Τα Windows παρέχουν πολλούς τρόπους εύρεσης αρχείων και φακέλων. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος αναζήτησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές μεθόδους για διαφορετικές καταστάσεις.

Χρήση του πλαισίου αναζήτησης στο μενού "Έναρξη"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο αναζήτησης από το μενού "'Έναρξη" για την εύρεση αρχείων, φακέλων, προγραμμάτων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή.

Για να βρείτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας το μενού "Έναρξη":

 • Κάντε κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη" και πληκτρολογήστε μια λέξη ή μέρος μιας λέξης στο πλαίσιο αναζήτησης.
  Εικόνα των αποτελεσμάτων αναζήτησης στο μενού "Έναρξη"
  Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται μόλις ξεκινήσετε να πληκτρολογείτε στο πλαίσιο αναζήτησης.

  Καθώς πληκτρολογείτε, θα εμφανιστούν στοιχεία που αντιστοιχούν στο κείμενό σας στο μενού "Έναρξη". Τα αποτελέσματα αναζήτησης βασίζονται στο κείμενο που περιέχεται στο όνομα του αρχείου, στο κείμενο που περιέχεται στο ίδιο το αρχείο, τις ετικέτες και άλλες ιδιότητες του αρχείου.

Σημείωση

 • Κατά την αναζήτηση από το μενού "Έναρξη", στα αποτελέσματα αναζήτησης θα εμφανιστούν μόνο τα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί σε ευρετήριο. Τα περισσότερα αρχεία του υπολογιστή καταχωρούνται αυτόματα σε ευρετήριο. Για παράδειγμα, οτιδήποτε συμπεριλαμβάνετε σε μια βιβλιοθήκη καταχωρείται αυτόματα σε ευρετήριο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ευρετήριο, ανατρέξτε στο θέμα Βελτίωση των αναζητήσεων των Windows με το ευρετήριο: συνήθεις ερωτήσεις.

Χρήση του πλαισίου αναζήτησης σε έναν φάκελο ή μια βιβλιοθήκη

Ενδέχεται συχνά να αναζητάτε ένα αρχείο που γνωρίζετε ότι είναι αποθηκευμένο κάπου σε έναν συγκεκριμένο φάκελο ή μια βιβλιοθήκη, όπως τα στοιχεία "Έγγραφα" ή "Εικόνες". Η αναζήτηση του αρχείου ενδέχεται να συνεπάγεται την αναζήτηση μεταξύ εκατοντάδων αρχείων και υποφακέλων. Για την εξοικονόμηση χρόνου και κόπου, χρησιμοποιείστε το πλαίσιο αναζήτησης στο επάνω μέρος του ανοικτού παραθύρου.

Εικόνα του πλαισίου αναζήτησης σε έναν φάκελο ή μια βιβλιοθήκη
Το πλαίσιο αναζήτησης σε φάκελο ή βιβλιοθήκη

Το πλαίσιο αναζήτησης φιλτράρει την τρέχουσα προβολή με βάση το κείμενο που πληκτρολογείτε. Η αναζήτηση ψάχνει κείμενο στο όνομα και τα περιεχόμενα του αρχείου, αλλά και στις ιδιότητες αρχείου, όπως οι ετικέτες. Σε μια βιβλιοθήκη, η αναζήτηση συμπεριλαμβάνει όλους τους φακέλους που περιέχονται σε μια βιβλιοθήκη, καθώς και τους υποφακέλους αυτών των φακέλων.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα αρχείο ή φάκελο χρησιμοποιώντας το πλαίσιο αναζήτησης:

 • Πληκτρολογήστε μια λέξη ή μέρος μιας λέξης στο πλαίσιο αναζήτησης.

  Κατά την πληκτρολόγηση, τα περιεχόμενα του φακέλου ή της βιβλιοθήκης φιλτράρονται, ώστε να απεικονίζεται κάθε διαδοχικός χαρακτήρας που πληκτρολογείτε. Όταν εμφανιστεί το αρχείο που θέλετε, μπορείτε να σταματήσετε να πληκτρολογείτε.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η βιβλιοθήκη εγγράφων σας είναι κάπως έτσι:

Εικόνα των περιεχομένων μιας βιβλιοθήκης πριν πληκτρολογήσετε στο πλαίσιο αναζήτησης
Βιβλιοθήκη εγγράφων προτού πληκτρολογήσετε στο πλαίσιο αναζήτησης

Ας υποθέσουμε, τώρα, ότι αναζητάτε τα αρχεία τιμολογίου σας και πληκτρολογείτε "τιμολόγιο" στο πλαίσιο αναζήτησης. Καθώς πληκτρολογείτε, η προβολή φιλτράρεται αυτόματα και θα εμφανιστούν αποτελέσματα όπως αυτά:

Εικόνα των περιεχομένων μιας βιβλιοθήκης αφού πληκτρολογήσετε τον όρο "invoice" στο πλαίσιο αναζήτησης
Βιβλιοθήκη εγγράφων αφού πληκτρολογήσετε τη λέξη "invoice" στο πλαίσιο αναζήτησης

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άλλες τεχνικές στο πλαίσιο αναζήτησης για να περιορίσετε μια αναζήτηση. Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιείτε αναζήτηση ενός αρχείου με βάση μία ή περισσότερες από τις ιδιότητές του (όπως η ετικέτα ή η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα αναζήτησης για τον καθορισμό της ιδιότητας στην αναζήτησή σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε λέξεις-κλειδιά στο πλαίσιο αναζήτησης για να περιορίσετε περαιτέρω τα αποτελέσματα. Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε φίλτρα και λέξεις-κλειδιά, ανατρέξτε στο θέμα Συμβουλές αναζήτησης στα Windows για προχωρημένους.

Επέκταση μιας αναζήτησης πέρα από μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ή έναν συγκεκριμένο φάκελο

Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση του στοιχείου που αναζητάτε σε μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ή έναν συγκεκριμένο φάκελο, μπορείτε να επεκτείνετε την αναζήτηση σε διαφορετικές θέσεις.

 1. Πληκτρολογήστε μια λέξη στο πλαίσιο αναζήτησης.

 2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Στην περιοχή Επανάληψη αναζήτησης σε:, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Επιλέξτε Βιβλιοθήκες για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε όλες τις βιβλιοθήκες.

  • Επιλέξτε Υπολογιστής για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρο τον υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η αναζήτηση των αρχείων που δεν είναι καταχωρημένα σε ευρετήριο (όπως τα αρχεία συστήματος ή προγράμματος). Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι η αναζήτηση ενδέχεται να αργεί.

  • Επιλέξτε Προσαρμοσμένη για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε συγκεκριμένες θέσεις.

  • Επιλέξτε Internet για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με σύνδεση, με χρήση του προεπιλεγμένου προγράμματος περιήγησης Web και της προεπιλεγμένης υπηρεσίας παροχής αναζήτησης.Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;