Fotode redigeerimine fotogaleriis

Fotogalerii redigeerimistööriistadega saab täiustada foto kompositsiooni, säritust, detailsust, värve ja muid omadusi. Mõni failitüüp ei ole siiski redigeeritav.

Fotode redigeerimine

 1. Avage fotogalerii.

 2. Valige redigeerimiseks mõni foto või fotod ja klõpsake ekraani ülaosas vahekaarti Redigeerimine.

 3. Saate teha järgmist.

  • Ühe või mitme foto automaatseks redigeerimiseks valige soovitud fotod ja klõpsake vahekaardil Redigeerimine rühmas Kiirreguleerimine valikut Automaatne reguleerimine või mõnd muud redigeerimisvalikut.

  • Fotode käsitsi reguleerimiseks topeltklõpsake fotot selle esiletoomiseks ja klõpsake siis rühmas Reguleerimine valikut Viimistlemine.

  Märkus.

  • Kui fotot ei saa fotogaleriis redigeerida, võib selle põhjus olla üks järgmistest.

   • Foto atribuudid on olekus Kirjutuskaitstud. Foto kirjutuskaitse eemaldamiseks paremklõpsake fotot ja valige Atribuudid. Tühjendage vahekaardil Üldine rühmas Atribuudid ruut Kirjutuskaitstud ja klõpsake siis käsku Rakenda.

   • Foto on salvestatud kirjutuskaitsega kohta, nt ühiskasutuses võrgufaili, CD-le või DVD-le või muusse kohta, kus selle atribuute ei saa muuta. Saate salvestada foto koopia oma arvutisse, kus see on redigeeritav. Selleks topeltklõpsake fotot ja klõpsake vahekaardil Redigeerimine rühmas Haldamine käsku Tee koopia. Valige faili tüüp, määrake arvutis koht faili salvestamiseks ja klõpsake siis käsku Salvesta.

   • Foto failitüüp ei ole toetatud. Fotogalerii ei saa kõiki fotode failitüüpe avada või redigeerida. Saate salvestada foto koopia ja muuta selle failitüüpi, valides redigeeritava vormingu. Selleks topeltklõpsake fotot ja klõpsake vahekaardil Redigeerimine rühmas Haldamine käsku Tee koopia. Valige failitüüp ja klõpsake siis käsku Salvesta.

   • Foto võib pärast redigeerimiseks valimist olla kustutatud või teisaldatud. Taastage foto algses asukohas ja proovige siis seda uuesti redigeerida.

Kuva kõik

Särituse käsitsi reguleerimine

 1. Topeltklõpsake fotot selle esiletoomiseks ja klõpsake siis rühmas Reguleerimine valikut Viimistlemine ning käsku Särituse reguleerimine.

 2. Saate teha järgmist.

  • Heleduse reguleerimiseks liigutage heleduse liugurit.

  • Kontrastsuse reguleerimiseks liigutage kontrastsuse liugurit.

  • Varjude detailsuse reguleerimiseks ilma pooltoone või heledate alade detaile mõjutamata liigutage varjude liugurit.

  • Heledate alade detailsuse reguleerimiseks ilma pooltoone või varjude detaile mõjutamata liigutage heledate alade liugurit.

  • Foto valge punkti ja musta punkti reguleerimiseks liigutage histogrammi all valget ja musta noolt.

   Märkus.

   • Kui rakendate fotole efekte, näitab histogramm, kuidas muutub foto säritus.

Värvi käsitsi reguleerimine

 1. Topeltklõpsake fotot selle esiletoomiseks ja klõpsake siis rühmas Reguleerimine valikut Viimistlemine ning käsku Värvi reguleerimine.

 2. Saate teha järgmist.

  • Tonaalsuse muutmiseks ja fotole soojema või külmema ilme andmiseks liigutage värvitemperatuuri liugurit.

  • Värvinihke reguleerimiseks liigutage heledusvarjundi liugurit.

  • Värvide erksuse reguleerimiseks liigutage küllastusastme liugurit.

Foto käsitsi rihtimine

 1. Topeltklõpsake fotot selle esiletoomiseks ja klõpsake siis rühmas Reguleerimine valikut Viimistlemine ning seejärel Foto rihtimine.

 2. Kasutage liugurit foto käsitsi rihtimiseks.

Üksikasjade käsitsi reguleerimine

 1. Topeltklõpsake fotot selle esiletoomiseks ja klõpsake siis rühmas Reguleerimine valikut Viimistlemine ning seejärel Üksikasjade reguleerimine.

 2. Foto teravuse reguleerimiseks kasutage teravustamise liugurit.

 3. Pildi müra vähendamiseks klõpsake valikut Analüüsi ja kasutage siis müravähenduse liugurit.

Foto käsitsi kärpimine

 1. Topeltklõpsake fotot selle esiletoomiseks ja klõpsake siis rühmas Reguleerimine käsku Kärbi.

 2. Saate teha järgmist.

  • Foto proportsioonide muutmiseks klõpsake loendis Proportsioonid mõnda valikut.

  • Foto proportsioonide kohandamiseks klõpsake loendis Proportsioonid valikut Kohandatud ja lohistage siis kärpimisraami nurki, kuni fotol on soovitud proportsioonid.

  • Kärpimisraami suuruse muutmiseks lohistage selle nurki. Kui olete valinud standardse prindisuuruse, säilitab kärpimisraam suuruse muutmisel oma proportsiooni. Kohandatud kärpimisraami laius ja kõrgus on vaba. Kohandatud kärpimisraami proportsiooni säilitamiseks hoidke raami suuruse muutmise ajal all tõstuklahvi.

  • Foto kompositsiooni muutmiseks lohistage kärpimisraam fotol uude kohta.

  • Kärpimisraami keeramiseks nii, et fotot kärbitaks vertikaalselt või horisontaalselt, klõpsake käsku Pööra kaadrit.

 3. Kärpimise rakendamiseks klõpsake uuesti käsku Kärbi.

Punasilmsuse käsitsi korrigeerimine

 1. Topeltklõpsake fotot selle esiletoomiseks ja klõpsake siis rühmas Reguleerimine valikut Punasilmsus.

 2. Lohistage kast silma ümber, mida soovite korrigeerida, ja vabastage siis hiirenupp.

 3. Korrake seda toimingut iga korrigeeritava silma juures.

Märkus

 • Kui silm paistab pärast punasilmsuse eemaldamise tööriista kasutamist ikka punane, korrake toimingut.

Must-valge efekti käsitsi rakendamine

 • Topeltklõpsake fotot selle esiletoomiseks ja valige siis rühmas Efektid soovitud efekt.

Muudatuste salvestamine

Fotos tehtud muudatuste salvestamiseks klõpsake valikut Sule fail. Teie muudatused salvestatakse automaatselt.

Märkus.

 • Foto muudatuste tühistamiseks klõpsake valikut Ennista algkujul.

Fotode suuruse muutmine

 1. Valige suuruse muutmiseks fotod ja klõpsake vahekaardil Redigeerimine rühmas Atribuudid valikut Suuruse muutmine.

 2. Klõpsake loendit Valige suurus ja valige oma fotodele suurus. Kohandatud suuruse kasutamiseks sisestage lahtris Maksimummõõtmed oma fotode soovitud suurim laius.

 3. Klõpsake käsku Muuda suurust ja salvesta. Muudetud suurusega fotode salvestamiseks teise kohta klõpsake valikut Sirvi ja valige mõni olemasolev kaust, kuhu foto salvestada.

Kas vajate rohkem abi?