Ενημερωτικό δελτίο του κύκλου ζωής των Windows

Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2014

Κάθε προϊόν Windows έχει έναν κύκλο ζωής. Ο κύκλος ζωής ξεκινά με την κυκλοφορία του προϊόντος και λήγει όταν πλέον το προϊόν δεν υποστηρίζεται. Η γνώση των βασικών ημερομηνιών σε αυτόν τον κύκλο ζωής σάς βοηθά να λάβετε εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με το πότε θα κάνετε αναβάθμιση ή άλλες αλλαγές στο λογισμικό σας. Ακολουθούν τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που προκύπτουν από τον κύκλο ζωής των Windows.

Λήξη υποστήριξης

Με τη Λήξη υποστήριξης αναφερόμαστε στην ημερομηνία από την οποία και έπειτα η Microsoft δεν παρέχει πλέον αυτόματα διορθωτικά προγράμματα, ενημερώσεις ή τεχνική βοήθεια μέσω Internet. Αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ενημέρωση ή service pack. Χωρίς την υποστήριξη της Microsoft, δεν θα λαμβάνετε πλέον ενημερώσεις ασφαλείας που μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του υπολογιστή σας από επιβλαβείς ιούς, λογισμικό spyware και άλλο κακόβουλο λογισμικό το οποίο μπορεί να υποκλέψει τις προσωπικές σας πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο θέμα Κύκλος ζωής υποστήριξης της Microsoft .

Λειτουργικά συστήματα υπολογιστών-πελατών Πιο πρόσφατη ενημέρωση ή service pack Λήξη βασικής υποστήριξης Λήξη εκτεταμένης υποστήριξης
Λειτουργικά συστήματα υπολογιστών-πελατών

Windows XP

Πιο πρόσφατη ενημέρωση ή service pack
Λήξη βασικής υποστήριξης

14 Απριλίου 2009

Λήξη εκτεταμένης υποστήριξης
Λειτουργικά συστήματα υπολογιστών-πελατών

Windows Vista

Πιο πρόσφατη ενημέρωση ή service pack
Λήξη βασικής υποστήριξης

10 Απριλίου 2012

Λήξη εκτεταμένης υποστήριξης

11 Απριλίου 2017

Λειτουργικά συστήματα υπολογιστών-πελατών

Windows 7 *

Πιο πρόσφατη ενημέρωση ή service pack
Λήξη βασικής υποστήριξης

13 Ιανουαρίου 2015

Λήξη εκτεταμένης υποστήριξης

14 Ιανουαρίου 2020

Λειτουργικά συστήματα υπολογιστών-πελατών

Windows 8

Πιο πρόσφατη ενημέρωση ή service pack
Λήξη βασικής υποστήριξης

9 Ιανουαρίου 2018

Λήξη εκτεταμένης υποστήριξης

10 Ιανουαρίου 2023

* Η υποστήριξη για τα Windows 7 RTM χωρίς service pack έληξε στις 9 Απριλίου 2013. Φροντίστε να εγκαταστήσετε το Windows 7 Service Pack 1 σήμερα, για να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε υποστήριξη και ενημερώσεις.

Λήξη υποστήριξης: ερωτήσεις και απαντήσεις

Εμφάνιση όλων

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της βασικής και της εκτεταμένης υποστήριξης;

  • Βασική υποστήριξη—Η Microsoft θα παρέχει βασική υποστήριξη για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία γενικής διαθεσιμότητας ενός προϊόντος ή για 2 χρόνια μετά την κυκλοφορία του προϊόντος που θα το διαδεχτεί, ανάλογα με το ποια είναι μεταγενέστερη. Για παράδειγμα, αν αγοράσετε μια νέα έκδοση των Windows και πέντε χρόνια αργότερα κυκλοφορήσει μια άλλη έκδοση, θα έχετε άλλα δύο χρόνια υποστήριξης για την προηγούμενη έκδοση.

