Για να συνδεθείτε στο Internet, θα χρειαστείτε μια υπηρεσία παροχής Internet (ISP) και υλικό:

 • ISP: Η υπηρεσία παροχής Internet είναι μια εταιρεία που σας παρέχει πρόσβαση στο Internet. Η εγγραφή για λογαριασμό σε υπηρεσία παροχής Internet (ISP) γίνεται με τον ίδιο τρόπο που εγγράφεστε σε μια υπηρεσία τηλεφωνίας ή κοινής ωφέλειας. Οι υπηρεσίες παροχής Internet είναι συνήθως τηλεφωνικές εταιρείες (για σύνδεση DSL ή οπτικές ίνες) ή τηλεοπτικοί πάροχοι (για καλωδιακή ή δορυφορική σύνδεση).

 • Υλικό: Για σύνδεση ευρείας ζώνης, όπως η DSL, η σύνδεση με οπτικές ίνες ή η καλωδιακή σύνδεση, θα χρειαστείτε μόντεμ ευρείας ζώνης. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνεται στο υλικό εκκίνησης που παρέχεται από την υπηρεσία παροχής Internet κατά την εγγραφή σας σε λογαριασμό ευρείας ζώνης ή μπορεί να χρειαστεί να ενοικιάσετε ή να αγοράσετε ξεχωριστά το μόντεμ. Αν σχεδιάζετε να μοιραστείτε την πρόσβαση στο Internet με πολλούς υπολογιστές χρησιμοποιώντας οικιακό δίκτυο, θα χρειαστείτε επίσης ένα δρομολογητή. (Ορισμένες φορές το μόντεμ και ο δρομολογητής συνδυάζονται σε μία συσκευή.)

Εμφάνιση όλων

Σύνδεση με χρήση ευρείας ζώνης

Όταν αποκτήσετε υπηρεσία παροχής Internet και συνδέσετε το υλικό σας ακολουθώντας τις οδηγίες της υπηρεσίας παροχής Internet, ενδέχεται να είστε ήδη συνδεδεμένοι στο Internet. Για να το διαπιστώσετε, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο web και προσπαθήστε να επισκεφτείτε μια τοποθεσία web. Αν η τοποθεσία web δεν εμφανιστεί, δοκιμάστε τα εξής:

 • Συνδεθείτε σε ένα δίκτυο, σαρώνοντας από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατώντας Ρυθμίσεις (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετώντας το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινώντας τον προς τα επάνω και επιλέγοντας Ρυθμίσεις) και πατώντας ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο δικτύου (Εικονίδιο ασύρματου δικτύου ή Εικονίδιο ενσύρματου δικτύου). Πατήστε ή κάντε κλικ στο δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και μετά πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση.

Ανατρέξτε στο θέμα Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ στο Internet;, αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη σύνδεση στο Internet.

Σύνδεση με χρήση κινητού Internet ευρείας ζώνης

Με την τεχνολογία κινητού Internet ευρείας ζώνης, η οποία είναι γνωστή επίσης και ως τεχνολογία ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής (WWAN), έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης στο Internet όταν είστε μακριά από ένα τυπικό ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση κινητού Internet ευρείας ζώνης, χρειάζεστε υλικό (ενσωματωμένο ή εξωτερικό) που θα λειτουργεί με κινητό Internet ευρείας ζώνης και ένα πρόγραμμα δεδομένων από μια υπηρεσία παροχής κινητού Internet ευρείας ζώνης.

Εμφάνιση όλων

Για να εγκαταστήσετε τη σύνδεση κινητού Internet ευρείας ζώνης για πρώτη φορά

 1. Ενεργοποιήστε την κάρτα SIM και την υπηρεσία κινητού Internet ευρείας ζώνης για την κάρτα SIM. Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας ή ο μεταπωλητής της συσκευής θα σας δώσουν τις πληροφορίες για να το κάνετε.

 2. Αν έχετε εξωτερική συσκευή κινητού Internet ευρείας ζώνης, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά στον υπολογιστή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος διακόπτης είναι ενεργοποιημένος. Ο ασύρματος διακόπτης βρίσκεται συνήθως στην πρόσοψη, στο πλάι ή στο πίσω μέρος του φορητού υπολογιστή ή του tablet.

