Voogesitus muudes seadmetes ja arvutites Windows Media Playeri abil

Windows Media Playerit saate kasutada oma Playeri teegis oleva digitaalse meediumisisu voogesituseks oma koduvõrgu muudes seadmetes ja arvutites. Näiteks saate oma arvutis olevat muusikat voogesitada muusikakeskuses või videoid ja pilte oma teleris.

Enne, kui saate voogesitust alustada, peate oma digitaalsed meediumiseadmed ja arvutid lisama oma koduvõrku ja meediumide voogesituse sisse lülitama. Windows tuvastab automaatselt seadmed ja arvutid, mida saate kasutada Windows Media Playeriga muusika, videote ja piltide voogesituseks. Lisateavet Windows Media Playeri kasutamise kohta leiate teemast Windows Media Playeriga alustamine.

Kuva kõik

Seadme lisamine võrku

 • Seadme võrku lisamiseks vajalikud toimingud võivad olla erinevad. Tavaliselt tuleb seade sisse lülitada ja järgida ekraanil kuvatavaid või seadme juhendis olevaid juhiseid. Lisateavet juhtmega seadme, raadiosidevõrguseadme või arvuti võrku lisamise kohta leiate teemast Seadme või arvuti võrku lisamine.

Koduse meediumi voogesituse sisselülitamine

Kui meediumi voogesitus pole veel sisse lülitatud, tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale fraas Meediumi voogesituse suvandid, koputage või klõpsake kategooriat Sätted ja seejärel üksust Meediumi voogesituse suvandid.

 3. Koputage või klõpsake käsku Lülita meediumifailide voogesitus sisse.

  Kui voogesitus on juba sisse lülitatud, siis pole käsku Lülita meediumifailide voogesitus sisse voogesitusmenüüs saadaval.

 4. Tühjendage lehel Meediumi voogesituse suvandid kõigi nende arvutite või seadmete ruut Lubatud, kus te ei soovi meediumisisu voogesitada, seejärel koputage või klõpsake nuppu OK.

Märkused

 • Kui arvuti on avalikus võrgus, siis enne, kui saate meediume voogesitada, tuleb muuta ühendatud võrgutüübi tulemüüri- ja turbesätteid. Lisateavet ühiskasutuse kohta leiate teemast Arvutite, seadmete ja sisu otsimine võrgust.

 • Enne, kui saate meediume voogesitada, võidakse teil paluda kodurühma jaoks lubada meediumiteekide ühiskasutus. Lisateavet teekide ühiskasutuse kohta kodurühmaga leiate teemast Kodurühm – algusest lõpuni.

Digitaalse meediumisisu voogesitamine teises arvutis või seadmes

Digitaalset meediumisisu saate voogesitada teises seadmes või arvutis käsu Esita abil. Selleks tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst Windows Media Player , koputage või klõpsake kategooriat Rakendused ja seejärel üksust Windows Media Player.

  Kui Player on praegu avatud ja režiimis Praegu esitamisel, siis koputage või klõpsake nuppu Lülita teegirežiimiNupp Lülita teegirežiimi.
 3. Koputage või klõpsake vahekaarti Esita.

 4. Lohistage esitatavad üksused Playeri teegist loendipaanile.

 5. Koputage või klõpsake nuppu EsitaNupp Esita ja seejärel koputage või klõpsake seadet, millega soovite sisu voogesitada.

  Meediumivoo esitamiseks, peatamiseks või seiskamiseks või loendis järgmise või eelmise üksuse juurde liikumiseks kasutage akna Esita juhtelemente.

  Lisateavet vahekaardi Esita, loendipaani ja taasesituse juhtelementide kohta leiate teemast Windows Media Playeriga alustamine.

Märkus.

 • Kui voogesitate muusikat digitaalse meediumi vastuvõtjas, ei pruugi te palade vahetamiseks saada kasutada seadme enda juhtnuppe või seadme kaugjuhtimispulti.

Kas vajate rohkem abi?