Miks ei leia Windows minu Bluetoothi või muud juhtmeta seadet?

Siit leiate näpunäiteid selle kohta, mida proovida juhul, kui Windows ei leia teie raadiosideseadet (nt Bluetoothi toega seadet või võrguprinterit). Kaabliga ühendatava seadme probleemide kohta saate lisateavet teemast Mida teha juhul, kui juhtmega seade pole õigesti installitud?

Kuva kõik

Printeri täpsema seadistuse kasutamine

Kui soovile lisada printeri, proovige kasutada printeri täpsemat seadistust.

Printeri lisamine täpsema printerihäälestuse kaudu

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst Printeri täpsem seadistamine ja seejärel koputage või klõpsake linki Printeri täpsem seadistamine.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Valige loendist printer.

  • Koputage või klõpsake linki Minu soovitud printerit pole loetelus ja sisestage printeri nimi või valige mõni muu suvand.

 4. Koputage või klõpsake nuppu Edasi ja järgige kuvatud juhiseid.

Bluetoothi oleku kontrollimine

Kui teie arvuti ei saa raadiovõrguseadmega ühendust luua, kontrollige, et Bluetooth on sisse lülitatud.

Märkus.

 • Bluetoothi sätete lehte ei kuvata, kui teie arvuti ei toeta Bluetoothi. Kui olete kindel, et teie arvuti toetab Bluetoothi, kuid sätete lehte pole, lugege Bluetoothi riistvara arvutis sisselülitamise kohta oma arvuti dokumentatsioonist või tootja veebisaidilt.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake linki Arvutid ja seadmed ning seejärel linki Bluetooth.

 3. Lülitage Bluetooth sisse.

Veenduge, et Bluetoothi toega seadmed ning muud juhtmeta seadmed oleksid sisse lülitatud ja leitavad.

Lülitage Bluetoothi toega seade või muu juhtmeta seade sisse ja muutke see leitavaks. Olenevalt seadmest võivad leitavaks muutmise viisid olla erinevad. Kui soovite teavet Bluetoothi toega seadme leitavaks muutmise kohta, lugege seadmega kaasa saadud teabematerjale või külastage tootja veebisaiti.

Kui seadmel on raadiovõrgu lüliti, siis veenduge, et see oleks sisse lülitatud. Lüliti võib olla esi- või tagaküljel või külje peal ning see võib olla väike ja tähistamata. Kontrollige seadmega kaasa olevast teabest, kas seal on pilt, mis näitab lüliti asukohta.

Samuti veenduge, et raadioside oleks Windowsis sisse ja lennurežiim välja lülitatud. Lisateavet leiate teemast Miks ei saa luua võrguühendust?

Kui seadme ühendamisega on ikka veel probleeme, siis proovige levinud probleemide lahendamiseks riistvara ja seadmete tõrkeotsijat.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst Tõrkeotsing, koputage või klõpsake linki Tõrkeotsing ja seejärel koputage või klõpsake linki Riistvara ja heli.

 3. Koputage või klõpsake linki Riistvara ja seadmed ja seejärel täitke ekraanil kuvatavad juhised. Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

  Märkus.

  • Kõige värskemate tõrkeotsingute kasutamiseks peab arvuti olema Internetti ühendatud.

Lisateavet seadmete lisamise kohta leiate teemast Seadmete ja printerite lisamine, eemaldamine ja haldamine.

Arvuti ettevalmistamine failide ja seadmete ühiskasutuseks võrgus

Võrku ühendatud seadmete või arvutitega ühenduse loomiseks veenduge, et arvuti säte Otsi seadmeid ja sisu oleks selle võrgu jaoks, millega ühendus on loodud, sisse lülitatud. Lisateavet leiate teemast Arvutite, seadmete ja sisu otsimine võrgust.

Ühiskasutuse sisselülitamiseks võite liituda ka kodurühmaga – selle abil saate pilte, muusikapalu, videoid, dokumente ja printereid kodurühma liikmete jaoks ühiskasutusse anda.

Tõrkeotsija kasutamine

Juhtmeta seadme või seadmete ja kodurühmaga ühendatud seadmete korral võite levinumate probleemide lahendamiseks proovida käivitada tõrkeotsingu.

HomeGroupi tõrkeotsija avamine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst Tõrkeotsing, koputage või klõpsake linki Tõrkeotsing ja seejärel koputage või klõpsake linki Võrk ja Internet.

 3. Koputage või klõpsake linki Kodurühm ja seejärel täitke ekraanil kuvatavad juhised. Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

Võrgu tõrkeotsingu avamine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst Võrguprobleemide tuvastamine ja parandamine ja seejärel koputage või klõpsake linki Võrguprobleemide tuvastamine ja parandamine.

Riistvara ja seadmete tõrkeotsingu avamine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst Tõrkeotsing, koputage või klõpsake linki Tõrkeotsing ja seejärel koputage või klõpsake linki Riistvara ja heli.

 3. Koputage või klõpsake linki Riistvara ja seadmed ja seejärel täitke ekraanil kuvatavad juhised. Nõutavad on administraatoriõigused Teilt võidakse küsida administraatoriparooli või valiku kinnitamist.

Võrguseadme sisselülitamise kontrollimine

Enne, kui proovite võrguseadmega (nt printeri või muu arvutiga) ühendust luua, veenduge, et see oleks sisse lülitatud. Võrguühenduse probleemide kohta leiate lisateavet teemast Miks ei saa luua võrguühendust?

Seadme tootjalt teabe uurimine

Vaadake, kas seadmega kaasas olev dokumentatsioon sisaldab teavet tõrkeotsingu kohta. Teavet selle ja uute draiverite kohta võite leida ka tootja veebisaidi tugiteabe lehtedelt.

Vastuste otsimine Microsofti kogukonna foorumitest

Kui siinsed soovitused ei lahenda teie probleemi, lugege Windowsi foorumi lehelt Riistvara ja draiverid lahendusi, mida teised inimesed on kindlate seadmete jaoks leidnud.

Kas vajate rohkem abi?