Windows 8 täiendusabilise ja Windows 8 häälestamise privaatsusavaldus

Viimati värskendatud: veebruar 2013

See privaatsusavaldus selgitab mitmesuguseid Windows 8 täiendusabilise („täiendusabiline”) ja Windows 8 installiprogrammi („installiprogramm”) andmete kogumise ja kasutamise põhimõtteid. See keskendub funktsioonidele, mis suhtlevad Internetiga. See ei kehti teiste Microsofti Interneti-ühendusega või -ühenduseta saitide, toodete ega teenuste kohta.

  • Veebi kaudu käivitatud Windows 8 täiendusabiline aitab teil kindlaks määrata, kas teie praegune arvuti on valmis minema üle versioonile Windows 8 ning annab ühilduvusteavet programmide ja seadmete kohta. Kui olete kindel, et arvuti on täiendamiseks valmis, siis võite Windows 8 osta, alla laadida ja installida.

  • Kui käivitate Windows 8 installiprogrammi veebist, saate Windows 8 alla laadida ja installida pärast seda, kui olete oma tootenumbri sisestanud.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave

Windows 8 täiendusabilise või Windows 8 installiprogrammi käivitamisel kontrollime, kas saadaval on värskendusi. Sellega tagatakse see, et käivitate ja laadite alla kõige uuema versiooni. Leitud täiendused laadime automaatselt alla ja installime teie arvutisse. Allalaaditavate värskenduste tüübid on muuhulgas järgmised.

Installivärskendused
Installifailide olulised tarkvaravärskendused eduka installimise tagamiseks.

Kastidraiveri värskendused
Installitava Windowsi versiooni olulised draiverivärskendused.

Kui kontrollime täiendusabilise abil ühilduvust, kogume teatud teavet teie võimaliku täiendusprotsessi kohta (nt arvuti riistvara funktsioonide, arvutiga ühendatud seadmete ja arvutisse installitud programmide kohta). Programmi väljaandja võib mõnikord esitada väljaandja nime või meiliaadressi.

Me saadame teie arvutisse praegu installitud Windowsi versiooniga seotud teabe teenusepakkujale Arvato Digital Services, LLC („Arvato”), et soovitada täiendusabilises ostetavat või installiprogrammis alla laaditavat Windows 8 väljaannet. Arvato on kolmanda osapoole ettevõte, mis majutab täiendusabilise ja Windows 8 installiprogrammi elektroonilist tootekataloogi ja ostufunktsioone. Windows 8 väljaande ostmise soovitamiseks saadetakse Arvatole mitmesugust teavet, sealhulgas järgmised andmed.

  • Arhitektuur

  • Keel

  • Versioon

  • Litsentsi olek

  • Tootenumber

  • Asukohariigi kood

Kui otsustate toote osta, siis kogub ja töötleb selle programmi müüja (Arvato) kogu arveldusteavet.

Teabe kasutamine

Teilt kogutavat teavet kasutavad Microsoft ning selle juhitavad tütar- ja sidusettevõtted teie kasutuses olevate funktsioonide võimaldamiseks ja teenus(t)e pakkumiseks või teie taotletud või volitatud tehingute tegemiseks. Täpsemalt kasutame kogutavat teavet selleks, et määratleda teie arvuti jaoks õiged draiverid ning selleks, et määratleda, kas teie arvuti, programmid ja seadmed ühilduvad operatsioonisüsteemiga Windows 8. Arvato kasutab seda teavet, et määratleda, millist Windows 8 väljaannet teile täiendusabilises ostmiseks või installiprogrammis allalaadimiseks soovitada. Seda teavet kogutakse ka statistilise analüüsi jaoks. Seda võidakse kasutada ka Microsofti toodete ja teenuste analüüsimiseks ja täiustamiseks. Kui ostate Windows 8 täiendusabilise kaudu, kogub ja töötleb selle programmi müüja (Arvato) arveldusteavet. Teie arveldusteave (näiteks arveaadress, telefoninumber ja meiliaadress) võidakse edastada Microsoftile klienditoe pakkumiseks, kuid teie täielikku krediitkaardi numbrit ei edastata.

Järjekindlamate ja isikupärasemate Microsoftiga suhtlemise võimaluste pakkumiseks võidakse ühe Microsofti teenuse kaudu kogutud teave ühendada muude Microsofti teenuste kaudu kogutud teabega. Me võime kogutud teavet täiendada ka teabega, mille oleme saanud teistelt ettevõtetelt. Võime näiteks kasutada muude ettevõtete teenuseid, mis võimaldavad meil tuletada üldise geograafilise piirkonna teie IP-aadressi alusel, et kohandada teatavaid teenuseid vastavalt teie geograafilisele piirkonnale.

