Mobiilne lairibaühendus algusest lõpuni

Mobiilse lairibaühenduse abil saate luua Interneti-ühenduse kõikjal, kus on saadaval mobiilsidevõrk. Vajate mobiilse lairibaühenduse andmekaarti (kirjeldatud allpool) ja mobiilse lairibaühenduse lepingut.

Kuna mobiilne lairibaühendus on suhteliselt uus tehnoloogia, leiduvad võib-olla mõned tundmatud terminid ja mõisted. Käsitleme neid selles artiklis ja lisaks vaatame juhiseid mobiilse lairibaühenduse häälestamiseks ja kasutamiseks.

Mobiilse lairibaühenduse mõisted

Siin on mõne levinud termini definitsioonid.

 • Andmekaart on USB-seade või väike kaart, mis pakub mobiilse lairibaühenduse abil juurdepääsu Internetile. Andmekaart võib olla ka sülearvutisse sisse ehitatud.

 • Kliendi identifitseerimismoodul (SIM) on väike eemaldatav kaart, mis sisaldab abonemendi identiteeti ja turbeteavet mobiilse lairibaühenduse teenuste jaoks. Mõned andmekaardid ei pruugi olla füüsiliselt tuvastatavad või eemaldatavad SIM-id.

 • Pääsupunkti nimi (APN) või pääsustring on mobiilsideoperaatori antav tähe- ja numbrikombinatsioon, mis identifitseerib teie võrgupääsu tüübi. Mobiilsideoperaatoril võib olla erinevaid pääsupunkti nimesid, mis pakuvad eri tüüpi teenuseid.

 • Nagu telefoni puhul, on rändlus liikumine väljaspool tavapärast geograafilist kasutusala. Rändluse ajal luuakse mobiilsideoperaatorige ühendus partnervõrgu kaudu ja tavaliselt on andmeedastusteenus kallim.

 • 3G-, 4G- ja LTE-võrgud on mobiilsidevõrgud, mis toetavad erinevaid ühenduskiirusi ja tehnoloogiaid.

Interneti-ühenduse häälestamine ja loomine

Kuva kõik

Mobiilse lairibaühenduse häälestamine esimest korda

 1. Aktiveerige oma SIM-moodul ja selle mobiilse lairibaühenduse teenus. Selle tegemiseks vajalikku teavet saate oma mobiilsideoperaatorilt või seadme müüjalt.

 2. Kui teil on väline mobiilse lairibaühenduse seade, veenduge, et see oleks vastavalt tootja juhistele arvutisse õigesti sisestatud ja et raadiovõrgu lüliti oleks sisse lülitatud. Raadiovõrgu lüliti on tavaliselt süle- või tahvelarvuti esi-, külje- või tagaserval.

 3. Saadaolevate võrkude loendi vaatamiseks nipsake sõrmega kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted), ja seejärel koputage või klõpsake võrguikooni (Raadiovõrgu ikoon või Kaabelvõrgu ikoon).

 4. Koputage või klõpsake suvandit Võrk ja seejärel oma mobiilse lairibavõrgu nime.

  Märkus.

  • Teilt võidakse küsida pääsustringi või pääsupunkti nime, mille abil tuvastada teie mobiilsidevõrk. Pääsustring (CDMA-seadmete jaoks) või pääsupunkti nimi (GSM-seadmed) peaks olema teabes, mis oli kaasas kliendi identifitseerimismooduliga (SIM) või abonemendis.

 5. Soovi korral muutke ühendussätteid ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Loo ühendus.

 6. Küsimise korral valige või sisestage pääsupunkti nimi (APN) või pääsustring, kasutajanimi ja parool ning sisselogimisteabe tüüp. (Need leiate seadme või oma mobiilse lairibaühenduse riistvara või teenusega kaasas olnud teabest.) On võimalik, et saate sellel kuval osta ka pakkujalt sidepaketi.

 7. Koputage või klõpsake nuppu Edasi.

Märkused.

 • Kui SIM-kaart on lukus, määratakse PIN-kood vaikimisi mobiilsideoperaatori poolt. Kui seade on lukus, ei saa seda kasutada ja vajate vabastamiseks PIN-koodi. Kontrollige SIM-kaardi või abonemendiga kaasas olnud teavet.

 • Vale PIN-koodi kolm korda sisestamisel võidakse konto blokeerida, kuni saate oma mobiilsideoperaatorilt PIN-koodi vabastusvõtme (PUK-kood). Kui ühenduse ajal blokeeritakse teie konto, siis teie olemasolev ühendus peatub.

 • Kui Internetiga ühenduse loomisega on probleeme, võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga.

Interneti-ühenduse loomine (kui ühendus on juba häälestatud)

 1. Saadaolevate võrkude loendi vaatamiseks libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, viige kursor allapoole ja klõpsake siis nuppu Sätted), ja seejärel koputage või klõpsake võrguikooni (Raadiovõrgu ikoon või Kaabelvõrgu ikoon).

