Tegumiriba kasutamine

Tegumiriba saate soovi korral kohandada – näiteks saate määrata tegumiriba nuppude ilme, nuppude rühmitamise juhul, kui teil on avatud rohkem kui üks aken, tegumiriba asukoha töölaual ning sellel kuvatavad ikoonid ja rakendused. Lisateavet töölaua kohta leiate teemast Töölaud.

Tegumiriba koos tegumiribanuppudega
Tegumiriba

Tegumiriba kasutamine Windowsi poe rakendustes

Kui kasutate Windowsi poe rakendust, saate tegumiriba abil rakendusi vaheldumisi aktiveerida, avakuvale minna ja olekuala kontrollida nagu töölauarakendusteski.

Kuva kõik

Windowsi poe rakenduste kuvamine tegumiribal

Kui soovite, et Windowsi poe rakendus kuvataks automaatselt tegumiribal, kui selle avate (või kui soovite selle sätte välja lülitada), tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake nuppu Arvuti ja seadmed ning siis koputage või klõpsake valikut Nurgad ja servad.

 3. Sätte sisse- või väljalülitamiseks koputage või klõpsake liugurit Kuva Windowsi poe rakendused tegumiribal.

Märkus.

 • Tegumiribale kinnitatud Windowsi poe rakendused kuvatakse seal ka siis, kui säte Kuva Windowsi poe rakendused tegumiribal on välja lülitatud.

Tegumiriba kuvamine või peitmine Windowsi poe rakenduse kasutamisel

 1. Tegumiriba kuvamiseks nihutage hiirekursor ekraani allserva. Seejärel koputage või klõpsake tegumiribanuppu, -ikooni või -teadet.

 2. Kui see on tehtud, nihutage tegumiriba peitmiseks hiirekursor ekraani allservast eemale.

Märkus.

 • Tegumiriba saate kuvada või peita üksnes hiire kasutamise korral.

Rakenduse kinnitamine tegumiribale

Rakenduse kinnitamisel tegumiribale pääsete sellele töölaual alati kiiresti juurde.

 • Avakuval vajutage ja hoidke all või paremklõpsake rakendust ja siis koputage või klõpsake käsku Kinnita tegumiribale. Samuti saate seda teha vaates Rakendused.
  – Teine võimalus –
  Kui rakendus on juba töölaual avatud, vajutage ja hoidke tegumiribal all rakenduse nuppu ja siis libistage sõrme ekraanil ülespoole, kuni kuvatakse siirdeloend (hiljuti avatud failide, kaustade ja veebisaitide otseteede loend). (Kui kasutate hiirt, paremklõpsake tegumiribal rakenduse nuppu.) Seejärel koputage või klõpsake käsku Kinnita see programm tegumiribale.

  Rakenduse kinnitamine tegumiribale
  Saate rakenduse kiireks juurdepääsuks tegumiribale kinnitada.

Märkus.

 • Kinnitatud rakenduse tegumiribalt eemaldamiseks avage rakenduse kiirpääsuloend ja seejärel koputage või klõpsake käsku Eemalda see programm tegumiribalt.

Tegumiriba teisaldamine

Enamasti leiate tegumiriba töölaua allservas, kuid vajadusel saate selle teisaldada ka töölaua küljele või ülaserva. Enne tegumiriba teisaldamist peate selle vabastama.

Kuva kõik

Tegumiriba vabastamine

 1. Vajutage tegumiribal mõnda tühja ala ja hoidke seda all või paremklõpsake seda.

 2. Kui käsk Lukusta tegumiriba on märgitud, koputage või klõpsake käsku Lukusta tegumiriba.

Tegumiriba teisaldamine

 • Koputage või klõpsake tegumiribal tühja ala ja seejärel lohistage tegumiriba töölaual ühte neljast servast. Kui tegumiriba on soovitud kohas, vabastage see.

  Märkused

  • Tegumiriba paigale lukustamiseks vajutage ja hoidke all või paremklõpsake sellel tühja ala ja seejärel klõpsake käsku Lukusta tegumiriba, et see märkida.

  • Tegumiriba kuvamiseks Windowsi poe rakenduses nihutage hiirekursor sellest ekraani servast mööda, kus tegumiriba asub.

Tegumiribanuppude ümberkorraldamine ja kohandamine

Saate tegumiribanuppude järjestust muuta ja valida, kuidas nupud rühmitada juhul, kui avatud on rohkem kui üks aken, ning muuta nuppude suurust.

Kuva kõik

Tegumiriba nuppude ümberkorraldamine

 • Tegumiriba rakendusenuppude järjestuse muutmiseks lohistage nupp selle praegusest asukohast tegumiribal lihtsalt uude asukohta. Nuppe saate ümber korraldada nii tihti, kui soovite.

Märkus.

 • Kõik samas rakenduses avatud failid rühmitatakse alati kokku, isegi kui te ei avanud neid üksteise järel. Sel viisil saate kõiki selle rakenduse eelvaateid korraga vaadata.

Tegumiribanuppude ilme muutmine

 1. Tegumiriba ja navigeerimise atribuutide avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Tegumiriba ja seejärel koputage või klõpsake käsku Tegumiriba ja navigeerimine.

 2. Valige vahekaardil Tegumiriba üks loendi Tegumiriba nupud suvanditest.

  • Ühenda alati, peida sildid

   See on vaikesäte. Iga rakendus kuvatakse üksiku sildistamata nupuna, isegi kui avatud on rakenduse mitu akent.

