Fotode ja videote importimine Movie Makerisse

Movie Makeris saab oma arvutisse importida fotosid ja videoid mitmesugustest kaameratest ning muudest seadmetest. Fotode ja videote importimisel kopeeritakse need kaamerast või seadmest teie arvutisse. Seejärel saate neid kasutada Movie Makeri filmides ja need kuvatakse ka fotogaleriis.

Muuhulgas saate importida fotosid või videoid järgmistest seadmetest.

 • Digitaalkaamera või telefon, mis on arvutiga ühendatud USB-kaabli kaudu

 • Kaardilugejas olev Secure Digital (SD), mini-SD või CompactFlash mälukaart

 • Andmetega CD või DVD

 • Sisemisele kõvakettale või välkmälukaardile salvestav videokaamera

 • Digitaalses videokaameras (DV) või kõrglahutusega videokaameras (HDV) olev videolint

Kui arvutis on integreeritud või USB-kaabliga ühendatud veebikaamera, saate veebikaameraga salvestada reaalajas videot ja lisada selle Movie Makerisse.

Kuva kõik

Fotode ja videote importimine digitaalsest kaamerast, kõvaketta- või välkmälupõhisest videokaamerast, CompactFlash- või muult mälukaardilugejas olevast kaardilt või andmetega CD-lt või DVD-lt

 1. Avage Movie Maker.

 2. Kasutage üht allnimetatud võtetest, olenevalt impordi lähteseadme tüübist.

  • Ühendage digitaalkaamera või telefon USB-kaabli kaudu arvutiga ja lülitage see siis sisse.

  • Ühendage sisemisele kõvakettale või välkmälukaardile salvestav videokaamera arvutiga USB-ühenduse kaudu.

  • Sisestage mälukaart kaardilugejasse (kui see on olemas).

  • Sisestage andmetega CD või DVD arvuti kettadraivi.

 3. Klõpsake nuppu Movie Makerja seejärel käsku Impordi seadmest.

 4. Kui kuvatakse teade Fotod ja videod imporditakse fotogaleriisse, klõpsake OK.

 5. Klõpsake aknas Fotode ja videote importimine seadet, millest soovite fotosid ja videoid importida, siis klõpsake käsku Impordi.

 6. (Valikuline) Klõpsake valikut Veel suvandeid, tehke soovitud muudatused ja klõpsake OK. Suvandid võivad käsitleda failide salvestuskohti ja kasutatavaid vorminguid kausta- ning failinimede puhul.

  Kui kaamera suudab tuvastada vertikaalse ja horisontaalse pildistamise, saab teie arvuti automaatselt pöörata JPEG-fotod nende importimise ajal õigesse asendisse. Automaatse pööramise väljalülitamiseks tühjendage märkeruut Pööra fotosid importimise ajal.

 7. Lehel Leitud uued fotod ja videod toimige ühel järgmistest viisidest.

  • Fotode ja videote läbivaatamiseks, korraldamiseks ja valimiseks, et neid importida, klõpsake käsku Vaata läbi, korralda ja rühmita üksused importimiseks, klõpsake valikut Järgmine ja minge 8. sammu juurde.

  • Kõigi fotode ja videote korraga importimiseks klõpsake käsku Impordi kõik uued üksused kohe, tippige kõigi fotode ja videote nimi ning klõpsake käsku Impordi.

   Imporditakse kõik fotod ja videod. Jätkamiseks minge sammule 9.

 8. Toimige lehel Imporditavate rühmade valimine ühel või mitmel järgmisel viisil ja klõpsake käsku Impordi.

  • Fotod ja videod rühmitatakse võttekuupäeva alusel. Foto- ja videorühmade ajavahemiku muutmiseks liigutage liugurit Kohanda rühmad.

  • Foto- ja videorühma importimiseks märkige rühma kõrval olev ruut. Tühjendage mitteimporditavate foto- ja videorühmade märkeruut.

  • Kõigi fotode ja videote vaatamiseks rühmas klõpsake rühma kõrval käsku Kuva kõik üksused.

  • Klõpsake iga imporditava foto- ja videorühma puhul käsku Sisesta nimi ning tippige rühma nimi.

  • Rühmale siltide määramiseks klõpsake käsku Lisa sildid ning tippige sellele foto- või videorühmale uus sildinimi või klõpsake olemasolevat silti. Mitme sildi sisestamisel tippige siltide vahele semikoolon nende eraldamiseks.

 9. Filmis kasutatavate fotode ja videote valimiseks märkige fotogaleriis kõigi soovitud fotode ja videote vasakpoolses ülemises nurgas olev ruut.

