Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση: Συνήθεις ερωτήσεις


Παρακάτω δίνονται απαντήσεις σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση.

Εμφάνιση όλων

Τι είναι η Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση;

Η Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση είναι ένα εργαλείο των Windows, το οποίο μπορεί να επιδιορθώσει συγκεκριμένα προβλήματα που ενδέχεται να παρεμποδίζουν την εκκίνηση των Windows. Όταν εκτελείτε την Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση, αυτή σαρώνει τον υπολογιστή σας ανιχνεύοντας το πρόβλημα και έπειτα προσπαθεί να το επιδιορθώσει, ώστε ο υπολογιστής σας να μπορεί να ξεκινήσει κανονικά.

Η Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση είναι ένα από τα εργαλεία αποκατάστασης του μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος". Αυτό το σύνολο εργαλείων βρίσκεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και στον δίσκο εγκατάστασης των Windows.

Σημείωση

  • Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε έναν δίσκο επιδιόρθωσης συστήματος που να περιέχει το μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος" . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία δίσκου επιδιόρθωσης συστήματος.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση;

Εάν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα εκκίνησης, θα γίνει αυτόματα έναρξη της Επιδιόρθωσης κατά την εκκίνηση και απόπειρα επιδιόρθωσης του προβλήματος.

Εάν το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό που δεν επιτρέπει την αυτόματη εκκίνηση της Επιδιόρθωσης κατά την εκκίνηση και δεν έχετε πρόσβαση στο μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος" στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, μπορείτε να μεταβείτε στο μενού και να εκκινήσετε την Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση από τον δίσκο εγκατάστασης των Windows ή έναν δίσκο επιδιόρθωσης συστήματος που έχετε δημιουργήσει προηγουμένως. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ποιες είναι οι επιλογές αποκατάστασης συστήματος στα Windows 7;

Σημείωση

  • Εάν χρησιμοποιείτε Tablet PC ή άλλον υπολογιστή με οθόνη αφής, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι ώστε να χρησιμοποιήσετε την "Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση" και τα άλλα εργαλεία στο μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος".

Υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορεί να επιδιορθώσει η "Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση";

Η Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση μπορεί να επιδιορθώσει μόνο συγκεκριμένα προβλήματα, όπως είναι αρχεία συστήματος που λείπουν ή είναι κατεστραμμένα. Δεν μπορεί να επιδιορθώσει σφάλματα υλικού, όπως πρόβλημα στον σκληρό δίσκο ή μια μη συμβατή μνήμη και δεν παρέχει προστασία από επιθέσεις ιών.

Η Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση δεν έχει σχεδιαστεί για την επιδιόρθωση των προβλημάτων εγκατάστασης των Windows και δεν αποτελεί εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, ώστε να βοηθάει στην ανάκτηση προσωπικών αρχείων, όπως οι φωτογραφίες ή τα έγγραφα. Για την προστασία του υπολογιστή σας, δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας του συστήματος και των αρχείων σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε αναζήτηση για τη φράση "αντίγραφα ασφαλείας" στη Βοήθεια και Υποστήριξη των Windows.

Τι γίνεται εάν η Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση δεν μπορεί να επιδιορθώσει το πρόβλημά μου;

Εάν οι επιδιορθώσεις δεν είναι επιτυχείς, θα εμφανιστεί μια σύνοψη του προβλήματος καθώς και συνδέσεις για πληροφορίες υποστήριξης. Ο κατασκευαστής του υπολογιστή σας θα περιλαμβάνει ενδεχομένως επιπλέον πληροφορίες βοήθειας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ποιες είναι οι επιλογές αποκατάστασης συστήματος στα Windows 7;Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;