Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δυνατοτήτων των WindowsΟρισμένα προγράμματα και δυνατότητες που περιλαμβάνονται στα Windows, όπως οι υπηρεσίες Internet Information Services, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένα για να είναι δυνατή η χρήση τους. Ορισμένες άλλες δυνατότητες είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή, ωστόσο μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε εάν δεν τις χρησιμοποιείτε.

Σε παλαιότερες εκδόσεις των Windows, για να απενεργοποιηθεί κάποια δυνατότητα ήταν απαραίτητη η πλήρης κατάργηση της εγκατάστασής της από τον υπολογιστή. Σε αυτήν την έκδοση των Windows, οι δυνατότητες παραμένουν αποθηκευμένες στον σκληρό δίσκο έτσι, ώστε να είναι δυνατή η επανενεργοποίησή τους, εάν το θελήσετε. Η απενεργοποίηση μιας δυνατότητας δεν καταργεί την εγκατάστασή της και δεν μειώνει το μέγεθος του χώρου που χρησιμοποιείται στον σκληρό δίσκο από τις δυνατότητες των Windows.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Windows, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού Έναρξη, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα, και κατόπιν επιλέξτε Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Windows. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστήΑν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.
  2. Για ενεργοποίηση μιας δυνατότητας των Windows, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, το οποίο βρίσκεται δίπλα στη δυνατότητα. Για απενεργοποίηση μιας δυνατότητας των Windows, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Εικόνα του παράθυρου διαλόγου "Δυνατότητες των Windows"
Οι φάκελοι ενδέχεται να περιέχουν επιλεγμένες και μη επιλεγμένες δυνατότητες

Ορισμένες δυνατότητες των Windows είναι ομαδοποιημένες σε φακέλους και ορισμένοι φάκελοι περιέχουν υποφακέλους με επιπλέον δυνατότητες. Εάν κάποιο πλαίσιο ελέγχου είναι μερικώς επιλεγμένο ή απενεργοποιημένο, τότε ορισμένα από τα στοιχεία στο εσωτερικό του φακέλου είναι ενεργοποιημένα και ορισμένα απενεργοποιημένα. Για να προβάλετε τα περιεχόμενα ενός φακέλου, κάντε διπλό κλικ στον φάκελο.

Σημείωση

  • Στον Windows Server 2008 R2, χρησιμοποιείστε τη "Διαχείριση διακομιστών" για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Windows.Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;