Kuidas importida videoid ja fotosid Movie Makerisse?

Saate fotosid ja videoid mitmesugustest kaameratest ning muudest seadmetest importida oma arvutisse Movie Makeri abil. Fotode ja videote importimisel kopeeritakse need kaamerast või seadmest teie arvutisse. Seejärel saate neid kasutada filmides Movie Makeris ja need kuvatakse ka fotogaleriis.

Saate muuhulgas importida fotosid või videoid järgmistest seadmetest.

 • digikaamerat

 • Kaardilugejas olev välkmälukaart, nt turvaline digikaart Secure Digital (SD) või CompactFlash

 • Andmetega CD või DVD

 • Sisemisele kõvakettale või välkmälukaardile salvestav videokaamera

 • Digitaalses videokaameras (DV) või kõrglahutusega videokaameras (HDV) olev videolint

 • Arvutiga ühendatud mobiiltelefon

Kui Movie Maker töötab operatsioonisüsteemis Windows 7 ja teil on arvutiga ühendatud või arvutisse installitud veebikaamera, saate veebikaamerast salvestada video reaalajas. Sageli on veebikaamerad arvutiga ühendatud USB-ühenduse abil. Mõnel uuemal sülearvutil on ekraani ülaosas sisseehitatud veebikaamera.

Kuva kõik

Fotode ja videote importimine digitaalsest kaamerast, kõvaketta- või välkmälupõhisest videokaamerast, mälukaardilugejast või andmetega CD-lt või DVD-lt

 1. Movie Makeri avamiseks klõpsake nupul Start Nupp Start. Tippige otsinguväljale Movie Maker ja klõpsake tulemuste loendis suvandil Movie Maker.
 2. Toimige ühel järgmisel viisil, olenevalt impordi lähteseadme tüübist.

  • Ühendage digitaalne kaamera arvutiga USB-kaabli abil ja lülitage kaamera sisse.

  • Ühendage sisemisele kõvakettale või välkmälukaardile salvestav videokaamera arvutiga USB-ühenduse abil.

  • Sisestage välkmälukaart kaardilugejasse (olemasolul).

  • Sisestage andmetega CD või DVD arvuti kettadraivi.

 3. Klõpsake nupul Movie Maker, seejärel klõpsake käsul Impordi seadmest.

 4. Kui ilmub sõnum Fotod ja videod imporditakse fotogaleriisse, klõpsake OK.

 5. Klõpsake aknas Fotode ja videote importimine seadmel, millest soovite fotosid ja videoid importida, ning klõpsake käsul Impordi.

 6. (Valikuline) Klõpsake valikul Veel suvandeid, tehke soovitud muudatused ja klõpsake OK. Suvandid võivad käsitleda failide salvestuskohti ja kasutatavaid vorminguid kausta- ning failinimede puhul.

  Kui kaamera suudab tuvastada vertikaalse ja horisontaalse pildistamise, saab teie arvuti automaatselt pöörata JPEG-fotod nende importimise ajal õigesse asendisse. Automaatse pööramise väljalülitamiseks tühjendage märkeruut Pööra fotosid importimise ajal.

 7. Lehel Leitud uued fotod ja videod toimige ühel järgmistest viisidest.

  • Fotode ja videote läbivaatamiseks, korraldamiseks ja määramiseks, et neid importida, klõpsake käsul Vaata läbi, korralda ja rühmita üksused importimiseks, klõpsake suvandil Järgmine ning minge järgmise sammu juurde.

  • Kõigi fotode ja videote korraga importimiseks klõpsake käsul Impordi kõik uued üksused kohe, tippige kõigi fotode ja videote nimi ning klõpsake suvandil Järgmine.

   Imporditakse kõik fotod ja videod. Jätkamiseks minge sammule 9.

 8. Toimige lehel Imporditavate rühmade valimine ühel või mitmel järgmisel viisil ja klõpsake käsul Impordi.

  • Fotod ja videod rühmitatakse võttekuupäeva alusel. Foto- ja videorühmade ajavahemiku muutmiseks liigutage liugurit Kohanda rühmad.

  • Foto- ja videorühma importimiseks märkige rühma kõrval oleva ruut. Tühjendage mitteimporditavate foto- ja videorühmade märkeruut.

  • Kõigi fotode ja videote vaatamiseks rühmas klõpsake rühma kõrval käsul Kuva kõik üksused.

  • Klõpsake iga imporditava foto- ja videorühma puhul käsul Sisesta nimi ning tippige rühma nimi.

  • Rühmale siltide määramiseks klõpsake käsul Lisa sildid ning tippige sellele foto- või videorühmale uus sildinimi või klõpsake olemasoleval sildil. Mitme sildi sisestamisel tippige siltide vahele semikoolon nende eraldamiseks.

