Σφάλμα 800B0001 του Windows Update


Εάν εμφανιστεί το σφάλμα 800b0001 του Windows Update, αυτό σημαίνει ότι το Windows Update ή το Microsoft Update δεν μπορεί να καθορίσει την υπηρεσία παροχής κρυπτογράφησης, ή ένα αρχείο που απαιτείται από το Windows Update (το οποίο ονομάζεται catalog store) είναι κατεστραμμένο. Το εργαλείο "System Update Readiness" μπορεί να διορθώσει ορισμένες συνθήκες που προκαλούν αυτό το πρόβλημα. Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα Εργαλείο System Update Readiness. Στην ενότητα Πληροφορίες για προχωρημένους χρήστες, βρείτε την έκδοση των Windows και τον τύπο του συστήματος του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σύνδεση για λήψη του εργαλείου "System Update Readiness". Για να μάθετε ποια έκδοση των Windows χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή των πληροφοριών του υπολογιστή σας.

 2. Πραγματοποιήστε ξανά εκτέλεση του Windows Update.

  Σημείωση

  • Συνήθως η ανίχνευση διαρκεί 15 λεπτά ή λιγότερο αλλά μπορεί και να διαρκέσει περισσότερο σε ορισμένους υπολογιστές. Η γραμμή προόδου του Windows δεν ενημερώνεται κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης και η πρόοδος φαίνεται να σταματάει στο 60%. Η συμπεριφορά αυτή είναι αναμενόμενη. Η ανίχνευση συνεχίζει να εκτελείται και δεν θα πρέπει να ακυρώσετε την ενημέρωση.

Το εργαλείο "System Update Readiness" (CheckSUR για συντομία) είναι ένα πρόγραμμα που εκτελεί μία ανίχνευση για προβλήματα στον υπολογιστή σας τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν την εγκατάσταση ενημερώσεων. Το πρόβλημα που περιγράφεται παραπάνω είναι μία από τις συνθήκες που μπορούν να ελεγχθούν και να επιδιορθωθούν από το εργαλείο CheckSUR.

Εάν το εργαλείο CheckSUR συναντήσει προβλήματα κατά την εκτέλεσή του, τα καταγράφει σε ένα αρχείο που ονομάζεται CheckSUR.log και βρίσκεται στο φάκελο των Windows, στη διαδρομή Logs\CBS\. Σε προεπιλεγμένη εγκατάσταση των Windows, η διαδρομή αυτή θα είναι C:\Windows\Logs\CBS.

Εάν το εργαλείο "System Update Readiness" δεν διορθώσει το πρόβλημα, θα χρειαστεί να επιδιορθώσετε τα Windows. Η επιδιόρθωση των Windows δεν επηρεάζει τα προσωπικά σας αρχεία ή τα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.

Μόλις ολοκληρώσετε την επιδιόρθωση, θα χρειαστεί να επαναλάβετε την εκτέλεση του Windows Update για να εγκαταστήσετε τυχόν ενημερώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο DVD εγκατάστασης. Για να επιδιορθώσετε τα Windows, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

 2. Εισαγάγετε το DVD των Windows στη μονάδα δίσκου του υπολογιστή. Περιμένετε να ξεκινήσει η Εγκατάσταση. Εάν η Εγκατάσταση δεν ξεκινήσει αυτόματα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και πληκτρολογήστε Drive:\setup.exe στο πλαίσιο αναζήτησης, όπου Drive είναι το γράμμα της μονάδας DVD του υπολογιστή σας (για παράδειγμα, D:\setup.exe).

  2. Στη λίστα Προγράμματα, κάντε κλικ στο Setup.exe.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση τώρα.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεθείτε στο Internet για να λάβετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις για εγκατάσταση (προτείνεται).

 5. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows.

 6. Στο παράθυρο Ποιον τύπο εγκατάστασης θέλετε;, κάντε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση.

 7. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και εκτέλεση του Windows Update.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, ανατρέξτε σε αυτό το αυτόματο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων στην τοποθεσία Web Υποστήριξης της Microsoft ή μεταβείτε στην τοποθεσία Web Microsoft Answers για περαιτέρω βοήθεια.

Κωδικοί σφάλματος για τους οποίους ισχύει το παραπάνω: WindowsUpdate_800B0001

 • WindowsUpdate_800B0001

 • 0x800B0001Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;