Δημιουργία και διαμόρφωση διαμερίσματος σε σκληρό δίσκο


Για να δημιουργήσετε ένα διαμέρισμα ή τόμο (οι δύο όροι χρησιμοποιούνται συχνά ο ένας στη θέση του άλλου) σε έναν σκληρό δίσκο, πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής και πρέπει να υπάρχει μη εκχωρημένος χώρος στον σκληρό δίσκο ή να ελευθερώσετε χώρο σε ένα εκτεταμένο διαμέρισμα του σκληρού δίσκου.

Αν δεν υπάρχει μη εκχωρημένος χώρος, μπορείτε να συρρικνώσετε ή να διαγράψετε ένα υπάρχον διαμέρισμα, ώστε να ελευθερωθεί χώρος ή να χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα δημιουργίας διαμερισμάτων τρίτου κατασκευαστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μπορώ να κάνω επαναδιαμερισμό του σκληρού δίσκου μου;

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση ενός σκληρού δίσκου, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση δίσκων και μονάδων δίσκου: συνήθεις ερωτήσεις.

Εμφάνιση όλων

Για να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε ένα νέο διαμέρισμα (τόμο)

 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Υπολογιστή κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, στην επιλογή Σύστημα και Ασφάλεια, στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης και κατόπιν κάνοντας διπλό κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστήΑν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, στην ενότητα Αποθήκευση, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δίσκων.

 3. Κάντε δεξιό κλικ σε μια μη εκχωρημένη περιοχή του σκληρού σας δίσκου και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Νέος απλός τόμος.

 4. Στην επιλογή Οδηγός δημιουργίας απλού τόμου, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Πληκτρολογήστε το μέγεθος του τόμου που θέλετε να δημιουργήσετε σε megabyte (MB) ή αποδεχτείτε το μέγιστο προεπιλεγμένο μέγεθος και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Δεχτείτε το προεπιλεγμένο γράμμα με το οποίο θα προσδιοριστεί η μονάδα δίσκου ή επιλέξτε κάποιο άλλο για το διαμέρισμα και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση διαμερίσματος, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Αν δεν θέλετε να γίνει τώρα η διαμόρφωση του τόμου, επιλέξτε Να μην γίνει διαμόρφωση αυτού του τόμου και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  • Για να γίνει διαμόρφωση του τόμου με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Ελέγξτε τις επιλογές που κάνατε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Σημείωση

 • Όταν δημιουργείτε νέα διαμερίσματα σε έναν βασικό δίσκο, οι τρεις πρώτοι τόμοι που θα δημιουργήσετε θα διαμορφωθούν ως πρωτεύοντα διαμερίσματα. Αρχίζοντας από τον τέταρτο τόμο, κάθε ένας θα διαμορφώνεται ως λογική μονάδα δίσκου μέσα σε ένα εκτεταμένο διαμέρισμα.

Για να διαμορφώσετε ένα υπάρχον διαμέρισμα (τόμο)

Προειδοποίηση

 • Με τη διαμόρφωση ενός τόμου θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα του διαμερίσματος. Πριν αρχίσετε τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που θέλετε να κρατήσετε.

 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Υπολογιστή κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, στην επιλογή Σύστημα και Ασφάλεια, στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης και κατόπιν κάνοντας διπλό κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστήΑν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, στην περιοχή Αποθήκευση, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή.

 3. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον τόμο που θέλετε να διαμορφώσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαμόρφωση.

 4. Για να γίνει διαμόρφωση του τόμου με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ξανά στο κουμπί OK.

Σημειώσεις

 • Δεν μπορείτε να διαμορφώσετε ένα δίσκο ή ένα διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή, ούτε και το διαμέρισμα που περιέχει τα Windows.

 • Η Γρήγορη διαμόρφωση είναι μια επιλογή δημιουργίας νέου πίνακα αρχείων, χωρίς όμως πλήρη αντικατάσταση ή διαγραφή των δεδομένων του τόμου. Ο χρόνος που απαιτείται για τη γρήγορη διαμόρφωση είναι σαφώς λιγότερος σε σχέση με την κανονική, κατά την οποία γίνεται πλήρης διαγραφή όλων των δεδομένων που υπάρχουν στον τόμο.