 3. Δείτε μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα, σαρώνοντας από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατώντας Ρυθμίσεις (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετώντας το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινώντας τον προς τα επάνω και επιλέγοντας Ρυθμίσεις) και πατώντας ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο δικτύου (Εικονίδιο ασύρματου δικτύου ή Εικονίδιο ενσύρματου δικτύου).

 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο όνομα του δικτύου κινητού Internet ευρείας ζώνης.

  Σημείωση

  • Μπορεί να χρειαστεί να καταχωρήσετε μια συμβολοσειρά πρόσβασης ή ένα APN, ώστε να διευκολύνετε την αναγνώριση του κινητού σας δικτύου. Η συμβολοσειρά πρόσβασης (για συσκευές CDMA) ή το APN (για συσκευές GSM) θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που παρέχονται με την κάρτα SIM ή τη συνδρομή σας.

 5. Αλλάξτε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις σύνδεσης θέλετε και πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση.

 6. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε ή πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης (APN) ή τη συμβολοσειρά πρόσβασης, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, και πληκτρολογήστε τα στοιχεία σύνδεσης. (Μπορείτε να βρείτε αυτά τα στοιχεία στις πληροφορίες που συνοδεύουν τη συσκευή σας ή από την υπηρεσία παροχής κινητού Internet ευρείας ζώνης.) Μπορείτε επίσης να αγοράσετε ένα πρόγραμμα δεδομένων από την υπηρεσία παροχής σε αυτήν την οθόνη.

 7. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Σημειώσεις

 • Αν η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη, ο προεπιλεγμένος αριθμός PIN ορίζεται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και θα χρειαστείτε τον αριθμό PIN για να την ξεκλειδώσετε. Ελέγξτε τις πληροφορίες που συνοδεύουν την κάρτα SIM ή τη συνδρομή.

 • Η εισαγωγή λανθασμένου PIN τρεις φορές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του λογαριασμού σας έως ότου λάβετε κωδικό ξεμπλοκαρίσματος PIN (PUK) από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Αν είστε συνδεδεμένοι τη στιγμή που αποκλειστεί ο λογαριασμός σας, η υπάρχουσα σύνδεσή σας θα τερματιστεί.

 • Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα σύνδεσης στο Internet, επικοινωνήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

Για να συνδεθείτε στο Internet (αφού έχετε ήδη ρυθμίσει τη σύνδεσή σας)

 1. Δείτε μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα, σαρώνοντας από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατώντας Ρυθμίσεις (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετώντας το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινώντας τον προς τα επάνω και επιλέγοντας Ρυθμίσεις) και πατώντας ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο δικτύου (Εικονίδιο ασύρματου δικτύου ή Εικονίδιο ενσύρματου δικτύου).

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο όνομα του δικτύου κινητού Internet ευρείας ζώνης και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση.

Για να αλλάξετε ιδιότητες προφίλ

Για να τροποποιήσετε τις ιδιότητες προφίλ σύνδεσης, όπως το όνομα σημείου πρόσβασης (APN), τη συμβολοσειρά πρόσβασης, το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή τις ρυθμίσεις αυτόματης σύνδεσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω, επιλέξτε Ρυθμίσεις και μετά Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή).

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Δίκτυο, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο όνομα του δικτύου κινητού Internet ευρείας ζώνης.

 3. Αλλάξτε το όνομα σημείου πρόσβασης (APN) ή τη συμβολοσειρά πρόσβασης, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, αν χρειάζεται. (Μπορείτε να βρείτε αυτά τα στοιχεία στις πληροφορίες που συνοδεύουν τη συσκευή ή την υπηρεσία παροχής κινητού Internet ευρείας ζώνης.)

Για να αλλάξετε ρυθμίσεις επιλογής δικτύου

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω, επιλέξτε Ρυθμίσεις και μετά Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή).

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο όνομα του δικτύου κινητού Internet ευρείας ζώνης.

 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση.

 4. Για να μπορούν τα Windows να επιλέγουν αυτόματα ένα δίκτυο, επιλέξτε Αυτόματη επιλογή (συνιστάται). Εναλλακτικά, για να επιλέξετε μόνοι σας κάποιο δίκτυο, επιλέξτε το όνομα δικτύου από τη λίστα και πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Καταχώρηση.

  Σημειώσεις

  • Μπορεί να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις, αν επιτρέψετε την περιαγωγή.

  • Αν τα Windows δεν μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο που καθορίσατε, θα επιλέξουν αυτόματα κάποιο δίκτυο.
Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;