Εύρεση ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε πρόσφατα


Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βρείτε ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί πρόσφατα.

Για
Κάντε το εξής

Επιστροφή στην ιστοσελίδα που μόλις εγκαταλείψατε

Κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω.

Εικόνα του κουμπιού "Πίσω"

Προβολή του ιστορικού των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε στο παρελθόν στον Internet Explorer

Κάντε κλικ στο κουμπί Αγαπημένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ιστορικό. Κάντε κλικ στην τοποθεσία που θέλετε να επισκεφθείτε.

Η λίστα του ιστορικού μπορεί να ταξινομηθεί με βάση την ημερομηνία, το όνομα τοποθεσίας, τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε συχνότερα ή τις τοποθεσίες που επισκεφθήκατε πιο πρόσφατα, κάνοντας κλικ στη λίστα που εμφανίζεται κάτω από την καρτέλα Ιστορικό.

Επιστροφή σε κάποια από τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου λειτουργίας

Κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του κουμπιού Εμπρός και κατόπιν επιλέξτε από τη λίστα, για να επανέλθετε σε μια σελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως.

Εικόνα του κουμπιού "Εμπρός"

Εμφάνιση του Κέντρου Αγαπημένων συνεχώς

Κάντε κλικ στο κουμπί ΚαρφίτσωμαΕικόνα του κουμπιού "Καρφίτσωμα του Κέντρου Αγαπημένων" στο Κέντρο Αγαπημένων.

Επιστροφή σε διευθύνσεις Web που πληκτρολογήσατε στη γραμμή διευθύνσεων

Κάντε κλικ στο βέλος Εμφάνιση Αυτόματης Καταχώρησης γραμμής διευθύνσεων στο τέλος της γραμμής διευθύνσεων για να εμφανιστεί μια λίστα τοποθεσιών Web που πληκτρολογήσατε προηγουμένως στη γραμμή διευθύνσεων. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την πληκτρολόγηση και ο Internet Explorer θα προτείνει αντιστοιχίες.

Εικόνα του κουμπιού αυτόματης συμπλήρωσης της γραμμής διευθύνσεων
Κουμπί "Εμφάνιση Αυτόματης Καταχώρησης γραμμής διευθύνσεων"

Άνοιγμα της τελευταίας περιόδου λειτουργίας περιήγησης

Κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκ νέου άνοιγμα τελευτ. περ. λειτουργίας περιήγησης.

Άνοιγμα καρτελών που έχουν κλείσει μετά την έναρξη του Internet Explorer

Κάντε κλικ στο κουμπί Νέα καρτέλα και, κατόπιν, κάτω από το στοιχείο Εκ νέου άνοιγμα κλεισμένων καρτελών, κάντε κλικ στην ιστοσελίδα που θέλετε να ανοίξετε.

Εικόνα του κουμπιού "Νέα καρτέλα"
Κουμπί "Νέα καρτέλα"


Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;