Hiir ja klaviatuur: mis on Windowsis uut?

Suurem osa sellest, mida te Windowsis hiire ja klaviatuuri kasutamise kohta juba teate, on jäänud samaks, eriti töölaua kasutamise osas. Järgnevalt kirjeldame, kuidas kasutada nii uusi kui ka juba tuttavaid Windowsi funktsioone hiire ja klaviatuuri otseteede ehk kiirklahvide abil.

Toiming Hiirt kasutades Klaviatuuriga
Toiming

Avakuvale naasmine.

Hiirt kasutades

Klõpsake all vasakus nurgas nuppu Start.

Klaviatuuriga
Vajutage Windowsi logoga klahvi Windowsi klahv.
Toiming

Tuumnuppude (Otsing, Jagamine, Avakuva, Seadmed ja Sätted) avamine.

Hiirt kasutades

Tuumnuppude nägemiseks osutage paremasse üla- või allnurka (proovige viia hiirekursor nii kaugele nurka, et see kaob). Kui tuumnupud kuvatakse, liikuge servas üles- või allapoole ja klõpsake soovitud nuppu.

Pilt tuumnuppude hiire abil avamise kohta
Klaviatuuriga
Kõik tuumnupud:
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv +C
Tuumnupp Otsing:
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+S
Tuumnupp Jagamine:
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+H
Tuumnupp Avakuva:
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv
Tuumnupp Seadmed:
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+K
Tuumnupp Sätted:
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+I
Toiming

Otsimine arvutist (rakendustest, sätetest ja failidest), veebist või mõnest rakendusest.

Hiirt kasutades
Koputage või klõpsake avakuval olevat nuppu Otsing Otsingunupp.

Samuti võite kursori nihutada ekraani paremasse ülanurka (proovige viia hiirekursor nii kaugele nurka, et see kaob). Kui kuvatakse tuumnupud, liikuge servas allapoole, klõpsake nuppu Otsing ja seejärel sisestage otsingutermin.

Kõigi arvutis olevate rakenduste kuvamiseks loendina klõpsake avakuva vasakus allnurgas olevat allanoolt.

Klaviatuuriga

Kui olete avakuval, asuge otsinguterminit tippima.

Tuumnupu Otsing avamine:
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+S
Avatud rakendusest otsimine:
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+Q
Sätetest otsimine:
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+W
Failidest otsimine:
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+F
Toiming

Rakenduse käskude ja kontekstimenüüde kasutamine.

Hiirt kasutades

Tehke rakenduses paremklõps ja seejärel klõpsake soovitud käsku. Samuti võite paremklõpsata mõnda üksust, et näha selle üksuse kohaseid suvandeid.

Rakendusekäskude pilt

Klaviatuuriga
Rakenduses: Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+Z
Toiming

Avatud rakenduste vahel liikumine.

Hiirt kasutades

Viimati kasutatud rakenduse aktiveerimiseks osutage vasakusse ülanurka (proovige viia hiirekursor nii kaugele nurka, et see kaob). Kui kuvatakse viimati kasutatud rakendus, klõpsake seda nurka.

Mõne muu rakenduse aktiveerimiseks viige kursor vasakusse ülanurka ja lohistage seda siis allapoole. Kui kuvatakse muud rakendused, klõpsake soovitud rakendust.

Rakenduste vaheldumisi aktiveerimise pilt

Klaviatuuriga
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+tabeldusklahv (TAB): saate liikuda rakenduste ja töölaua vahel

Alt+Tab: saate liikuda kõigi rakenduste, ka töölauarakenduste vahel

Toiming

Kuni nelja rakenduse kõrvuti kasutamine.

Märkused

  • Avakuva ei saa teiste rakendustega kõrvuti kasutada.

  • Mitme akna ja rakenduse korraga kuvamiseks peab teie ekraani eraldusvõime olema vähemalt 1024x768. Selle sätte kontrollimiseks avage tuumnupp Sätted, klõpsake nuppu Muuda arvuti sätteid, käsku Arvuti ja seadmed ja siis käsku Kuva.

Hiirt kasutades

Lohistage rakendus ekraani ülaosast ekraani vasakpoolsesse või parempoolsesse serva. Seejärel minge avakuvale ja klõpsake mõnda muud rakendust.

Kui teil on juba kaks rakendust kõrvuti avatud, saate rakenduse paigutada ekraani vasakusse või paremasse serva, keskele või mõne avatud rakenduse kohale.

Samuti võite kursori viia ekraanil vasakpoolsesse ülanurka ja siis kursoriga allapoole liikuda, et näha viimati kasutatud rakenduste loendit. Rakenduse lisamiseks klõpsake ja lohistage seda.

Rakenduste vaheldumisi aktiveerimise pilt

Klaviatuuriga
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+punktiklahv , seejärel vasak- või paremnooleklahv
Toiming

Töölaua avamine.

Hiirt kasutades

Minge avakuvale ja seejärel klõpsake paani Töölaud.

Klaviatuuriga
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+D
Toiming

Avakuva suurendamine või vähendamine.

Hiirt kasutades
Vähendamiseks klõpsake avakuva paremas allnurgas ikooni Kokkuvõttevaate ikoon või liigutage juhtklahvi (CTRL) all hoides hiireratast. Kuva suurendamiseks klõpsake ekraani suvalist kohta.
Klaviatuuriga

Kuva suurendamine klahvikombinatsiooniga Ctrl+plussmärk

Kuva vähendamine klahvikombinatsiooniga Ctrl+miinusmärk

Toiming

Kuvage Windowsi poe rakenduse tiitliriba.

Hiirt kasutades

Viige kursor rakenduse ülaservale.

Klaviatuuriga

(Sellele vastavat klahvikombinatsiooni ei ole.)

Toiming

Rakenduse sulgemine.

Hiirt kasutades

Osutage kursoriga ekraani ülaossa ja siis klõpsake tiitliribal nuppu Sule.

Hiljuti kasutatud rakenduste sulgemiseks viige kursor ekraani vasakusse ülanurka ja liigutage seda siis mööda serva alla. Paremklõpsake soovitud rakendust ja klõpsake siis käsku Sule.

Klaviatuuriga
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+allanool
Toiming

Kuvage avakuval tegumiribal.

Hiirt kasutades

Viige kursor ekraani allservale. (Kui olete tegumiriba teisaldanud mõnda teise ekraaniserva, osutage hiirega sinna.)

Klaviatuuriga
Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+T valib tegumiribal esimese rakenduse.
Toiming

Arvuti sulgemine.

Hiirt kasutades
Kui avakuval kuvatakse ikoon Toide Toiteikoon, koputage või klõpsake seda ja siis koputage või klõpsake käsku Sule arvuti.

Samuti võite kursori nihutada ekraani paremasse allnurka (proovige viia hiirekursor nii kaugele nurka, et see kaob). Kui kuvatakse tuumnupud, liikuge servas ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted. Klõpsake suvandit Toide ja seejärel valige sulgemissuvand.

Klaviatuuriga
  1. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+Del.

  2. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil ikoonile Toide ja vajutage siis sisestusklahvi (Enter). Kuvatakse sulgemissuvandite loend.

  3. Valige üles- ja allanooleklahvide abil soovitud suvand.

  4. Vajutage sisestusklahvi (Enter).

Teavet selle kohta, kuidas sarnaseid toiminguid puutefunktsiooni abil teha, leiate teemast Puudutamine: nipsamine, koputamine ja palju muud. Windowsis liikumise kohta leiate lisateavet teemast Tutvumine.

Kas vajate rohkem abi?