 2. Koputage või klõpsake mobiil-lairibavõrgu nime ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Ühenda.

Interneti-ühenduse ühiskasutus

Sõltuvalt mobiilsideoperaatoriga sõlmitud lepingust võite saada oma mobiilse lairibaühenduse Interneti-ühenduse anda teistele inimestele ühiskasutusse. Ühikasutatavat ühendust nimetatakse mobiilseks pääsupunktiks. Teised inimesed saavad sellega Wi‑Fi kaudu ühendust luua. Ühenduse loomiseks peavad nad teadma võrgunime ja parooli.

Interneti-ühenduse ühiskasutus mobiilse pääsupunkti loomise abil

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Võrk ja seejärel oma mobiilset lairibaühendust.

 3. Koputage või klõpsake liugurit Selle ühenduse ühiskasutus suvandi sisselülitamiseks.

 4. Kui soovite ühiskasutatava ühenduse võrgunime või parooli muuta, siis koputage või klõpsake nuppu Redigeeri.

Sätete muutmine

Kuva kõik

Profiili atribuutide muutmine

Ühendusprofiili atribuutide (nt pääsupunkti nime ehk APN-i, pääsustringi, kasutajanime, parooli või automaatühenduse sätete) muutmiseks tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Võrk ja seejärel oma mobiilse lairibavõrgu nime.

 3. Muutke vastavalt vajadusele pääsupunkti nime (APN) või pääsustringi, kasutajanime ja parooli. (Need leiate oma mobiilse lairibaühenduse riistvara või teenusega kaasas olnud teabest.)

Võrguvaliku sätete muutmine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Võrk ja seejärel oma mobiilse lairibavõrgu nime.

 3. Koputage või klõpsake suvandit Otsi.

 4. Selleks et lasta Windowsil automaatselt võrku valida, valige suvand Vali automaatselt (soovitatav). Või valige võrk ise, valides loendist võrgu nime ja koputades või klõpsates nuppu Registreeri.

  Märkused.

  • Rändlusel võivad tekkida lisakulud.

  • Kui Windows ei saa teie määratud võrguga ühendust luua, valib operatsioonisüsteem võrgu automaatselt.

Hinnangulise andmekasutuse kuvamine või peitmine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Võrk ja seejärel oma mobiilset lairibaühendust.

 3. Lülitage suvand Hinnanguline andmekasutus kuvatakse loendis Võrgud sisse või välja.

 4. Hinnangulise andmekasutuse kuvamine

  Saadaolevate võrkude loendi vaatamiseks nipsake sõrmega kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted), ja seejärel koputage või klõpsake võrguikooni (Raadiovõrgu ikoon või Kaabelvõrgu ikoon).

 5. Valige oma mobiilne lairibavõrk.

Märkus.

 • Nupu Lähtesta klõpsamisel määratakse andmekasutuse jälgimise väärtus nullväärtuseks. See ei mõjuta teie mobiilsideoperaatori poolt jälgitud tegelikult kasutatud koguandmemahtu.

PIN-koodi kasutamine, muutmine või eemaldamine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Võrk ja seejärel oma mobiilset lairibaühendust.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • PIN-koodi kasutamiseks koputage või klõpsake nuppu Kasuta PIN-koodi, sisestage PIN-kood, mida soovite kasutada, ja klõpsake seejärel nuppu Valmis.

  • PIN-koodi muutmiseks koputage või klõpsake nuppu Muuda PIN-koodi, sisestage praegune PIN-kood, sisestage ja kinnitage uus PIN-kood, mida soovite kasutada, ja klõpsake seejärel nuppu Valmis.

  • PIN-koodi kasutamise lõpetamiseks koputage või klõpsake nuppu Eemalda PIN-kood.

  Märkused.

  • Kui seade ei saa kasutada PIN-koodi, siis nupp Kasuta PIN-koodi pole saadaval.

  • Vale PIN-koodi kolm korda sisestamine võib põhjustada konto blokeerimise, kuni saate oma mobiilsideoperaatorilt PIN-koodi vabastusvõtme (PUK-kood). Kui ühenduse ajal blokeeritakse teie konto, siis teie olemasolev ühendus peatub.

  • Kui PIN-kood on kasutusel, pole nupp Kasuta PIN-koodi saadaval.

  • Kui PIN-kood pole kasutusel, pole nupud Muuda PIN-koodi ja Eemalda PIN-kood saadaval. Enne, kui saate PIN-koodi muuta, tuleb see kasutusele võtta.

Lepingu, pakkuja, seadme või konto kohta teabe leidmine

Kuva kõik

Tellimuse, pakkuja, seadme ja konto andmete leidmine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Võrk ja seejärel oma mobiilset lairibaühendust.

 3. Vaadake jaotist Atribuudid.

Seadme lukustuse eemaldamine teise mobiilsideoperaatori kasutamiseks

 1. Sisestage teise mobiilsideoperaatori kliendi identifitseerimismoodul (SIM-kaart). Selle tegemiseks vajalikku teavet saate oma mobiilsideoperaatorilt või seadme müüjalt.