  • Εκτεταμένη υποστήριξη—Η Microsoft θα παρέχει εκτεταμένη υποστήριξη είτε για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία γενικής διαθεσιμότητας ενός προϊόντος είτε για 2 χρόνια μετά την κυκλοφορία του δεύτερου στη σειρά προϊόντος που θα το διαδεχτεί (δύο εκδόσεις μετά), ανάλογα με το ποια είναι μεταγενέστερη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαφορά μεταξύ βασικής και εκτεταμένης υποστήριξης, ανατρέξτε στο θέμα Συνήθεις ερωτήσεις για την πολιτική του κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft .

Τι θα πρέπει να κάνω, όταν η έκδοση των Windows που χρησιμοποιώ φτάσει στην ημερομηνία λήξης υποστήριξης;

Μπορείτε είτε να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ενημέρωση ή service pack είτε να κάνετε αναβάθμιση σε νεότερη έκδοση των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι σημαίνει ότι η έκδοση των Windows που διαθέτω δεν υποστηρίζεται πλέον;

Με ποιον τρόπο επηρεάζει την επιχείρησή μου η λήξη της υποστήριξης για τα Windows XP;

Μάθετε τους λόγους για τους οποίους η Microsoft έληξε την υποστήριξη για τα Windows XP SP3 και το Office 2003, τι σημαίνει αυτό για εσάς και πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, για να ξεκινήσετε τη μετεγκατάστασή σας.

Λήξη πωλήσεων

Με τη Λήξη πωλήσεων αναφερόμαστε στην ημερομηνία από την οποία και έπειτα μια συγκεκριμένη έκδοση των Windows δεν αποστέλλεται πλέον σε μεταπωλητές ή σε Κατασκευαστές Πρωτότυπου Εξοπλισμού (OEM). Παραδείγματα OEM είναι η Dell και η Toshiba, οι κατασκευαστές υπολογιστών που συνήθως προεγκαθιστούν λογισμικό Windows. Όταν κάποια έκδοση των Windows προσεγγίσει την ημερομηνία λήξης πωλήσεων, είναι ώρα να σκεφτείτε μήπως πρέπει να κάνετε αναβάθμιση.

Σε αυτόν τον πίνακα αναγράφονται ημερομηνίες λήξης πωλήσεων για συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα των Windows.

Λειτουργικά συστήματα και ενημερώσεις υπολογιστών-πελατών Ημερομηνία γενικής διαθεσιμότητας Λήξη πωλήσεων λογισμικού λιανικής πώλησης * Λήξη πωλήσεων για υπολογιστές με προεγκατεστημένα Windows
Λειτουργικά συστήματα και ενημερώσεις υπολογιστών-πελατών

