Διαγραφή αρχείων με χρήση της Εκκαθάρισης ΔίσκουΜπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εκκαθάριση Δίσκου για να ελαττώσετε τον αριθμό των περιττών αρχείων στις μονάδες δίσκου σας, πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τον υπολογιστή σας να λειτουργεί ταχύτερα. Διαγράφει προσωρινά αρχεία και αρχεία συστήματος, αδειάζει τον Κάδο Ανακύκλωσης και καταργεί μια άλλων στοιχείων που ενδεχομένως δεν χρειάζεστε πια.

Για τη διαγραφή αρχείων

Η παρακάτω διαδικασία διαγράφει τα αρχεία που σχετίζονται με το λογαριασμό χρήστη που διαθέτετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Εκκαθάριση Δίσκου για να διαγράψετε τα αρχεία συστήματος που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

 1. Για να ανοίξετε την Εκκαθάριση δίσκου από την επιφάνεια εργασίας, σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα πάνω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις), πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου, πληκτρολογήστε Διαχείριση στο πλαίσιο αναζήτησης, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές ή κάντε κλικ στο στοιχείο Εκκαθάριση δίσκου.

 2. Στη λίστα Μονάδες δίσκων, επιλέξτε τη μονάδα δίσκου που θέλετε να εκκαθαρίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εκκαθάριση Δίσκου, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τους τύπους αρχείων που θέλετε να καταργήσετε, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αρχείων.

Για τη διαγραφή αρχείων συστήματος

Η παρακάτω διαδικασία διαγράφει τα αρχεία συστήματος στο υπολογιστή σας. Αυτή η επιλογή, εκτός από την εκκαθάριση των αρχείων που είναι συσχετισμένη με το λογαριασμό σας, σας επιτρέπει να διαγράφετε προηγούμενες εγκαταστάσεις των Windows, αρχεία των Windows Defender και αρχεία καταγραφής αναβαθμίσεων των Windows που ίσως να μην χρειάζεστε πλέον.

 1. Για να ανοίξετε την Εκκαθάριση δίσκου από την επιφάνεια εργασίας, σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα πάνω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις), πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου, πληκτρολογήστε Διαχείριση στο πλαίσιο αναζήτησης, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές ή κάντε κλικ στο στοιχείο Εκκαθάριση δίσκου.

 2. Στη λίστα Μονάδες δίσκων, πατήστε ή κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου που θέλετε να εκκαθαρίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εκκαθάριση Δίσκου, πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Εκκαθάριση αρχείων συστήματος. Χρειάζονται δικαιώματα διαχειριστή Ίσως σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση της επιλογής σας.

 4. Στη λίστα Μονάδες δίσκων, επιλέξτε τη μονάδα δίσκου που θέλετε να εκκαθαρίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Εκκαθάριση Δίσκου, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τους τύπους αρχείων που θέλετε να καταργήσετε, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αρχείων.

 6. Εάν θέλετε να απελευθερώσετε ακόμα περισσότερο χώρο στον υπολογιστή σας, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Προγράμματα και δυνατότητες. Απεγκαταστήστε προγράμματα που δεν χρησιμοποιείτε πλέον. Η στήλη "Μέγεθος" δείχνει πόσο χώρο χρησιμοποιεί κάθε πρόγραμμα.

  • Επαναφορά Συστήματος και Σκιώδη αντίγραφα. Διαγράψτε τα πάντα εκτός από το πιο πρόσφατο σημείο επαναφοράς στο δίσκο. Η Επαναφορά Συστήματος χρησιμοποιεί σημεία επαναφοράς για να επαναφέρετε τα αρχεία συστήματος του υπολογιστή σας σε μια προγενέστερη χρονική στιγμή. Αν ο υπολογιστής σας λειτουργεί κανονικά, μπορείτε να εξοικονομήσετε χώρο στον δίσκο διαγράφοντας τα παλαιότερα σημεία επαναφοράς. Σε ορισμένες εκδόσεις των Windows, τα σημεία επαναφοράς μπορούν να περιλαμβάνουν προηγούμενες εκδόσεις αρχείων, που είναι γνωστά ως σκιώδη αντίγραφα και εικόνες που δημιουργήθηκαν με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Επίσης θα διαγραφούν και αυτά τα αρχεία και οι εικόνες.
Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;