 2. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 3. Koputage või klõpsake suvandit Võrk ja seejärel oma mobiilset lairibaühendust.

 4. Sisestage mobiilsideoperaatorilt saadud avamiskood ja koputage või klõpsake nuppu Ava.

Seadme taaskäivitamine

Seadme taaskäivitamiseks eemaldage seade ja sisestage see uuesti, lülitage arvuti välja ja tagasi sisse või taastage arvuti talveune- või unerežiimist.

Tõrkeotsing

Siin on mõned levinumad probleemid, mis võivad mobiilse lairibaühenduse kasutamisel ilmneda, ja nende võimalikud lahendused.

Kuva kõik

Interneti-ühenduse loomisega mobiilse lairibaühenduse kaudu on probleeme

See jaotis katab ühendusprobleeme, võimalikke põhjuseid ja probleemide lahendusi.

 • Mobiilset lairibaühendust pole võrguühenduste loendis. Võimalikud põhjused:

  • Teie SIM-kaart või seade on blokeeritud, loetamatu või kehtivuse kaotanud.

  • Teie mobiiliabonement on aegunud või aktiveerimata.

  • Te olete piirkonnas, kus pole võrgusignaali.

 • Teil on signaal, kuid te ei saa ühendust luua. Võimalikud põhjused:

  • Teil ei ole kehtivat andmeabonementi.

  • Ühendumiseks kasutatavad pääsupunkti nimi, kasutajanimi või parool ei kehti.

  • Seade on rändlusrežiimis ja valitud võrguoperaator ei luba andmeteenuseid või te pole andmeteenuste jaoks rändlust lubanud.

 • Ma saan mõnes kohas ühenduse, kuid teistes mitte (nt ma ei saa ühendust linnast väljas olles). Võimalikud põhjused:

  • Teil pole andmeteenuste jaoks rändlus sisse lülitatud.

  • Valitud võrguoperaator ei luba andmeteenuseid.

Kõigi nende probleemide korral käivitage probleemi täpse põhjuse ja lahenduse leidmiseks võrgu tõrkeotsija – selleks tehke järgmist.

 1. Võrgu- ja ühiskasutuskeskuse avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst võrgu ja ühiskasutus ja seejärel koputage või klõpsake linki Võrgu- ja ühiskasutuskeskus.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Muuda adapteri sätteid.

 3. Vajutage ja hoidke all või paremklõpsake mobiilset lairibaühendust ja seejärel koputage või klõpsake käsku Diagnoosi.

Mobiilse lairibaühenduse ühiskasutusega on probleeme

Võimalik, et peate installima uusimad draiverid. Mobiilse lairibaühenduse ühiskasutuseks on vaja Wi‑Fi-draivereid, mis töötavad standardiga Wi‑Fi Direct.

Mobiilse pääsupunktiga (ühiskasutatava mobiilse lairibaühendusega) ühenduse loomisel on probleeme

Võimalik, et seadmed tuleb käsitsi Bluetoothi kaudu siduda. Kuigi seade kasutab Wi‑Fi-t, siis mobiilse pääsupunktiga algse ühenduse loomiseks kasutab see Bluetoothi sidumist. Teavet sidumise kohta leiate teemast Seadmete ja printerite lisamine, vaatamine ja haldamine.

Võrkude otsimisel kuvatakse tõrketeade

Võimalikke lahendusi on mitu.

 • Kui mobiilne lairibaühendus on juba loodud, siis katkestage ühendus ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Otsi.

 • Veenduge, et lennurežiim oleks välja lülitatud ja mobiilne lairibaühendus lubatud. Kontrollimine

  Saadaolevate võrkude loendi vaatamiseks nipsake sõrmega kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted), ja seejärel koputage või klõpsake võrguikooni (Raadiovõrgu ikoon või Kaabelvõrgu ikoon).

 • Kui SIM-kaart on PIN-koodiga lukustatud, siis sisestage avamiseks PIN-kood.

 • Kui seade ei reageeri, siis lahutage see ja sisestage uuesti või taaskäivitage arvuti.

Ma saan Internetis sirvida, kuid mu kiirsõnumside programm, video voogesitus või VPN-i teenus ei tööta

Sõltuvalt kasutatud teenusplaanist võib juurdepääs teatud saitidele (IP-aadressidele), portidele ja teenusetüüpidele olla mobiilsideoperaatori poolt blokeeritud. Kontakteeruge oma mobiilsideoperaatoriga, et veenduda, kas teil on vajalik teenus programmi kasutamiseks üle mobiilse lairibaühenduse.

Eemaldasin telefonist SIM-kaardi ja sisestasin andmekaardi, kuid ei saa nüüd Interneti-ühendust luua (see oli võimalik, kui telefonis oli SIM-kaart)

Teatud mobiilsideoperaatoritel on andmekaardi ja telefoni jaoks erinevad sätted Internetile juurdepääsuks. Kontakteeruge oma mobiilsideoperaatoriga, et veenduda, kas teie leping lubab teie tüüpi seadme kasutamist ja et teil on õiged sätted.

Kas vajate rohkem abi?