Windows XP

Ημερομηνία γενικής διαθεσιμότητας

31 Δεκεμβρίου 2001

Λήξη πωλήσεων λογισμικού λιανικής πώλησης *

30 Ιουνίου 2008

Λήξη πωλήσεων για υπολογιστές με προεγκατεστημένα Windows

22 Οκτωβρίου 2010

Λειτουργικά συστήματα και ενημερώσεις υπολογιστών-πελατών

Windows Vista

Ημερομηνία γενικής διαθεσιμότητας

30 Ιανουαρίου 2007

Λήξη πωλήσεων λογισμικού λιανικής πώλησης *

22 Οκτωβρίου 2010

Λήξη πωλήσεων για υπολογιστές με προεγκατεστημένα Windows

22 Οκτωβρίου 2011

Λειτουργικά συστήματα και ενημερώσεις υπολογιστών-πελατών

Windows 7 Home Basic, Home Premium, Ultimate

Ημερομηνία γενικής διαθεσιμότητας

22 Οκτωβρίου 2009

Λήξη πωλήσεων λογισμικού λιανικής πώλησης *

31 Οκτωβρίου 2013

Λήξη πωλήσεων για υπολογιστές με προεγκατεστημένα Windows

31 Οκτωβρίου 2014

Λειτουργικά συστήματα και ενημερώσεις υπολογιστών-πελατών

Windows 7 Professional

Ημερομηνία γενικής διαθεσιμότητας

22 Οκτωβρίου 2009

Λήξη πωλήσεων λογισμικού λιανικής πώλησης *

31 Οκτωβρίου 2013

Λήξη πωλήσεων για υπολογιστές με προεγκατεστημένα Windows

Δεν έχει ακόμα καθοριστεί **

Λειτουργικά συστήματα και ενημερώσεις υπολογιστών-πελατών

Windows 8

Ημερομηνία γενικής διαθεσιμότητας

26 Οκτωβρίου 2012

Λήξη πωλήσεων λογισμικού λιανικής πώλησης *

31 Οκτωβρίου 2014

Λήξη πωλήσεων για υπολογιστές με προεγκατεστημένα Windows

Δεν έχει ακόμα καθοριστεί

Λειτουργικά συστήματα και ενημερώσεις υπολογιστών-πελατών

Windows 8.1

Ημερομηνία γενικής διαθεσιμότητας

18 Οκτωβρίου 2013

Λήξη πωλήσεων λογισμικού λιανικής πώλησης *

Δεν έχει ακόμα καθοριστεί

Λήξη πωλήσεων για υπολογιστές με προεγκατεστημένα Windows

Δεν έχει ακόμα καθοριστεί

* Να θυμάστε ότι όταν το προϊόν λογισμικού λιανικής πώλησης φτάσει στην ημερομηνία λήξης πωλήσεων, εξακολουθεί να είναι δυνατή η αγορά του μέσω OEM (της εταιρείας που κατασκεύασε τον υπολογιστή σας) μέχρι να φτάσει η ημερομηνία λήξης πωλήσεων των υπολογιστών με προεγκατεστημένα Windows.

** Η Microsoft θα παρέχει προειδοποίηση ενός έτους πριν από τη λήξη της ημερομηνίας πωλήσεων.

Λήξη πωλήσεων: ερωτήσεις και απαντήσεις

Εμφάνιση όλων

Για πόσο καιρό θα μπορούν οι OEM να πωλούν συσκευές στις οποίες είναι εγκαταστημένη μια προηγούμενη έκδοση των Windows;

Όταν η Microsoft θέσει σε κυκλοφορία μια νέα έκδοση των Windows, θα συνεχίσει να επιτρέπει στους OEM να πωλούν υπολογιστές με προεγκατεστημένη την προηγούμενη έκδοση για έως και δύο χρόνια μετά την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας έκδοσης, εκτός αν υπάρξει κάποια διαφορετική ανακοίνωση. Ορισμένες εκδόσεις OEM των προϊόντων Windows περιλαμβάνουν δικαιώματα υποβάθμισης (όπως περιγράφεται στους όρους άδειας χρήσης για το λογισμικό). Τα δικαιώματα υποβάθμισης καθιστούν δυνατή τη χρήση προηγούμενης έκδοσης των Windows αντί του λογισμικού με άδεια χρήσης που είναι προεγκατεστημένο σε έναν νέο υπολογιστή. Για πρόσθετες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Δικαιώματα υποβάθμισης.

Για πόσο καιρό θα μπορούν τα καταστήματα λιανικής πώλησης να πωλούν συσκευές στις οποίες είναι εγκαταστημένη μια προηγούμενη έκδοση των Windows;

Θα συνεχίσουμε να επιτρέπουμε στους μεταπωλητές να πωλούν την προηγούμενη έκδοση των Windows για ένα έτος μετά την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας έκδοσης.

