Συγχρονισμός με χρήση του Χαρτοφύλακα


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Χαρτοφύλακα για να διατηρήσετε συγχρονισμένα τα αρχεία ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς υπολογιστές, ακόμα και αν οι υπολογιστές δεν βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο. Εάν οι υπολογιστές δεν βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο, μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία από τον έναν υπολογιστή σε έναν άλλο χρησιμοποιώντας αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης, να εργαστείτε σε αυτά τα αρχεία στον άλλο υπολογιστή και έπειτα να χρησιμοποιήσετε τον Χαρτοφύλακα για να συγχρονίσετε τις αλλαγές με τον πρώτο υπολογιστή.

Εμφάνιση όλων

Για προετοιμασία του Χαρτοφύλακα για συγχρονισμό

 1. Ανοίξτε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε έναν νέο Χαρτοφύλακα.

 2. Κάντε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή στο παράθυρο του φακέλου, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χαρτοφύλακας.

 3. Εμφανίζεται ένας νέος Χαρτοφύλακας. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον Χαρτοφύλακα και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τα αρχεία που θέλετε να συγχρονίσετε στον Χαρτοφύλακα.

  Σημείωση

  • Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε έναν Χαρτοφύλακα στην επιφάνεια εργασίας κάνοντας δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή στην επιφάνεια εργασίας, επιλέγοντας Δημιουργία και κάνοντας κλικ στην επιλογή Χαρτοφύλακας.

Για συγχρονισμό με τον Χαρτοφύλακα μέσω σύνδεσης δικτύου

 1. Αντιγράψτε τον Χαρτοφύλακα μέσω του δικτύου στον δεύτερο υπολογιστή.

 2. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε στα αρχεία σε οποιονδήποτε υπολογιστή.

 3. Όταν είστε έτοιμοι να συγχρονίσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει, κάντε δεξιό κλικ στον Χαρτοφύλακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση όλων.

Για συγχρονισμό με τον Χαρτοφύλακα μέσω αφαιρούμενου μέσου αποθήκευσης

 1. Αντιγράψτε τον Χαρτοφύλακα σε οποιονδήποτε τύπο αφαιρούμενου μέσου αποθήκευσης.

 2. Αφαιρέστε το μέσο από τον πρώτο υπολογιστή και τοποθετήστε το στον δεύτερο υπολογιστή.

 3. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε στα αρχεία στον Χαρτοφύλακα στο αφαιρούμενο μέσο αποθήκευσης. Μην αντιγράψετε τον Χαρτοφύλακα από το αφαιρούμενο μέσο αποθήκευσης στον δεύτερο υπολογιστή.

 4. Για να συγχρονίσετε τις αλλαγές με τον πρώτο υπολογιστή, αφαιρέστε το μέσο από τον δεύτερο υπολογιστή και τοποθετήστε το στον πρώτο υπολογιστή.

 5. Από τον πρώτο υπολογιστή, ανοίξτε τον φάκελο του αφαιρούμενου μέσου αποθήκευσης, κάντε δεξιό κλικ στον Χαρτοφύλακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση όλων για να συγχρονίσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει.

Σημειώσεις

 • Όταν χρησιμοποιείτε τον Χαρτοφύλακα με αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης, δεν συγχρονίζετε ποτέ τα αρχεία του Χαρτοφύλακα με τον δεύτερο υπολογιστή. Αποκτάτε, απλώς, τη δυνατότητα να εργαστείτε με αυτά τα αρχεία χρησιμοποιώντας έναν άλλο υπολογιστή και έπειτα συγχρονίζετε τις αλλαγές αυτές με τον πρώτο υπολογιστή.

 • Ο Χαρτοφύλακας δεν συνεργάζεται με το Κέντρο συγχρονισμού.