  • Ühenda, kui tegumiriba on täis

   Selle sätte puhul kuvatakse iga aken üksiku sildistatud nupuna. Kui tegumiriba saab täis, ahendatakse mitme avatud aknaga rakendsed üheks rakendusenupuks. Avatud akende loendi kuvamiseks koputage või klõpsake seda nuppu.

  • Ära ühenda

   Selle sätte korral kuvatakse iga aken omaette sildistatud nupuna ja neid ei ühendata kunagi, sõltumata avatud akende arvust. Uute rakenduste ja akende avamisel väheneb nuppude suurus ja lõpuks saab neid tegumiribal kerida.

 3. Tegumiribanuppude väikeste nuppude kasutamiseks märkige ruut Kasuta väikesi tegumiribanuppe. Suurte nuppude kasutamiseks tühjendage see ruut.

 4. Koputage või klõpsake nuppu OK.

Olekuala kohandamine

Olekuala asub tegumiriba parempoolses servas ja sisaldab rakenduseikoone, mis pakuvad olekuteavet ja teavitusi näiteks viimati saabunud e-kirjade, värskenduste ja võrguühenduse kohta. Olekualal kuvatavate ikoonide ja teatiste valikut saate muuta.

Kuva kõik

Ikooni peitmine olekualal

 • Lohistage peidetavat ikooni olekualal ülespoole.

Näpunäited

 • Kui soovite peidetud ikooni olekualale lisada, koputage või klõpsake olekuala kõrval noolenuppu Kuva peidetud ikoonid Noolenupp Kuva peidetud ikoonid ja lohistage soovitud ikoon tagasi olekualale. Lohistada saate nii palju peidetud ikoone, kui soovite.
 • Olekualal kuvatavaid ikoone saate ka ümber korraldada – lohistage ikoon lihtsalt mõnda teise kohta.

Peidetud ikoonide kuvamine

 • Koputage või klõpsake olekuala kõrval asuvat noolenuppu Kuva peidetud ikoonid Noolenupp Kuva peidetud ikoonid.

Ikoonide ja teatiste olekualal kuvamise viisi muutmine

 1. Vajutage tegumiribal tühja ala ja hoidke seda all või paremklõpsake seda ja seejärel koputage või klõpsake käsku Atribuudid.

 2. Koputage või klõpsake olekuala kõrval nuppu Kohanda.

 3. Valige iga ikooni korral üks järgmistest suvanditest ja seejärel koputage või klõpsake nuppu OK.

  • Kuva ikoon ja teavitused. Ikoon kuvatakse alati tegumiriba olekualal ja teatised kuvatakse.

  • Peida ikoon ja teavitused. Ikoon peidetakse ja te ei näe selle rakendusega seotud teatisi.

  • Kuva ainult teavitused. Ikoon peidetakse, kuid teatised siiski kuvatakse.

Töölauale pilgu heitmine

Tegumiriba lõpus asuva nupu Kuva töölaud abil saate kõik avatud aknad minimeerida ja kiiresti töölaua kuvada. Hiire kasutamisel saate kursori sellele nupule viia töölaua eelvaate kuvamiseks ilma avatud aknaid sulgemata või minimeerimata.

Kuva kõik

Kõigi avatud akende minimeerimine töölaual

 1. Koputage või klõpsake tegumiriba parempoolses servas olevat nuppu Kuva töölaud. Kõik avatud aknad minimeeritakse ja kuvatakse töölaud.

 2. Akende taastamiseks koputage või klõpsake uuesti nuppu Kuva töölaud.

Töölaua eelvaate sisselülitamine

Seda sätet saate muuta üksnes hiire kasutamise korral.

 • Paremklõpsake tegumiriba parempoolses servas olevat nuppu Kuva töölaud ja klõpsake siis käsku Pilk töölauale.

  Nupu Kuva töölaud paremklõpsamine
  Nupuga Kuva töölaud saate kuvada nii töölaua kui ka selle eelvaate ehk heita sellele pilgu.

Tegumiribasätete muutmine mitme kuvari kasutamisel

Kui kasutate rohkem kui ühte ekraani (kui teil on näiteks mitu kuvarit), saate määrata, kas soovite tegumiriba kuvada kõigil kuvaritel ja kuidas soovite nupud tegumiribadel korraldada.

Kuva kõik

Tegumiriba kuvamine kõigil kuvaritel

 1. Tegumiriba ja navigeerimise atribuutide avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Tegumiriba ja seejärel koputage või klõpsake käsku Tegumiriba ja navigeerimine.

 2. Veenduge, et jaotises Mitu kuvarit oleks märgitud ruut Kuva tegumiriba kõigi kuvarite ekraanidel ja koputage või klõpsake siis nuppu OK.

Tegumiribanuppude mitmel kuvaril kuvamise viisi määramine

 1. Tegumiriba ja navigeerimise atribuutide avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Tegumiriba ja seejärel koputage või klõpsake käsku Tegumiriba ja navigeerimine.

 2. Valige jaotises Mitu kuvarit üks loendi Kuva tegumiribanupud asukohas väärtustest ja koputage või klõpsake siis nuppu OK.

  • Kõik tegumiribad

   Kõigi avatud akende tegumiribanupud kuvatakse dubleerituna iga kuvari tegumiribal.

  • Põhitegumiriba ja avatud aknaga tegumiriba

   Tegumiribanupp kuvatakse teie põhikuvaril ja selle kuvari tegumiribal, kus see aken on avatud.

  • Avatud aknaga tegumiriba

   Tegumiribanupp kuvatakse üksnes sellel kuvaril, kus see aken on avatud. Ühtegi nuppu ei dubleerita teistel tegumiribadel.

Kas vajate rohkem abi?