Για πόσο καιρό θα είναι διαθέσιμα τα προγράμματα χορήγησης πολλαπλών αδειών χρήσης (Volume Licensing) για μια προηγούμενη έκδοση των Windows;

Για τα προγράμματα χορήγησης πολλαπλών αδειών χρήσης (Volume Licensing), οι άδειες χρήσης θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες μέσω των δικαιωμάτων υποβάθμισης μετά τη λήξη της γενικής διαθεσιμότητας. Η γενική διαθεσιμότητα των αδειών χρήσης για την προηγούμενη έκδοση των Windows θα σταματήσει μόλις γίνει διαθέσιμη η νέα έκδοση. Ωστόσο, θα υπάρχουν διαθέσιμα μέσα για την τρέχουσα έκδοση, καθώς και για τις δύο προηγούμενες εκδόσεις.

Service pack και ενημερώσεις

Τα service pack και οι ενημερώσεις αποτελούν μέρος της διαδικασίας διατήρησης της ενημέρωσης του προϊόντος των Windows που χρησιμοποιείτε. Τα service pack συνδυάζουν τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και διορθωτικά προγράμματα σε ένα πακέτο ή στοιχείο λήψης. Το service pack μπορεί να περιέχει βελτιώσεις ασφάλειας και επιδόσεων, καθώς και υποστήριξη για νέους τύπους υλικού. Για να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο service pack για Windows XP, Windows Vista ή Windows 7, ή για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση για Windows 8, επισκεφτείτε το Κέντρο Service Pack.

Λειτουργικά συστήματα επιτραπέζιων υπολογιστών Ημερομηνία διαθεσιμότητας Η υποστήριξη έχει αποσυρθεί
Λειτουργικά συστήματα επιτραπέζιων υπολογιστών

Windows XP SP1

Ημερομηνία διαθεσιμότητας

30 Αυγούστου 2002

Η υποστήριξη έχει αποσυρθεί

10 Οκτωβρίου 2006

Λειτουργικά συστήματα επιτραπέζιων υπολογιστών

Windows XP SP2

Ημερομηνία διαθεσιμότητας

17 Σεπτεμβρίου 2004

Η υποστήριξη έχει αποσυρθεί

13 Ιουλίου 2010

Λειτουργικά συστήματα επιτραπέζιων υπολογιστών

Windows XP SP3

Ημερομηνία διαθεσιμότητας

21 Απριλίου 2008

Η υποστήριξη έχει αποσυρθεί

8 Απριλίου 2014

Λειτουργικά συστήματα επιτραπέζιων υπολογιστών

Windows Vista SP1

Ημερομηνία διαθεσιμότητας

4 Φεβρουαρίου 2008

Η υποστήριξη έχει αποσυρθεί

12 Ιουλίου 2011

Λειτουργικά συστήματα επιτραπέζιων υπολογιστών

Windows Vista SP2

Ημερομηνία διαθεσιμότητας

26 Μαΐου 2009

Η υποστήριξη έχει αποσυρθεί
Λειτουργικά συστήματα επιτραπέζιων υπολογιστών

Windows 7 SP1

Ημερομηνία διαθεσιμότητας

22 Φεβρουαρίου 2011

Η υποστήριξη έχει αποσυρθεί
Λειτουργικά συστήματα επιτραπέζιων υπολογιστών

Windows 8.1

Ημερομηνία διαθεσιμότητας

18 Οκτωβρίου 2013

Η υποστήριξη έχει αποσυρθεί

Service pack και ενημερώσεις: ερωτήσεις και απαντήσεις

Εμφάνιση όλων

Ποια είναι η πολιτική υποστήριξης για τα service pack των Windows;

Η υποστήριξη λήγει 24 μήνες μετά την κυκλοφορία του επόμενου service pack ή στο τέλος του κύκλου ζωής της υποστήριξης του προϊόντος, όποιο είναι πρώτο. Αν χρησιμοποιείτε λογισμικό χωρίς το πιο πρόσφατο service pack, δεν θα σας παρέχεται καμία ενημέρωση ασφαλείας ή μη ασφαλείας, αν και οι προϋπάρχουσες ενημερώσεις θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης service pack.