Teie poolt antud isikuandmeid ilma teie nõusolekuta kolmandatele osapooltele ei edastata, v.a käesolevas avalduses mainitud juhtudel. Palkame vahel teisi ettevõtteid enda nimel piiratud teenuseid pakkuma (näiteks ostude ja saadetiste pakkimine, saatmine ja kohaletoimetamine, klientide toote- või teenustealastele küsimustele vastamine, sündmustele registreerimise töötlemine, teenuste statistiline analüüsimine). Me anname neile ettevõtetele vaid sellised isikuandmed, mida nad teenuse osutamiseks vajavad, ning neil on keelatud selle teabe kasutamine muudel eesmärkidel.

Microsoft võib uurida või avalikustada teie kohta käivat teavet, sealhulgas teie suhtluste sisu, eesmärgiga: (a) järgida seadusi või rahuldada juriidilisi taotlusi või kohtuprotsessi otsuseid; (b) kaitsta Microsofti või meie klientide õigusi või vara, sh teie teenuste kasutamist reguleerivate lepingute või poliitikate jõustamist; või (c) tegutseda heas usus, et selline kasutamine või avaldamine on vajalik Microsofti töötajate, klientide või avalikkuse turvalisuse kaitsmiseks. Võime ka avalikustada isiklikku teavet mõne ettevõttetehingu osana, nt ühinemisel või varade müügil.

Microsofti kogutavat või täiendusabilise või installiprogrammi poolt Microsoftile saadetavat teavet võidakse talletada ja töödelda USA-s või mõnes muus riigis, kus Microsoftil või tema sidus- või allettevõtetel või teenusepakkujatel on esindused. Microsoft järgib USA Kaubandusministeeriumi kehtestatud Safe Harbouri programmi põhimõtteid seoses EL-ist, EMÜ-st või Šveitsist pärinevate andmete kogumise, kasutamise ja säilitamisega.

Teie arvuti andmete kogumine ja kasutamine

Kui kasutate lubatud võrgufunktsioonidega tarkvara, saadetakse teave teie arvuti kohta (standardne arvutiteave) teie poolt külastatud veebisaitidele ja teie kasutatud veebiteenustele. Microsoft kasutab standardset arvutiteavet, et pakkuda teile Interneti-toega teenuseid, et täiustada oma tooteid ja teenuseid ning et teha statistilist analüüsi. Arvuti standardteave hõlmab tavaliselt sellist teavet nagu IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon, brauseri versioon ning piirkonna- ja keelesätted. Mõnel juhul võivad arvuti standardandmed hõlmata ka riistvara ID-d, mis näitab seadme tootjat, nime ja versiooni. Kui teatud funktsioon või teenus saadab Microsoftile teavet, saadetakse ka standardne arvutiteave.

Valik ja juhtimine

Kui käivitate Windows 8 täiendusabilise või Windows 8 installiprogrammi veebist, saadetakse eespool kirjeldatud teave Microsoftile ja Arvatole. Kui otsustate Windows 8 osta, siis kogub Arvato teie arveldusteavet.

Teie teabe turvalisus

Microsoft suhtub tõsiselt teie teabe turvalisuse kaitsmisse. Kasutame mitmesuguseid turvalisust tagavaid tehnoloogiaid ja protseduure, mis on abiks teie teabe kaitsmisel volitamata juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest. Näiteks hoiame teie poolt antavat teavet piiratud juurdepääsuga arvutisüsteemides, mis asuvad järelevalvega hoonetes.

Käesoleva privaatsusavalduse muutmine

Aeg-ajalt uuendame käesolevat privaatsusavaldust, et järgida muudatusi meie toodetes, teenustes ja klientide poolt antavas tagasisides. Kui me muudatused sisestame, muudame ka avalduse ülaosas olevat kuupäeva (viimati värskendatud). Kui käesolevat avaldust oluliselt muudetakse või kui Microsoft muudab teie isikuandmete kasutamise põhimõtteid, teavitame muudatustest enne nende rakendumist kas üldise teavituse kaudu või saadame teile isikliku teavituse. Soovitame teil seda avaldust regulaarselt uurida, et olla teadlik, kuidas Microsoft teie andmeid kaitseb.

Lisateave

Microsoft ootab selle privaatsusavalduse kohta teie kommentaare. Kui teil on avalduse kohta küsimusi või arvate, et me ei ole seda järginud, siis võtke meiega ühendust veebivormi kaudu.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA