεσή σας έχει γίνει υποκλοπή ή ότι ο διακομιστής Web παρέχει ψευδή στοιχεία για την ταυτότητά του.

Τι γίνεται με τα πιστοποιητικά που έχουν λήξει; Μπορώ να μεταβώ σε μια τοποθεσία web με πιστοποιητικό που έχει λήξει;

Όχι, το πιστοποιητικό που έχει λήξει σημαίνει ότι η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών δεν επιβεβαιώνει πλέον την ακεραιότητα του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό που έχει λήξει μπορεί να κλαπεί και να χρησιμοποιηθεί από μια κακόβουλη τοποθεσία Web.

Τι σημαίνουν τα διαφορετικά σφάλματα πιστοποιητικών;

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει μια λίστα κοινών σφαλμάτων πιστοποιητικών και πληροφορίες σχετικά με το τι σημαίνουν.

Μήνυμα σφάλματος
Τι σημαίνει

Το πιστοποιητικό ασφαλείας αυτής της τοποθεσίας Web έχει ανακληθεί

Μην εμπιστευθείτε αυτή την τοποθεσία Web. Αυτό το μήνυμα σφάλματος συχνά υποδεικνύει ότι το πιστοποιητικό ασφαλείας αποκτήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε με δόλιο τρόπο από την τοποθεσία Web. Το κλειδί κρυπτογράφησης το οποίο προσδιορίζεται στο πιστοποιητικό ενδέχεται να έχει παραβιαστεί ή ο χρήστης ο οποίος αναφέρεται στο πιστοποιητικό δεν έχει εξουσιοδότηση για τη χρήση του (για παράδειγμα, η εταιρεία έχει πωληθεί). Η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών που εξέδωσε το πιστοποιητικό διατηρεί μια λίστα με τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν ανακληθεί και αυτή η λίστα ελέγχεται από τον Internet Explorer.

Η διεύθυνση αυτής της τοποθεσίας Web δεν ταιριάζει με τη διεύθυνση στο πιστοποιητικό ασφαλείας

Αυτό το σφάλμα υποδεικνύει ότι μια τοποθεσία Web χρησιμοποιεί ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο εκδόθηκε για διαφορετική διεύθυνση Web. Αυτό το σφάλμα μπορεί να παρουσιαστεί εάν μια εταιρεία κατέχει διαφορετικές τοποθεσίες Web και χρησιμοποιεί ένα πιστοποιητικό το οποίο εκδόθηκε για μια διεύθυνση Web η οποία ανήκει σε άλλη τοποθεσία (για παράδειγμα, για διαφορετικό τμήμα ή τομέα). Μπορείτε να αγνοήσετε αυτό το σφάλμα μόνο εφόσον είστε σίγουροι ότι η τοποθεσία σχετίζεται με την τοποθεσία Web στο πιστοποιητικό.

Το πιστοποιητικό ασφαλείας αυτής της τοποθεσίας Web έχει λήξει

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν η τρέχουσα ημερομηνία είναι είτε προγενέστερη είτε μεταγενέστερη της χρονικής περιόδου για την οποία ισχύει το πιστοποιητικό. Τα πιστοποιητικά για τις τοποθεσίες Web πρέπει να ανανεώνονται από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών για να παραμένουν σε ισχύ. Τα πιστοποιητικά τα οποία βρίσκονται εκτός της περιόδου ισχύος τους εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια. Μετά τη λήξη ενός πιστοποιητικού, η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών η οποία το εξέδωσε δεν φέρει πλέον ευθύνη για να εξασφαλίζει ότι δεν γίνεται κατάχρηση του πιστοποιητικού.

Το πιστοποιητικό ασφαλείας αυτής της τοποθεσίας Web δεν προέρχεται από αξιόπιστη προέλευση

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από αρχή έκδοσης πιστοποιητικών η οποία δεν αναγνωρίζεται από τον Internet Explorer. Αυτό το σφάλμα είναι απίθανο να παρουσιαστεί στη νόμιμη τοποθεσία μιας επιχείρησης ή τράπεζας. Οι τοποθεσίες ηλεκτρονικού "ψαρέματος" επιχειρούν συχνά να χρησιμοποιήσουν ψευδή πιστοποιητικά τα οποία προκαλούν την εμφάνιση αυτού του σφάλματος.

Ο Internet Explorer εντόπισε ένα πρόβλημα με το πιστοποιητικό ασφαλείας αυτής της τοποθεσίας Web

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν ο Internet Explorer εντοπίσει κάποιο πρόβλημα με ένα πιστοποιητικό ασφαλείας το οποίο δεν εμπίπτει σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες σφαλμάτων. Αυτό το σφάλμα μπορεί να παρουσιαστεί διότι ένα πιστοποιητικό έχει καταστραφεί, αλλοιωθεί, συνταχθεί σε άγνωστη μορφή ή δεν είναι δυνατή η ανάγνωσή του. Δεν πρέπει να εμπιστεύεστε την ταυτότητα της τοποθεσίας εάν το πιστοποιητικό περιέχει αυτό το σφάλμα.Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;