Προγραμματισμός εργασίας


Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστές για να εκτελέσετε αυτά τα βήματα. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστές, μπορείτε να αλλάξετε μόνο τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στο λογαριασμό χρήστη σας.

Αν χρησιμοποιείτε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα τακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό χρονοδιαγράμματος εργασιών" για να δημιουργήσετε μια εργασία που θα ανοίγει αυτόματα το πρόγραμμα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα επιλέξετε. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε ένα οικονομικό πρόγραμμα μια συγκεκριμένη ημέρα κάθε μήνα, μπορείτε να προγραμματίσετε μια εργασία που να ανοίγει το πρόγραμμα αυτόματα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να το ξεχάσετε.

 1. Ανοίξτε το Χρονοδιάγραμμα εργασιών κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, στην επιλογή Σύστημα και Ασφάλεια, στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης και κατόπιν κάνοντας διπλό κλικ στην επιλογή Χρονοδιάγραμμα εργασιών. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστήΑν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία βασικής εργασίας.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εργασία και μια προαιρετική περιγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Πραγματοποιήστε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να επιλέξετε ένα χρονοδιάγραμμα βάσει του ημερολογίου, επιλέξτε Καθημερινά, Εβδομαδιαία, Μηνιαία ή Μία φορά, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο, καθορίστε το χρονοδιάγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  • Για να επιλέξετε ένα χρονοδιάγραμμα βασισμένο σε κοινά επαναλαμβανόμενα συμβάντα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή ή Κατά τη σύνδεση χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  • Για να επιλέξετε ένα χρονοδιάγραμμα βασισμένο σε συγκεκριμένα συμβάντα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατά την καταγραφή συγκεκριμένου συμβάντος, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο, καθορίστε το συμβάν και άλλες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις αναπτυσσόμενες λίστες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Για να προγραμματίσετε ένα πρόγραμμα ώστε να ξεκινά αυτόματα, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση ενός προγράμματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το πρόγραμμα που θέλετε να ξεκινήσει και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Για να προγραμματίσετε την αυτόματη εκτέλεση μιας εργασίας όταν γίνεται εκκίνηση του υπολογιστή

Εάν θέλετε να εκτελείται μια εργασία όταν γίνεται εκκίνηση του υπολογιστή, είτε είναι συνδεδεμένος ένας χρήστης είτε όχι, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

 1. Ανοίξτε το Χρονοδιάγραμμα εργασιών κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, στην επιλογή Σύστημα και Ασφάλεια, στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης και κατόπιν κάνοντας διπλό κλικ στην επιλογή Χρονοδιάγραμμα εργασιών. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστήΑν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία βασικής εργασίας.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εργασία και μια προαιρετική περιγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή μου και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Για να προγραμματίσετε ένα πρόγραμμα ώστε να ξεκινά αυτόματα, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη προγράμματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το πρόγραμμα που θέλετε να ξεκινήσει και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα των ιδιοτήτων της εργασίας, όταν κάνω κλικ στο κουμπί "Τέλος" και κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες, επιλέξτε Εκτέλεση είτε ο χρήστης είναι συνδεδεμένος είτε όχι και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση

 • Το Χρονοδιάγραμμα Εργασιών είναι ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC) και περιλαμβάνει επιπλέον βοήθεια για προχωρημένους χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανοίξτε το Χρονοδιάγραμμα Εργασιών, κάντε κλικ στο μενού Βοήθεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Θέματα στη Βοήθεια.Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;