Στα εγγράψιμα CD (για παράδειγμα, δίσκοι CD-RW) και επανεγγράψιμα DVD (για παράδειγμα, DVD-RW, DVD+RW, ή DVD+RAM) είναι δυνατή η διαγραφή και η εγγραφή πολλές φορές. Αφού διαγράψετε ένα επανεγγράψιμο CD, DVD ή δίσκο Blu-ray, μπορείτε να διαμορφώσετε το δίσκο και να γράψετε ξανά αρχεία σε αυτόν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εγγραφή CD ή DVD στην Εξερεύνηση των Windows.

Εμφάνιση όλων

Για να διαγράψετε όλα τα αρχεία σε έναν δίσκο

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα αρχεία ταυτόχρονα σε έναν εγγράψιμο δίσκο, όπως δίσκοι CD-RW, DVD-RW, DVD+RW ή DVD-RAM. Μπορείτε να το κάνετε αυτό για δίσκους που χρησιμοποιούν τη μορφή δίσκου Σύστημα αρχείων Live ή Mastered. Η παρακάτω διαδικασία για τη διαγραφή ενός δίσκου δεν εφαρμόζεται σε εγγράψιμους δίσκους, όπως δίσκους CD-R, DVD-R, ή DVD+R.

 1. Τοποθετήστε τον επανεγγράψιμο δίσκο, όπως δίσκο CD-RW, DVD-RW, DVD+RW ή DVD-RAM στη μονάδα εγγραφής CD, DVD ή δίσκου Blu-ray του υπολογιστή σας.

 2. Ανοίξτε το παράθυρο "Υπολογιστής" κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη" και, στη συνέχεια, στην επιλογή Υπολογιστής.

 3. Στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο της μονάδας εγγραφής CD, DVD ή δίσκου Blu-ray.

 4. Από τη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή αυτού του δίσκου και μετά ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.

Για να διαγράψετε ένα ή περισσότερα αρχεία σε έναν δίσκο

Αν έχετε επανεγγράψιμο δίσκο (όπως δίσκο CD-RW ή DVD-RW) ή εγγράψιμο δίσκο (όπως δίσκο CD-R ή DVD-R) που έχει διαμορφωθεί το σύστημα αρχείων Live, μπορείτε να διαγράψετε ένα, μερικά ή όλα τα αρχεία του δίσκου.

 1. Τοποθετήστε το εγγράψιμο ή επανεγγράψιμο δίσκο στη μονάδα εγγραφής δίσκου CD, DVD ή Blu-ray.

 2. Ανοίξτε το παράθυρο "Υπολογιστής" κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη" και, στη συνέχεια, στην επιλογή Υπολογιστής.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της μονάδας εγγραφής δίσκου CD, DVD ή Blu-ray στην Εξερεύνηση των Windows για να προβάλετε τα αρχεία του δίσκου.

 4. Επιλέξτε τα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε να διαγράψετε.

  Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα αρχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε κλικ στα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Delete.Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;