 10. Klõpsake rühma Ühiskasutusse andmine vahekaardi Loomine suvandit Film.

  Valitud fotod ja videod lisatakse Movie Makeris süžeeskeemile.

Märkused

 • Enne fotode või videote kustutamist telefonist, kaamerast või mälukaardilt võite need varukoopia saamiseks kopeerida kirjutatavatele DVD-dele või CD-dele, välisele kõvakettale või veebipõhisesse salvestusteenusesse.

 • Video- ja muusikafaile, mis kasutavad digitaalset autorikaitset (DRM), ei saa Movie Makeris kasutada.

Video importimine videolindilt DV-kaameras

 1. Avage Movie Maker.

 2. Ühendage digitaalne videokaamera (DV) arvutiga IEEE 1394 kaabli kaudu ja lülitage kaamera taasesituse/VCR-i režiimi.

 3. Klõpsake nuppu Movie Makerja seejärel käsku Impordi seadmest.

 4. Kui kuvatakse teade Fotod ja videod imporditakse fotogaleriisse, klõpsake OK.

 5. Aknas Fotode ja videote importimine valige DV-kaamera ning klõpsake käsku Impordi.

 6. (Valikuline) Klõpsake lehel Video importimine valikut Veel suvandeid, toimige ühel või mitmel järgmisel viisil ning klõpsake OK.

  • Valige suvandid, mida soovite kasutada, nt need, mis käsitlevad failide salvestuskohti ja kausta- ning failinimede vorminguid.

  • Kui videolint hõlmab mitut erisugust stseeni, saab iga stseeni importida eri failina. Selleks märkige ruut Impordi videod mitme failina (HD-video puhul pole saadaval). Kui aeg ühe stseeni lõpu ja järgmise alguse vahel on alla 30 sekundi, imporditakse need ühe failina.

 7. Tippige lehel Video importimine imporditava video nimi, toimige ühel järgmisel viisil ning klõpsake valikut Järgmine:

  • Klõpsake videolindil oleva tervikvideo importimiseks arvutisse käsku Impordi kogu video. Pärast video importimist minge sammule 10.

   Videolint imporditakse arvutisse ja keritakse automaatselt tagasi.

  • Klõpsake käsku Vali importimiseks video osad ja jätkake sammuga 8.

  • Klõpsake käsku Kirjuta kogu video DVD-le ja sisestage DVD-menüü pealkiri.

   Video imporditakse arvutisse ja kirjutatakse DVD-le. Pärast selle kirjutamist DVD-le klõpsake lehel Teie DVD on valmis käsku Sule.

   Selle valiku kasutamiseks ja video vahetuks kirjutamiseks DVD-le peab teie arvutisse olema installitud Windows DVD Maker. Teil peab olema paigaldatud ka DVD-kirjutaja, milles on kirjutatav DVD.

   Operatsioonisüsteemis Windows Vista on Windows DVD Maker kaasas versioonidega Windows Vista Home Premium ja Windows Vista Ultimate.

   Operatsioonisüsteemis Windows 7 on Windows DVD Maker kaasas versioonidega Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise ja Windows 7 Ultimate.

   Windows DVD Maker ei ole saadaval versioonis Windows 8.1. Kui arvutis on Windows 8.1 ja te soovite kirjutada DVD-mängijas esitatava DVD-plaadi, peate kasutama muu tootja DVD-kirjutamise programmi.

 8. Kasutage aknas Video importimine oma kaamerat, et otsida üles see video osa, mille soovite esmalt importida. Seejärel klõpsake käsku Impordi.

  Kui soovite video importimise peatada pärast teatava aja möödumist, märkige ruut Peata importimine (min) järel ning valige ajavahemik.

 9. Klõpsake video importimise peatamiseks käsku Peata ja toimige ühel järgmisel viisil.

  • Kasutage kaamerat, et minna video selle muu osani, mille soovite importida, ja importige ka see video muu osa. Klõpsake käsku Lõpeta, kui olete videolindilt kogu soovitud video importimise lõpetanud.

  • Pärast kogu soovitud video importimise lõpetamist klõpsake käsku Lõpeta. Video imporditakse ja salvestatakse DV-AVI-failina.

 10. Video puhul, mida soovite kasutada oma filmis, märkige fotogaleriis ruut vasakul ülanurgas.

 11. Klõpsake rühma Ühiskasutusse andmine vahekaardi Loomine suvandit Film.

  Valitud fotod ja videod lisatakse Movie Makeris süžeeskeemile.

Märkus.

 • Kui impordite video kõrglahutusega videokaamerast (HDV), saate importida ainult kogu videolindi.

Kas vajate rohkem abi?