Αλλαγή ρυθμίσεων του διακομιστή μεσολάβησης στον Internet Explorer


Οι ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης χρησιμοποιούνται για να καθορίζεται στον Internet Explorer η διεύθυνση δικτύου ενός ενδιάμεσου διακομιστή (γνωστού ως διακομιστή μεσολάβησης) ο οποίος χρησιμοποιείται μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του Internet σε ορισμένα δίκτυα. Η αλλαγή ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης είναι κάτι το οποίο κανονικά απαιτείται να κάνετε μόνο εάν συνδέεστε στο Internet μέσω ενός εταιρικού δικτύου. Από προεπιλογή, ο Internet Explorer εντοπίζει αυτόματα τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης. Ωστόσο, ενδέχεται να πρέπει να ρυθμίσετε μη αυτόματα ένα διακομιστή μεσολάβησης με τις πληροφορίες που παρέχονται από το διαχειριστή του δικτύου σας. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Για την αλλαγή των ρυθμίσεων του διακομιστή μεσολάβησης

  1. Ανοίξτε τον Internet Explorer κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη". Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε Internet Explorer και μετά, στη λίστα αποτελεσμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Internet Explorer.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές Internet.

  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συνδέσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις LAN.

  4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση διακομιστή μεσολάβησης για το LAN.

  5. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

  6. Στο πλαίσιο Θύρα, πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας.

  7. Εάν το δίκτυό σας απαιτεί διαφορετικές διευθύνσεις διακομιστή μεσολάβησης για διαφορετικές υπηρεσίες, όπως HTTP, HTTPS ή FTP, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε χωριστά τις διευθύνσεις διακομιστή μεσολάβησης που πρέπει να χρησιμοποιούνται.

  8. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στο κουμπί OK, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να επιστρέψετε στον Internet Explorer.

Σημείωση

  • Σε ορισμένα εταιρικά περιβάλλοντα, οι ρυθμίσεις δικτύου ή διακομιστή μεσολάβησης ενδέχεται να προκαθορίζονται ή να είναι απενεργοποιημένες από τον διαχειριστή.Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;