 9. Fotode ja videote valimiseks, mida oma filmis kasutada tahate, märkige fotogaleriis iga soovitud foto ja video vasakpoolses ülemises nurgas olev ruut.

 10. Klõpsake rühma Ühiskasutusse andmine vahekaardi Loomine suvandil Film.

  Valitud fotod ja videod lisatakse Movie Makeris süžeeskeemile.

Märkused

 • Enne fotode või videote eemaldamist mälukaardilt või kaamerast võite need kopeerida salvestatavatele DVD-dele või CD-dele, välisele kõvakettale või veebipõhisesse salvestusteenusesse varukoopia omamise eesmärgil.

 • Video- ja muusikafaile, mis kasutavad digitaalset autorikaitset (DRM), ei saa Movie Makeris kasutada.

Video importimine videolindilt DV-kaameras

 1. Movie Makeri avamiseks klõpsake nupul Start Nupp Start. Tippige otsinguväljale Movie Maker ja klõpsake tulemuste loendis suvandil Movie Maker.
 2. Ühendage digitaalne videokaamera (DV) arvutiga IEEE 1394 kaabli abil ja lülitage kaamera taasesituse/VCR-i režiimi.

 3. Klõpsake nupul Movie Maker, seejärel klõpsake käsul Impordi seadmest.

 4. Kui ilmub sõnum Fotod ja videod imporditakse fotogaleriisse, klõpsake OK.

 5. Aknas Fotode ja videote importimine valige DV-kaamera ning klõpsake käsul Impordi.

 6. (Valikuline) Klõpsake lehel Video importimine suvandil Veel suvandeid, toimige ühel või mitmel järgmisel viisil ning klõpsake OK.

  • Valige suvandid, mida soovite kasutada, nt need, mis käsitlevad failide salvestuskohti ja kasutatavaid vorminguid kausta- ning failinimede puhul.

  • Kui videolint hõlmab mitut erisugust stseeni, saab iga stseeni importida eri failina. Selleks märkige ruut Impordi videod mitme failina (HD-video puhul pole saadaval). Kui aeg ühe stseeni lõpu ja järgmise alguse vahel on alla 30 sekundi, imporditakse need ühe failina.

 7. Tippige lehel Video importimine imporditava video nimi, toimige ühel järgmisel viisil ning klõpsake suvandil Järgmine:

  • Klõpsake videolindil oleva tervikvideo importimiseks arvutisse käsul Impordi kogu video. Pärast video importimist minge sammule 10.

   Videolint imporditakse arvutisse ja keritakse automaatselt tagasi.

  • Klõpsake käsul Vali importimiseks video osad ja jätkake sammuga 8.

  • Klõpsake käsul Kirjuta kogu video DVD-le ja sisestage DVD-menüü pealkiri.

   Video imporditakse arvutisse ja kirjutatakse DVD-le. Pärast selle kirjutamist DVD-le klõpsake lehel Teie DVD on valmis käsul Sule.

   Selle suvandi kasutamiseks ja video vahetuks kirjutamiseks DVD-le peab teie arvutisse olema installitud Windows DVD Maker. Teil peab olema paigaldatud ka DVD-kirjutaja, milles on salvestatav DVD.

   Windows Vistas sisaldub Windows DVD Maker väljaannetes Windows Vista Home Premium ja Windows Vista Ultimate.

   Windows 7 puhul on Windows DVD Maker kaasas versioonidel Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise ja Windows 7 Ultimate.

 8. Kasutage aknas Video importimine oma kaamerat, et otsida üles see video osa, mille soovite esmalt importida, seejärel klõpsake käsul Impordi.

  Kui soovite video importimise peatada pärast teatava aja möödumist, märkige ruut Peata importimine (min) järel ning valige ajavahemik.

 9. Klõpsake video importimise peatamiseks käsul Peata ja toimige ühel järgmisel viisil.

  • Kasutage kaamerat, et minna video selle muu osani, mille soovite importida, ning importige ka video see muu osa. Klõpsake käsul Lõpeta, kui olete videolindilt kogu soovitud video importimise lõpetanud.

  • Pärast kogu soovitud video importimise lõpetamist klõpsake käsul Lõpeta. Video imporditakse ja salvestatakse DV-AVI-failina.

 10. Märkige fotogaleriis ruut vasakul ülanurgas filmis kasutatava video puhul.

 11. Klõpsake rühma Ühiskasutusse andmine vahekaardi Loomine suvandil Film.

  Valitud fotod ja videod lisatakse Movie Makeris süžeeskeemile.

Märkus.

 • Kui impordite video kõrglahutusega videokaamerast (HDV), saate importida ainult kogu videolindi.

Kas vajate veel abi?