Λήψη νέου αριθμού-κλειδιού προϊόντος των WindowsΕάν ο αριθμός-κλειδί προϊόντος των Windows δεν είναι έγκυρος, εάν δεν διαθέτετε αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows ή εάν έχετε χάσει τον αριθμό-κλειδί προϊόντος που συνόδευε τα Windows, θα χρειαστεί να αγοράσετε ένα νέο για να ενεργοποιήσετε τα Windows. Για να μάθετε πώς να βρείτε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος, ανατρέξε στο θέμα Πού μπορώ να βρω τον αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows 7; Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σφάλμα ενεργοποίησης των Windows 7: μη έγκυρος αριθμός-κλειδί προϊόντος.

Μετά την εγκατάσταση των Windows έχετε στη διάθεσή σας 30 ημέρες για να τα ενεργοποιήσετε ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφώνου. Αν αυτή η περίοδος των 30 ημερών λήξει χωρίς να έχετε ολοκληρώσει την ενεργοποίηση, τα Windows θα σταματήσουν να λειτουργούν μέχρι να ενεργοποιήσετε το αντίγραφο των Windows που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση των Windows 7: συνήθεις ερωτήσεις.

Για να αποκτήσετε ένα νέο γνήσιο αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows 7, θα χρειαστεί να αγοράσετε ένα επιπλέον αντίγραφο της ίδιας έκδοσης των Windows 7, το οποίο θα περιέχει έναν αριθμό-κλειδί που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη των Windows 7 στη χώρα ή την περιοχή σας, μεταβείτε στην ιστοσελίδα Αγορά. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε τα Windows 7 από σημεία λιανικής πώλησης.