Κρυπτογράφηση ή αποκρυπτογράφηση φακέλου ή αρχείου


Η κρυπτογράφηση φακέλων και αρχείων είναι ένας τρόπος θωράκισής τους από ανεπιθύμητη πρόσβαση. Το σύστημα αρχείων κρυπτογράφησης (EFS) είναι μια δυνατότητα των Windows που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποθηκεύετε πληροφορίες στον σκληρό δίσκο σας σε κρυπτογραφημένη μορφή. Η κρυπτογράφηση είναι η ισχυρότερη προστασία που προσφέρουν τα Windows για την ασφάλεια των δεδομένων σας.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να μάθετε πώς να κρυπτογραφήσετε ένα έγγραφο ή αρχείο (0:54)

Για να κρυπτογραφήσετε ένα φάκελο ή ένα αρχείο

  1. Κάντε δεξιό στον φάκελο ή στο αρχείο που θέλετε να κρυπτογραφήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους.

  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση περιεχομένων για διασφάλιση των δεδομένων, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK και μετά κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση

  • Την πρώτη φορά που κρυπτογραφείτε ένα φάκελο ή ένα αρχείο, δημιουργείται αυτόματα ένα πιστοποιητικό κρυπτογράφησης. Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας για το πιστοποιητικό κρυπτογράφησής σας. Σε περίπτωση που χαθούν ή καταστραφούν το πιστοποιητικό και το κλειδί και δεν έχετε φροντίσει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία που έχετε κρυπτογραφήσει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας πιστοποιητικού για σύστημα αρχείων κρυπτογράφησης (EFS).

Για να αποκρυπτογραφήσετε ένα φάκελο ή ένα αρχείο

  1. Κάντε δεξιό στον φάκελο ή στο αρχείο που θέλετε να αποκρυπτογραφήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους.

  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση περιεχομένων για διασφάλιση των δεδομένων, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK και μετά κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;