Συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων (αρχεία zip)


Τα συμπιεσμένα αρχεία καταλαμβάνουν μικρότερο αποθηκευτικό χώρο και μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους υπολογιστές πιο γρήγορα από τα μη συμπιεσμένα αρχεία. Μπορείτε να εργαστείτε με συμπιεσμένα αρχεία και φακέλους με τον ίδιο τρόπο που εργάζεστε με μη συμπιεσμένα αρχεία και φακέλους. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε έναν συνδυασμό αρχείων σε έναν μόνο συμπιεσμένο φάκελο. Αυτό διευκολύνει την κοινή χρήση μιας ομάδας αρχείων με άλλους.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να μάθετε πώς μπορείτε να συμπιέσετε και να αποσυμπιέσετε αρχεία (1:18)
Εμφάνιση όλων

Για να συμπιέσετε (ή να μετατρέψετε σε μορφή zip) ένα αρχείο ή έναν φάκελο

 1. Εντοπίστε το αρχείο ή τον φάκελο που θέλετε να συμπιέσετε.

 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο ή τον φάκελο, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποστολή προς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συμπιεσμένος φάκελος (μορφή zip).

  Ένας νέος συμπιεσμένος φάκελος έχει δημιουργηθεί στην ίδια θέση. Για να τον μετονομάσετε, κάντε δεξιό κλικ στον φάκελο, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

Για την εξαγωγή (ή αποσυμπίεση μορφής zip) αρχείων ή φακέλων από συμπιεσμένο φάκελο

 1. Εντοπίστε τον συμπιεσμένο φάκελο, από τον οποίο θέλετε να εξαγάγετε αρχεία ή φακέλους.

 2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Για να εξαγάγετε ένα μόνο αρχείο ή φάκελο, κάντε διπλό κλικ στον συμπιεσμένο φάκελο, για να τον ανοίξετε. Στη συνέχεια, σύρετε το αρχείο ή τον φάκελο από τον συμπιεσμένο φάκελο σε μια νέα θέση.

  • Για να εξαγάγετε όλα τα περιεχόμενα του συμπιεσμένου φακέλου, κάντε δεξιό κλικ στον φάκελο, κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή όλων και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Σημειώσεις

 • Εάν προσθέσετε κρυπτογραφημένα αρχεία σε έναν συμπιεσμένο φάκελο, τα αρχεία θα αποκρυπτογραφηθούν όταν εξαχθούν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει επίσης σε ακούσια κοινοποίηση προσωπικών ή ευαίσθητων πληροφοριών. Γι' αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να αποφύγετε τη συμπίεση κρυπτογραφημένων αρχείων.

 • Ορισμένοι τύποι αρχείων, όπως οι εικόνες JPEG, είναι ήδη εξαιρετικά συμπιεσμένα. Εάν συμπιέσετε ορισμένες εικόνες JPEG σε έναν φάκελο, το συνολικό μέγεθος του φακέλου θα είναι σχεδόν το ίδιο με αυτό της αρχικής συλλογής των εικόνων. Εάν θέλετε να μειώσετε το μέγεθος των εικόνων για να τις στείλετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανατρέξτε στο θέμα Αποστολή εικόνων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει έναν συμπιεσμένο φάκελο και θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αρχείο ή φάκελο σε αυτό, σύρετε τα αρχεία που θέλετε να προσθέσετε στον συμπιεσμένο φάκελο.Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;