Αν η έκδοση των Windows που χρησιμοποιώ παρέχει τακτικές ειδοποιήσεις ενημερώσεων, σημαίνει ότι έχω εγκαταστημένο κάποιο service pack;

Όχι απαραίτητα. Οι ειδοποιήσεις ενημερώσεων υποδεικνύουν μόνο ότι η υποστήριξη του λογισμικού σας δεν έχει λήξει. Για να μάθετε αν έχετε ήδη εγκατεστημένο κάποιο service pack, διαβάστε τις πληροφορίες στη σελίδα του Windows Update . Για να εγκαταστήσετε τα πιο πρόσφατα service pack των Windows, ανατρέξτε στο Κέντρο Service Pack.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη service pack για προϊόντα Windows Server;

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη service pack.

Λειτουργικά συστήματα διακομιστών Προηγούμενα service pack Τρέχον service pack και ημερομηνία διαθεσιμότητας Επόμενη ενημέρωση και εκτιμώμενη ημερομηνία διαθεσιμότητας
Λειτουργικά συστήματα διακομιστών

Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Advanced Server και Datacenter Server

Προηγούμενα service pack

SP3 ή προγενέστερο

Τρέχον service pack και ημερομηνία διαθεσιμότητας

SP4
26 Ιουνίου 2003

Συνάθροιση ενημερώσεων αρ. 1 για το SP4
28 Ιουνίου 2005

Επόμενη ενημέρωση και εκτιμώμενη ημερομηνία διαθεσιμότητας

Η υποστήριξη για τα Windows 2000 έληξε στις 13 Ιουλίου 2010. Η Microsoft δεν παρέχει πια δημόσιες μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας ή service pack.

Λειτουργικά συστήματα διακομιστών

Windows Server 2003

Προηγούμενα service pack

SP1

Τρέχον service pack και ημερομηνία διαθεσιμότητας

SP2
13 Μαρτίου 2007

Επόμενη ενημέρωση και εκτιμώμενη ημερομηνία διαθεσιμότητας

Δεν έχουν προγραμματιστεί πρόσθετες ενημερώσεις

Λειτουργικά συστήματα διακομιστών

Windows Server 2008

Προηγούμενα service pack

SP1
(κυκλοφόρησε ο Windows Server 2008 συμπεριλαμβανομένου του SP1)

Τρέχον service pack και ημερομηνία διαθεσιμότητας

SP2
26 Μαΐου 2009

Επόμενη ενημέρωση και εκτιμώμενη ημερομηνία διαθεσιμότητας

Δεν έχει ακόμα καθοριστεί

Λειτουργικά συστήματα διακομιστών

Windows Server 2008 R2

Προηγούμενα service pack

Δεν ισχύει

Τρέχον service pack και ημερομηνία διαθεσιμότητας

SP1
22 Φεβρουαρίου 2011

Επόμενη ενημέρωση και εκτιμώμενη ημερομηνία διαθεσιμότητας

Δεν έχει ακόμα καθοριστεί

Δικαιώματα υποβάθμισης των Windows

Για να χρησιμοποιήσουν προγενέστερες εκδόσεις του λογισμικού των Windows σε υπολογιστές στους οποίους έχουν εγκατασταθεί νεότερες εκδόσεις, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν μια άδεια για δικαιώματα υποβάθμισης. Αυτά τα δικαιώματα υποβάθμισης ποικίλουν ανάλογα με το αν το λογισμικό αποκτήθηκε μέσω προγραμμάτων χορήγησης πολλαπλών αδειών χρήσης (Volume Licensing), ΟΕΜ ή FPP. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα δικαιώματα, ελέγξετε το ενημερωτικό υλικό για άδειες χρήσης και δικαιώματα υποβάθμισης.