Milliseid faile saab Movie Makeris kasutada?

Movie Makerisse saate lisada järgmisi video-, foto- ja helifailitüüpe.

Kuva kõik

Projektifailid

Projektifailitüübid (vorming) Failinime laiendid
Projektifailitüübid (vorming)

Windows Movie Makeri projektifailid

Failinime laiendid

.mswmm

Projektifailitüübid (vorming)

Movie Makeri projektifailid

Failinime laiendid

.wlmp

Videofailid

Videofailitüübid (vorming) Failinime laiendid
Videofailitüübid (vorming)

Windows Media videofailid (WMV)

Failinime laiendid

.wmv

Videofailitüübid (vorming)

Windows Media failid

Failinime laiendid

.asf ja .wm

Videofailitüübid (vorming)

AVCHD-failid

Failinime laiendid

.m2ts, .mts ja .m2t

Videofailitüübid (vorming)

Apple QuickTime'i failid

Failinime laiendid

.mov ja .qt

Videofailitüübid (vorming)

DV‑AVI-failid

Failinime laiendid

.avi

Videofailitüübid (vorming)

Microsofti salvestatud telesaatefailid

Failinime laiendid

.dvr-ms ja .wtv

Videofailitüübid (vorming)

MPEG‑4 filmifailid

Failinime laiendid

.mp4, .mov, .m4v, .3gp, .3g2 ja .k3g

Videofailitüübid (vorming)

MPEG‑2 videofailid

Failinime laiendid

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob ja .m2t

Videofailitüübid (vorming)

MPEG‑1 videofailid

Failinime laiendid

.m1v

Videofailitüübid (vorming)

Motion JPEG failid

Failinime laiendid

.avi ja .mov

Märkused.

 • Movie Makeris ei saa kasutada digitaalse autorikaitsega (DRM) videofaile.

 • Videotes MPEG‑2 ja Microsofti salvestatud telesaatefailide kasutamist toetatakse ainult siis, kui arvutis on üks järgmistest Windowsi versioonidest: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise võiWindows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium või Windows Vista Ultimate.

 • Dolby Digitali heli sisaldavaid AVCHD-videofaile saab kasutada Movie Makeris, kui teie arvutis on üks järgmistest Windowsi versioonidest: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise või Windows 7 Ultimate.

 • AAC-heli sisaldavaid MPEG‑4-videofaile saab kasutada juhul, kui kasutate Movie Makerit Windows 7-ga arvutis.

 • 3GPP- ja 3GPP2-videofaile (neid salvestatakse sageli mobiiltelefonides) saab kasutada Movie Makeris, kui failis on MPEG‑4 video, AAC heli ja kui Movie Maker on installitud Windows 7-ga arvutisse.

  3GPP-videofailides võib olla AMR heli ja 3GPP2-failides AMR või QCELP heli. Nendel juhtudel esitatakse sageli videot, ent mitte heli. H.263-videot sisaldavad faile ei pruugita Movie Makeris ilma lisakodekite installimiseta esitada.

 • Mõnesid MPEG‑4-videofaile saab kasutada siis, kui Movie Maker asub Windows Vistaga arvutis ning vajalikud heli- ja videokodekid on installitud.

 • Video- ja helikodekite kohta saate lisateavet ning võite määrata, millised kodekid on arvutisse installitud ja milliseid on videofailis kasutatud, jaotisest Kodekid: korduma kippuvad küsimusedWindowsi veebisaidilt märksõnu „kodekid korduma kippuvad küsimused”.

Fotofailid

Fotofailitüübid (vorming) Failinime laiendid
Fotofailitüübid (vorming)

JPEG-failid (Joint Photographic Experts Group)

Failinime laiendid

.jpg, .jpeg, .jfif ja .jpe

Fotofailitüübid (vorming)

TIFF-failid (Tagged Image File Format)

Failinime laiendid

.tif ja .tiff

Fotofailitüübid (vorming)

GIF-failid (Graphics Interchange Format)

Failinime laiendid

.gif

Fotofailitüübid (vorming)

Windowsi bittrastrifailid

Failinime laiendid

.bmp, .dib ja .rle

Fotofailitüübid (vorming)

Ikoonifailid

Failinime laiendid

.ico ja .icon

Fotofailitüübid (vorming)

PNG-failid (Portable Network Graphics)

Failinime laiendid

.png

Fotofailitüübid (vorming)

HD-fotofailid

Failinime laiendid

.wdp

Helifailid

Helifailitüübid (vorming) Failinime laiendid
Helifailitüübid (vorming)

Windows Media helifailid (WMA)

Failinime laiendid

.asf, .wm ja .wma

Helifailitüübid (vorming)

PCM-failid (Pulse‑code Modulation)

Failinime laiendid

.aif, .aiff ja .wav

Helifailitüübid (vorming)

AAC-failid (Advanced Audio Coding)

Failinime laiendid

.m4a

Helifailitüübid (vorming)

MP3-failid

Failinime laiendid

.mp3

Helifailitüübid (vorming)

Kõik Movie Makeris toetatud videofailid

Failinime laiendid

Märkused.

 • Digitaalse autorikaitsega (DRM) helifaile ei saa Movie Makeris kasutada.

 • Võite kasutada Movie Makeri toetatud videofaile ka helifailidena.

 • Video- ja helikodekite kohta lisateabe saamiseks ning määramaks, millised kodekid on arvutisse installitud ja milliseid on helifailis kasutatud, lugege jaotist Kodekid: korduma kippuvad küsimusedWindowsi veebisaidilt märksõnu „kodekid korduma kippuvad küsimused”.

Kas vajate rohkem abi?