Ποιες είναι οι επιλογές αποκατάστασης συστήματος στα Windows;


Το μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος" περιέχει αρκετά εργαλεία, όπως η "Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση", που βοηθούν στην αποκατάσταση των Windows μετά από ένα σοβαρό σφάλμα. Αυτό το σύνολο εργαλείων βρίσκεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και στον δίσκο εγκατάστασης των Windows.

Σημειώσεις

 • Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε έναν δίσκο επιδιόρθωσης συστήματος που να περιέχει το μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία δίσκου επιδιόρθωσης συστήματος.

 • Εάν χρησιμοποιείτε Tablet PC ή άλλον υπολογιστή με οθόνη αφής, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι ώστε να χρησιμοποιήσετε την "Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση" και τα άλλα εργαλεία στο μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος".

Εικόνα του μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος"
Το μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος"
Εμφάνιση όλων

Τι κάνει κάθε επιλογή αποκατάστασης

Επιλογή αποκατάστασης συστήματος Περιγραφή
Επιλογή αποκατάστασης συστήματος

Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση

Περιγραφή

Διορθώνει ορισμένα προβλήματα, όπως ανύπαρκτα ή κατεστραμμένα αρχεία συστήματος, τα οποία ενδεχομένως εμποδίζουν τη σωστή εκκίνηση των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιδιόρθωση Εκκίνησης: συνήθεις ερωτήσεις.

Επιλογή αποκατάστασης συστήματος

Επαναφορά Συστήματος

Περιγραφή

Επαναφέρει τα αρχεία συστήματος του υπολογιστή σας σε προηγούμενο χρονικό σημείο, χωρίς να επηρεάζονται τα αρχεία, όπως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα έγγραφα ή οι φωτογραφίες.

Εάν χρησιμοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος από το μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος", δεν μπορείτε να αναιρέσετε τη λειτουργία επαναφοράς. Ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε ξανά την Επαναφορά Συστήματος και να επιλέξετε ένα διαφορετικό σημείο επαναφοράς, αν υπάρχει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι η Επαναφορά Συστήματος; και Επαναφορά Συστήματος: συνήθεις ερωτήσεις.

Επιλογή αποκατάστασης συστήματος

Αποκατάσταση ειδώλου συστήματος

Περιγραφή

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει προηγουμένως ένα είδωλο συστήματος. Είδωλο συστήματος είναι ένα εξατομικευμένο αντίγραφο ασφαλείας του διαμερίσματος που περιέχουν τα Windows και συμπεριλαμβάνει προγράμματα και δεδομένα χρήστη, όπως έγγραφα, εικόνες και μουσική. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι το είδωλο συστήματος;

Επιλογή αποκατάστασης συστήματος

Windows Εργαλείο διαγνωστικών μνήμης

Περιγραφή

Σαρώνει τη μνήμη του υπολογιστή σας για να ανιχνεύσει σφάλματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διάγνωση προβλημάτων με τη μνήμη στον υπολογιστή σας.

Επιλογή αποκατάστασης συστήματος

Γραμμή εντολών

Περιγραφή

Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τη γραμμή εντολών για να εκτελούν ενέργειες σχετικές με την αποκατάσταση και επίσης να εκτελούν άλλα εργαλεία γραμμής εντολών για διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Σημείωση

 • Ορισμένοι κατασκευαστές υπολογιστών ενδέχεται να προσαρμόσουν το μενού, προσθέτοντας ή καταργώντας εργαλεία αποκατάστασης ή συμπεριλαμβάνοντας τα δικά τους εργαλεία.

Για το άνοιγμα του μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος" στον υπολογιστή σας

 1. Αφαιρέστε όλες τις δισκέτες, τα CD και τα DVD από τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

 2. Πραγματοποιήστε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αν ο υπολογιστής σας έχει εγκατεστημένο μόνο ένα λειτουργικό σύστημα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο F8 κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F8 πριν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows. Αν το λογότυπο των Windows εμφανιστεί, θα πρέπει να προσπαθήσετε ξανά περιμένοντας έως ότου η ερώτηση για το λογότυπο των Windows εμφανιστεί και, στη συνέχεια, τερματίζοντας και επανεκκινώντας τον υπολογιστή σας.

  • Αν ο υπολογιστής σας διαθέτει περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το λειτουργικό σύστημα που θέλετε να επιδιορθώσετε και έπειτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο F8.

 3. Στην οθόνη Επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη, για να επισημάνετε την επιλογή Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. (Εάν η επιλογή Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας δεν υπάρχει στη λίστα, ο υπολογιστής σας δεν περιλαμβάνει προεγκατεστημένες επιλογές αποκατάστασης ή αυτές έχουν απενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή δικτύου.)

 4. Επιλέξτε μια διάταξη πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στο μενού Επιλογές αποκατάστασης συστήματος, κάντε κλικ σε ένα εργαλείο για να το ανοίξετε.

Για άνοιγμα του μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος" με χρήση του δίσκου εγκατάστασης των Windows 7, μιας μονάδας flash USB ή ενός δίσκου επιδιόρθωσης συστήματος

Εάν το σύστημα του υπολογιστή σας έχει υποστεί σοβαρή βλάβη και δεν έχετε πρόσβαση στο μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος" του υπολογιστή σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό από τον δίσκο εγκατάστασης των Windows 7, από μια μονάδα flash USB ή από ένα δίσκο επιδιόρθωσης συστήματος εάν δημιουργήσατε έναν προηγουμένως.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή χρησιμοποιώντας τον δίσκο ή τη μονάδα flash USB.

 1. Τοποθετήστε το δίσκο εγκατάστασης των Windows 7, τη μονάδα flash USB ή ένα δίσκο επιδιόρθωσης συστήματος και, στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας.

 2. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το κουμπί τροφοδοσίας.

 3. Όταν σας ζητηθεί, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο και στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

 4. Στη σελίδα Εγκατάσταση των Windows ή στη σελίδα Επιλογές αποκατάστασης συστήματος, επιλέξτε τη γλώσσα σας και άλλες προτιμήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Εάν χρησιμοποιείτε τον δίσκο εγκατάστασης των Windows ή τη μονάδα flash USB, επιλέξτε Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας.

 6. Επιλέξτε την εγκατάσταση των Windows που θέλετε να επιδιορθώσετε και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στο μενού Επιλογές αποκατάστασης συστήματος, κάντε κλικ σε ένα εργαλείο για να το ανοίξετε.

Αναγνωριστικό άρθρου: MSW700037Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;